Projektet skapar förutsättningar för Vasaregionen för att möta den förändring som nu sker i Finland gällande
persontrafik. Projektet resulterar i en förankrad och godkänd verksamhetsplan bland direkta och indirekta målgrupper. Målet med planen är att på lång sikt öka transportservicens användning på bekostnad av personbilstrafiken fram till 2030 i
Vasaregionen. En verksamhetsplan stöder regionens städer, kommuner, företag, och i förlängningen
kommuninvånare, i arbetet med att nå uppställda koldioxidmål genom hållbara resekedjor. Projektet uppmuntrar till
klimatvänliga attityder gällande transportvanor och -behov, samt utvecklandet av digitala produkter, tjänster och
sociala innovationer som får klimatvänliga val att framstå som lätta och eftersträvansvärda. Målet bidrar till ökad
konkurrens- och attraktionskraft bland befintliga och potentiella företag och invånare i Vasaregionen.

Projekttid 1.1.2019 - 31.12.2020

Budget  109 744 EUR

Projektparter: VASEK, Levón-institutet, NTM-centralen, Vasa stad, Korsholms kommun

EU EAKR SV vertical 20mm rgbhavkraftEU 2014 2020 rgb