TKI-panostusten jatkuvuuteen ja kasvattamiseen sitouduttava yli hallituskausien

07.10.2022

TomasHayry TommiAnttonen
VASEKin hallituksen puheenjohtaja, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry on valtakunnallisen Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -verkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja. Vaasan kaupunki on yksi 18 kaupungista, joka on solminut innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Sopimus koskee vuosia 2021–2027.

Häyry arvioi, että ekosysteemisopimuksen pitkä aikajänne antaa mahdollisuuksia siihen, että Vaasassa päästää kehittymään sopimuksessa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Hän on myös tyytyväinen, että eri kaupunkien toimijat ovat ensimmäistä kertaa liittyneet yhteen Innokaupunkien verkostoksi:

– Näin luomme ymmärrystä eri puolilla Suomea. Innokaupunkien ohjausryhmässä pääsemme kuulemaan mitä muualla suunnitellaan ja toteutetaan sekä pääsemme esittelemään omia aikeitamme.

– Innovaatiotoiminnan osalta trendi on erittäin hyvä, sillä vaikka ekosysteemisopimusten rahoitus on sinänsä pieni, toivomme, että rahoitusta saavia kehityshankkeita käytetään siihen, että vivutetaan muuta rahoitusta. Haetaan vaikka Horizon- tai muuta isompaa rahoitusta.

Häyry toivoo, että ekosysteemisopimusten jatko on selkeä.

– Ensimmäinen jännä paikka on tulevat eduskuntavaalit ja uusi hallitus. Sitoutuuko uusi hallitus näin pitkään sopimukseen, siitä ei luonnollisesti ole varmuutta. Tärkeintä on, että seitsemän vuotta kestävälle sopimukselle tehdään väliaika-arvioinnit ja tavoitteiden täsmennys tarpeen mukaan, koska toimintaympäristöt muuttuvat todella nopeasti, Häyry painottaa ja jatkaa:

– Oli haastavaa pari vuotta sitten arvioida TKI-tarpeita seitsemän vuoden päähän, ja siksi on syytä tarkastella suunnitelmia väliajoin ja mukauttaa tavoitteita.  Arvioin, että väliarvioinnit ovat meille suuri mahdollisuus todentaa vahva eteneminen valituilla teemoilla ja samalla todentaa muuttuneen maailman uudet tarpeet.

Häyry lähettää myös terveisiä tulevaa hallitusohjelmaa varten:

– Vaasan seutu on terveellä tavalla kiinni huomispäivän kokonaisvaltaisessa teollisuuspolitiikassa, ja sitä Suomi tarvitsee. Että olisimme johtava teollisuusmaa vuonna 2030, tarvitaan osaamista, on otettava huomioon logistiikka- ja infratarpeet sekä teollisuuden tarpeet, jotta päästään edistämään kasvua ja kehitystä.

Häyry haluaa muistuttaa, että kaikki kaupungit tunsivat nahoissaan, kuinka pitkä prosessi oli saada ekosysteemisopimukset käyntiin.

– Hallituskaudesta meni yli puolet, ennen kuin päästiin konkreettiseen tekemiseen. Uudessa hallitusohjelmassa siihen ei ole varaa, vaan TKI-panostusten jatkuvuuteen ja kasvattamiseen on sitouduttava yli hallituskausien.

Innokaupunkien ohjausryhmässä on muodostettu valtakunnallista tilannekuvaa ja suuntaa sekä väliajan tarkastelua.

– Ensimmäisiä tuloksia ja niiden vaikuttavuutta. Tavoitteiden muuttamista siten, että tuloksista saadaan enemmän tehoa irti. On todella hyvä kansallisesti, että eri alueet ovat mukana keskusteluissa, eikä niitä käydä vain ministeriössä. Toivomme malttia ja ymmärrystä, sillä täysin uusi prosessi vie aikaa, että sen vaikuttavuus saadaan esille, Häyry päättää.

Mikä ekosysteemisopimus?

  • Ekosysteemi on yhteistyömalli, joka tuo yhteen yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat ja muut TKI-toiminnan sidosryhmät vauhdittamaan innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Se tarjoaa esimerkiksi ainutlaatuisia pilotointi- ja testiympäristöjä tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
  • Ekosysteemisopimukset mahdollistavat kaupunkien ja valtion aiempaa tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tukemiseksi.
  • Ekosysteemisopimuksen tarkoituksena on myös saada alueelle lisää EU-rahaa erilaisiin kehityshankkeisiin ja investointeihin.

