Kollektivtrafik

paikallisliikenne260220 MM PAINO 108 medium

Kollektivtrafikens popularitet ökar och dess servicenivå kommer att höjas under de kommande åren i Vasaregionen. Resande med kollektivtrafikmedel är energieffektivare än privatbilism. Att gå en rimlig promenadsträcka eller cykla till kollektivtrafikens hållplats är även bra för upprätthållande av god hälsa. En person som använder kollektivtrafik tar exempelvis 2 000 steg mer om dagen än en privatbilist. Kollektivtrafik är även en möjliggörare av modern stadsutveckling och en miljöhandling.

Information om utbudet av offentlig trafik och tidtabeller hittas från olika källor. Du kan exempelvis pröva tidtabellsökning på riksomfattande perille.fi-tjänsten som sammanställer olika tjänsteleverantörers tidtabell- och ruttinformation. Information kan också sökas exempelvis kommunvis eller enligt tjänsteleverantör.

Information om kollektivtrafik i Vasa stadsregion

Information om biljett- och betalningsmedel

Betalningssätten varierar hos olika trafikföretag. Oftast fungerar biljettprodukter, kort eller kontanter som betalningsmedel. Det lönar sig att kontrollera vilka betalningsmedel och betalningssätt som är godkända och i bruk på tjänsteleverantörens webbsida:

Trafikföretagens tidtabellsinfo

Offentliga aktörer  

hero1

Lifti kommer i augusti 2022

Vasa stads och Korsholms kommuns nya regionala kollektivtrafik Lifti planeras och utvecklas tillsammans med invånarna för att bli fungerande. Kommunerna har förbundit sig till ett gemensamt verksamhetsområde, som togs i bruk år 2022. Förändringen kommer att märkas bland invånarna förutom som ett eget varumärke även i form av ett helt nytt linjenät. Målet för den nya kollektivtrafikens verksamhetsområde är att effektivera användningen av kollektivtrafik i alla användargrupper.

Syftet med Liftis nya linjenät är att underlätta kommuninvånarnas vardag och på så sätt uppmuntra dem att gynna kollektivtrafiken. Idag är det vanligt i Vasaregionen att man tar bilen också för korta sträckor, fastän 87 % av invånarna bor på mindre än 300 meters avstånd från närmaste busshållplats.