Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023

IMG 9498editPå bilden VD Teijo Seppelin Kvarken Ports, VD Fredrik Lundberg Umeå kommunföretag, projektchef Anna Måtts-Fransén VASEK, VD Peter Ståhlberg Wasaline och stadsdirektör Tomas Häyry Vasa stad

Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline ochbKvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa. Avtalet innebär ett starkt engagemang för främjande av hållbar trafik och för samarbete mellan städerna och deras aktörer. Genom samarbetet eftersträvas att förbindelsen ska vara klimatneutral år 2030.

Storbritannien kom hösten 2021 med ett initiativ som gällde en så kallad Clydebank-deklaration. De länder som har undertecknat den förbinder sig att tillsammans arbeta för att minst sex gröna sjöfartskorridorer ska etableras före mitten av 2020-talet. Målet är att år 2030 ska antalet gröna korridorer redan vara avsevärt större. Deklarationen har undertecknats av 24 länder.

Med gröna sjöfartskorridorer avses utsläppsfria rutter mellan två eller flera hamnar. Enligt deklarationen innebär detta att bränslena inte orsakar utsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Målet är att främja samarbetet mellan strategiska aktörer, specificera utmaningar och eventuella åtgärder, inbegripa de eventuella åtgärderna i de nationella handlingsplanerna samt beakta hur de gröna sjöfartskorridorerna påverkar miljön och dess hållbarhet på en allmän nivå.

Vasa och Umeå medverkar i ett pilotprojekt med gröna sjöfartskorridorer

IMG 9482edit

Vasa och Umeå delar på en lång och historisk förbindelse över Östersjön. Båda städerna har också ställt upp betydande miljömål och strävar efter att vara klimatneutrala städer i framtiden.

Målet med att effektivera samarbetet är att främja gröna transportkorridorer och minska sjöfartens koldioxidutsläpp med hjälp av innovativa och miljövänliga lösningar:

  • Vara inspiratör och föregångare i fråga om den gröna sjöfarten.
  • Utveckla ett levande laboratorium för att minska koldioxidutsläppen.
  • Stimulera nya logistiklösningar och miljövänliga innovationer.
  • Utveckla en helt fossilfri multimodal transportkedja.
  • Eftersträva klimatneutralitet till år 2030.

Kvarken Ports och Wasaline är i Sverige med i två initiativ som har förutsättningar att ge värdefull kunskap som stöd för arbetet.

I maj 2022 kom de nordiska miljö- och klimatministrarna överens om en särskild deklaration om ett pilotprojekt gällande gröna transportkorridorer.

Projektet, som leds av det norska klassificeringssällskapet DNV, riktar in sig på sjöfarten mellan de nordiska länderna och syftet är att identifiera eventuella rutter och aktörer, som vill ingå partnerskap om gröna transportkorridorer. I sin kartläggning har DNV identifierat rutten mellan Vasa och Umeå som en av de två mest intressanta nordiska sjöfartskorridorerna bland 81 rutter.

– I maj 2022 kom nordiska miljö- och klimatministrar överens om en särskild deklaration om pilotprojekt för gröna sjöfartsrutter. I kartläggningen av pilotprojektet har sträckan mellan Vasa och Umeå identifierats som en av de två mest intressanta nordiska sjöfartslederna av totalt 81 rutter. VASEK är en av organisationerna som har varit involverade i att stödja processen för de avsiktsförklaringens parter. Den gröna sjöfartsleden utgör en viktig komponent i utvecklingen av logistik- och ekosystemarbete, säger VASEKs projektchef och logistikexpert Anna Måtts-Fransén.

 ‹ Gå till "Nyheter"

VASEKs företagsrådgivare nu del av det nationella nätverket för Företagarens ekonomihjälp

26.02.2024 | Nyheter
Fakturorna hopar sig, kassan ser tom ut, försäljningen går trögt, och det är svårt att hitta kunder. Företagarens vardag kan ibland vara utmanande. Genom Företagarens ekonomihjälp får företagaren förtroligt, kostnadsfritt och sakkunnigt stöd och rådgivning.
Läs mera

Starta eget-guide för blivande företagare 2024 har publicerats

15.02.2024 | Nyheter
I den nya Starta eget-guiden hittar du aktuell information som hjälper dig när du grundar ditt företag.
Läs mera

Ny flygfrakttjänst från Vasa – Jetpak levererar från dörr till dörr

06.02.2024 | Nyheter
Från och med i höst har Jetpak erbjudit sina tjänster för utgående frakt också från Vasa. Jetpak erbjuder snabba leveranser med flygfrakt från dörr till dörr.
Läs mera

Från föräldraledig till företagare och chef

30.01.2024 | Nyheter
När föräldraledigheten var slut och det var dags att återgå till arbetet, började Caroline Silfver fundera på alternativ. Helg- och kvällsarbetet inom service- och restaurangbranschen där hon jobbat som restonom lockade inte längre, och istället valde hon att förverkliga idén om att grunda eget städföretag.
Läs mera

Verkningarna av de investeringar som planerats inom GigaVaasa sträcker sig över hela Finland

22.01.2024 | Nyheter
I modellen för verkningsfullheten har de direkta och indirekta verkningarna på sysselsättningen, produktionen, värdeökningen och skatteinkomsterna av projekthelheten av de investeringar i batteriklustret som planerats i GigaVaasa-området i Vasa och Korsholm bedömts liksom också den regionala inriktningen av verkningarna på Vasaregionen och hela landet.
Läs mera

Pilotgrupp ger nystart till hållbarhetsarbete och cirkulärt tänkande

19.01.2024 | Nyheter
Pilotgruppen för projektet Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner samlades för första gången den 17 januari. Över 30 företag var på plats vid kick-off-evenemanget för att nätverka och lära känna varandra.
Läs mera

Kundantalet både sjunker och stiger

16.01.2024 | Nyheter
Statistiken för verksamhetsåret 2023 visar tillväxt inom startrådgivningen på Nyföretagscentrum Startia, medan befintliga företag inte sökte sig lika ofta till rådgivningstjänsterna. Under året nådde verksamheten hos VASEK och Startia sammanlagt 874 företag (2022: 1 193) och 639 personer som planerade att starta företag (2022: 524).
Läs mera

Projektet Bothnian Coastal Route gör debut på norra Europas största resemässa

16.01.2024 | Nyheter
Bothnian Coastal Route är ett projekt som innefattar 13 destinationer längs kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken. Under 2024 kommer projektet att delta i 8-10 mycket viktiga europeiska marknadsföringsevenemang som riktar sig till researrangörer. Det första är Matka Workshop Day i Helsingfors i januari.
Läs mera