Vasaregionens nya energiekonomi

 pexels canva studio 3277808

Framtidens utveckling av koldioxidneutrala energiformer är beroende av framgångsrik integration av olika energisystem. Detta gäller både enstaka pilotprojekt och utveckling på regional och nationell nivå.

Målet med projektet är att öka medvetenheten inom EnergyVaasa-klustret om affärsmöjligheterna inom framtidens energisystem samt främja sektorkoppling för att säkerställa klustrets möjligheter att dra full nytta av energiomställningen. Projektets syfte är att samordna vätgasindustrin och andra nya gröna energiformer för att främja deltagande från företag och aktörer i Vasaregionen i nationella och internationella nätverk, främja samarbete mellan företag och aktörer samt att dela information och kunskap på ett centraliserat och begripligt sätt.

  • Projekttid: 1.9.2023–31.8.2025
  • Budget: 84 972 euro (VASEK's andel)
  • Projektpartners: Merinova, VASEK (utförare av delprojektet)