Hållbara innovationer inom batterivärdekedjan skapar investeringar

OS 5773

Vasas mål är att världens grönaste batteriekosystem ska skapas i Finland. GigaVaasa är en benämning på en över 350 ha stor industripark som öronmärkts för batteriindustrin med syftet att erbjuda en hållbar industrimiljö för batterikemi. Planen är att locka hållbarhetsorienterade aktörer inom batteribranschen att investera i området. Vid sidan av hållbarhet försäkrar industriparkens infrastruktur dessutom företagens konkurrenskraft långt in i framtiden.

Projektets mål är att driva framåt GigaVaasa-konceptets förverkligande på projektområdet, det vill säga, när tomtreserveringar och licenser går vidare till nästa fas. Det främsta målet i det här skedet är att se till att kritiska utvecklingsobjekt på området går framåt.

Utveckling av ett kundhanteringssystem för aktörerna som reserverat tomter

VI skapar ett kundhanteringssystem för nästa skede i GigaVaasa -områdets verksamhet. På så sätt kan vi försäkra att rätt personer och rätt avdelningar har tillgång till den service de behöver så att det blir så lätt som möjligt att placera dem på området.

Kommunikation om regionens framsteg och beredskap för växande arbetskraftsbehov i regionen

En kampanj för attraktionskraft har planerats i regionen och inom ramarna för det här projektet har man sett till att batterivärdekedjans behov har tagits beaktande i kampanjen.

Evenemangkoncept som stöd för utvecklingen av batterivärdekedjan på GigaVaasa-området

Under projektets gång kommer ett evenemangkoncept att skapas och provanvändas. Med hjälp av konceptet och en kommunikationsplan kan vi nå ut till de mest relevanta intressegrupperna för utvecklingen av GigaVaasa-området.

GigaVaasa-områdets trafik styrs till haven och till järnvägen

Inom ramarna för projektet utvecklas GigaVaasa-områdets logistikförbindelser till hamnen och till huvudlederna samt till Finlands spårnät. Dessutom sker det arbete med intressegrupper och intressebevakning i samarbete med Österbottens förbund för att få infraförbättringspaketet att godkännas.

  • Projekttid: 11.2024-30.6.2025
  • Budget: 393 951 euro
  • Projektpartners: Oy Merinova Ab, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Vaasa Facilita Oy Ab