Hållbar bilism

liikenne301019 11 medium blurFörutsättningarna för hållbar bilism utvecklas snabbt. För tillfället utgörs metoderna bland annat av hållbara drivmedel, samåkande och sambruk av bilar.

Gas- och elbilism

I Vasaregionen finns för tillfället (2020) tre tankstationer för gasbilar samt tiotals laddstationer för elbilar. Fler finns i planerna från olika aktörers håll.

På Liikennetilanne-webbsidan, som upprätthålls av statsbolaget Traffic Management Finland, finns grundläggande information och platsinformation om både tankstationer för gasbilar och laddsstationer för elbilar.

Latauskartta.fi är en tjänst som är lätt att använda. Du hittar beskrivningar av laddningsstationer för elbilar och deras lägen på kartan. Det finns också foton på många stationer och färgkodning på olika laddningstyper är tydlig.

I Finland har nyregistreringen av bensin- och dieseldrivna personbilar minskat under de senaste åren. Intresset för olika el- och gasbilar har växt. Vasa stads kollektivtrafik har redan sedan 2017 använt biogasdrivna bussar.

3

Finlands miljöcentral SYKE har sammanställt en liten guide för införskaffande av en hållbar bil. Med bilkalkylatorn kan du jämföra hur användandet av personbilar med olika drivmedel orsakar utsläpp och kostnader.

Samåkning

I Vasaregionen är det vanligt med pendling, alltså att jobba utanför området där man bor. Det lönar sig att ansluta sig till områdesvisa samåkningsringar (hittas bl.a. på Facebook) eller börja skapa samåkningsnätverk, för folk som pendlar finns det nog gott om. Regelbunden samåkning kan enkelt minska kostnader för mobilitet på årsbasis. Redan en samåkningsdag i veckan gör skillnad!

Uthyrning och sambruk av bilar

Bilens användningsgrad är i genomsnitt låg, eftersom bilen oftast är i användning under 10 procent av tiden. Därför är en metod för hållbar bilism just biluthyrning och sambruk.

Gällande sambrukstjänster är det fråga om ett koncept där tjänstens användare kan hyra en bil för egen användning med exempelvis timmes- eller dygnstaxa. Bilarna som omfattas av tjänsten är tänkta endast för sambruk. Potentiella omgivningar för tjänsten kunde vara stora husbolag eller studentbostadskomplex.

Mini-Lifti är en gemensam bil för alla Vasabor. På vardagarna står bilarna till förfogande för stadens anställda, men på kvällar och veckoslut kan vem som helst fritt hyra dem.