MoveIT – koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030

Vaskiluoto 1920x1358

Projektet skapar förutsättningar för Vasaregionen att möta de förändringar som nu sker i Finland gällande transportservice. Transportservicelagens första fas trädde i kraft 2018. Denna lagändring är tänkt att ändra synen på kollektivtrafik till den grad att själva begreppet stegvis ersätts med transportservice och resekedjor. Lagen beaktar hållbar och säker förflyttning av människor, hur man ska bemöta tätorters kontra glesbygdens behov, och hur nya digitaliseringstjänster kan underlätta detta i form av transparens och informationsutbyte.

Projektmålet är att ta fram verksamhetsplanen ”Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030” tillsammans med utpekade målgrupper, för att utveckla transportservicemöjligheterna och öka dess användningsgrad både med hjälp av koordinering och digitala lösningar. Verksamhetsplanen innehåller delmål och en vägbeskrivning fram till 2030. Projektets mål är även att olika transportrelaterade myndigheter och aktörer bättre ska kunna samordna sina åtgärder för att framöver kunna bidra till koldioxidsnåla mål i Vasaregionen.

Vasek Facebook 1200x630 sv

Projektet resulterar i nulägesanalysen ”Kollektivtrafikens och övrig trafiks nuläge och framtid i Vasaregionen” och Verksamhetsplanen ”Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030”, som bygger på fem workshops tillsammans med utpekade målgrupper. Vidare resulterar projektet i två piloter som fokuserar på digitala lösningar för att främja användning av transportservice, en riktad till företag och den andra till kommuner.

Vill du veta mer om koldioxidsnål transportservice och utveckling av kollektivtrafik? Kontakta oss så får du information om kommande workshops, andra evenemang samt aktuella teman till din e-post.

Projekttid: 1.1.2019 - 31.8.2021

Totalbudget: 151 930 EUR

Projektparter: VASEK, Vasa universitets forskningsplattform Innolab, NTM-centralen, Vasa stad, Korsholms kommun