Bothnia Green Energy

lightbulb ga3e01e81e 1920

Världssituationen med energibrist och klimatmålen med minskade utsläpp av växthusgaser ställer allt större krav på hållbara, effektiva och klimatvänliga innovationer. De ökade kraven på en grön omställning innebär att nya industrier etablerar sig i norra Europa och stora forsknings- och infrastrukturprojekt genomförs. Det som saknas är gränsregionalt samarbete som bygger innovativa nätverk/ekosystem, driver framtida hållbara energiinnovationer och inkluderar regionens energibolag.

Projektets mål är att stödja gränsöverskridande samarbete för att påskynda utvecklingen av innovativa, hållbara energilösningar. Detta görs genom att utveckla en långsiktig samarbetsplattform, stödja innovationssamarbeten och utveckla internationellt samarbete. Projektet kommer att etablera ett gränsöverskridande, nordnordiskt ekosystem. En viktig fråga är att bygga innovativa nätverk/ekosystem med tillsammans med regionens energibolag och SME-företag.

Projektet ska bidra till ökat tvärregionalt samarbete mellan SME-företag, energibolag, industri, kommuner/städer och regioner, akademin och innovationsstödsystemet. Det kommer att ansluta energiföretag, industri och offentlig sektor med SME-företag och start up-företag med innovativa produkter och tjänster för att påskynda den gröna övergången genom ökad kommersialisering.

  • Projekttid: 1.1.2023-31.12.2025
  • Budget:1 918 400,00 e
  • Projektpartners: Kvarkenrådet EGTS (huvudansvarig), Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK, Oy Merinova Ab, Skellefteå Science City AB, Umeå kommun, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Övik Energi.
  • Finansiärer: Interreg Aurora, Lapplands regionråd, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Kvarkenrådet EGTS, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Oy Merinova Ab, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Örnsköldsviks kommun, Vasa stad, Karleby stad, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Övik Energi, Vasa Elektriska, Katternö/Herrfors, Karleby Energi.