Cyckling

Pyoraily Sami Pulkkinen 2017 2 medium

Vasa är en bra cykelstad. Av Vasaborna bor 81 % på cykelavstånd, dvs. mindre än fem kilometers avstånd, från centrum. Cykelvägarnas totala längd är 179 kilometer. Cyklingens smidighet påverkas bland annat av gatuplaneringen och evenemang som främjar cyklingen. I Vasa ordnas Cykelveckan i maj och Mobilitetsveckan i september.

På webbsidan Vasa stads cyklingkarta ges en heltäckande utredning av cykelvägarnas belägenhet och underhållsklasser i Vasa. Där kan man också mäta avstånd, granska cykelvägarnas lutningar samt göra egna kartmarkeringar och skriva ut dem i PDF-format. På kartan över cykelvägar finns ingen ruttguide. Rutter kan sökas med hjälp av exempelvis Google Maps.

I Vasaregionens övriga kommunområden finns inga kommunvisa kartor över cykelvägar. Rutter kan sökas på bl.a. Google Maps

Svedjehamn21 KatjaLosonen 2014 medium

En del av kommunerna planerar att uppföra kartor över cykelvägar. Cykelvägnätet utvecklas ständigt i bl.a. Vasa.

Elsparkcykling

I Vasa används Tier-elsparkscykeltjänsten. Med tjänsten kan du röra dig på elsparkcykel med minuttaxa främst i områdena centrum, Brändö, Vöråstan, Sandviken och Stenhaga.

Enheten kan parkeras fritt inom verksamhetsområdet. Tjänsten fungerar med en mobilapplikation där man kan se sparkcyklarnas position och användningsprislista, samt betala för användningen av sparkcykeln.

Potential i vintercykling

Cykling har växt i popularitet som vardagsmotion, fritidssysselsättning och vid resande. Potential för ökning av cyklingen finns även under vintersäsongen.

Arbetsgivare har möjlighet att främja cykling med skatteincitament. Läs mera om det under sidan Skatteincitament och andra möjligheter för arbetstagare och arbetsgivare.