 ‹ Siirry "Uutiset"-sivulle

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirje

Ensimmäinen askel oli se suurin

04.12.2023 | Uutiset
Vaikka Jukka Hämäläisellä oli 23 vuoden kokemus yrittämisestä ja takanaan muutama vuosi sitten toteutettu mittava yritysosto, hän ei ollut aiemmin hyödyntänyt VASEKin palveluja. Nyt hän on investointituen hakemisen kautta saanut paremman käsityksen kehitysyhtiön palveluista ja haluaa suositella kaikille yrittäjille aika ajoin pysähtymistä ja miettimistä, millaista apua voisi hakea yrittämisen eri tilanteisiin ja käännekohtiin.
Lue lisää

GigaVaasa-työ on ollut maratonin sijaan ultramaraton

30.11.2023 | Uutiset
GigaVaasan myynti- ja markkinointijohtaja Marko Kuokkanen Merinovalta on työskennellyt akkutehdasalueen parissa viisi vuotta. Työtä mahdollistaa osaltaan innovaatio- ja ekosysteemisopimuksen puitteissa toteutettu Älykäs ja kestävä akkuarvoketju -hanke.
Lue lisää

EnergyVaasan saama kansainvälistymispalkinto on yhteisesti ansaittu

24.11.2023 | Uutiset
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt vuosittaisen kansainvälistymispalkinnon menestyville suomalaisyrityksille. Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille tai yhteisöille. Huomiota kiinnitetään erityisesti kilpailukykyyn, liiketoiminnan kansainvälisyyteen ja kannattavuuteen.
Lue lisää

Haluaako yrityksesi olla mukana bisneksessä vielä viiden vuoden kuluttua?

20.11.2023 | Uutiset
Vihreä siirtymä tuo tulleessaan vaatimuksia kaiken kokoisille yrityksille. Vaatimuksia esimerkiksi hiilijalanjäljen, jäljitettävyyden ja materiaalien suhteen voivat asettaa paitsi viranomaiset, myös asiakkaat, joten tiedon ja osaamisen puute aiheuttaa suuria riskejä tulevaisuuden liiketoimintaa ajatellen. Olemalla osa ratkaisua, samalla hyötyen muutoksen mukanaan tuomista mahdollisuuksista, voidaan luoda uusia liiketoimintamalleja, saada uusia asiakkuuksia ja löytää merkittäviä rahoituskanavia.
Lue lisää

Lankapuoti ja studio saivat parissa päivässä uudet toimitilat

13.11.2023 | Uutiset
Joskus palapelin palaset loksahtelevat paikoilleen ilman ylimääräistä pyörittelyä, ja näin kävi myös syksyllä, kun Pitkänlahdenkadun ja Konepajankadun kulmassa liiketilan omistava valokuvausalan yrittäjä Esa Siltaloppi otti yhteyttä VASEKin Stefan Råbackiin ja pyysi vinkkejä yrityksistä, joita voisi kiinnostaa edellisten vuokralaisten jälkeen vapautunut liiketila. Stefan ohjasi Esan eteenpäin VASEKilla toimitila-asioista vastaavalle yritysneuvojalle sekä nettiin tutustumaan Vaasan seudun tontti- ja toimitilarekisteriin.
Lue lisää

Tuore yrittäjä toimittaa kuituliittymiä Pohjanmaalle

07.11.2023 | Uutiset
On kulunut pian kaksi vuotta siitä, kun laihialainen Joni-Pekka Kangasmäki sai kysymyksen silloiselta työnantajaltaan, olisiko hän kiinnostunut ostamaan ja jatkamaan yrityksen toimintaa. Joni-Pekka, joka oli työskennellyt kuitukaapeleiden hitsaamisen parissa Kai Myllyniemi Oy:ssä yli viiden vuoden ajan, ei ollut koskaan harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä. Kysymys kuitenkin istutti siemenen, ja pian omistajanvaihtoprosessi lähtikin liikkeelle.
Lue lisää

Vastuullisuus ja investoinnit puhuttivat VASEKin juhlakiertueella

31.10.2023 | Uutiset
VASEKin 20-vuotisjuhlavuoden Vastuullisuuskiertue kiersi kahdeksan tapahtuman verran kaikissa VASEKin omistajakunnissa. Syyskuun puolessa välissä alkanut kiertue saatiin päätökseen lokakuun lopulla. Yhteensä lähes 200 osallistujaa tuli mukaan verkostoitumaan sekä kuulemaan yrityksen vastuullisuustyöstä, vastuullisuusviestinnästä, saatavilla olevista yritystuista sekä valmistautumisesta Vaasan seudulle suunniteltuihin suurinvestointeihin.
Lue lisää

Vaasan ja Uumajan välistä yhteyttä kehitetään vihreäksi kuljetuskäytäväksi

25.10.2023 | Uutiset
Vaasan kaupunki, Uumajan kunta, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline ja Kvarken Ports ovat tehneet aiesopimuksen vihreästä kuljetuskäytävästä Uumajan ja Vaasan välille.
Lue lisää