Lönsam energieffektivering

Botnia High 12

Hur företagen anpassar sig till klimatförändringen och dess utmaningar har en stor inverkan på deras konkurrenskraft men också på själva förutsättningarna för att bedriva verksamhet. Åtgärderna för att effektivera energianvändningen och förmågan att investera i nya hållbara energilösningar får en allt större betydelse i utvärderingen av företagens konkurrenskraft. Det råder ändå i viss mån brist på kunskap bland företagen om nya hållbara metoder för energieffektivitet och energiproduktion.

Projektets centrala målsättning är att skapa ett servicekoncept för energirådgivning som kan utnyttjas i företagsutvecklingen framöver. I Målsättningarna ingår också att öka företagens kunskap om hur de kan främja energieffektivitet och vilka stöd som finns tillgängliga för åtgärder och investeringar kopplade till den gröna omställningen. Konceptets format är en energirådgivningsguide som är gjord för företagsrådgivare. Guiden hjälper företagsrådgivarna att identifiera kundens behov och att systematiskt gå genom förbättringsförslag samt ge instruktioner om fortsättningsåtgärder. Den andra guiden riktar sig direkt till företagen som hjälp för att utreda åtgärder för energieffektivering samt råd om stödmöjligheter och aktörer som finns att tillgå.

Målet med projektet är att främja användningen av energieffektiva arbetsmetoder inom företag och på så sätt skapa besparingar som förbättrar företagens resultat och ökar deras konkurrenskraft. Samtidigt bidrar projektet avsevärt till den gröna omställningen inom företag i och med att den förbättrade energieffektiviteten och de nya hållbara energilösningarna minskar koldioxidutsläppen som är orsaken till klimatförändringen.

Projektet resulterar i digitala guider som hjälper såväl företagsrådgivare som företag att känna igen och göra åtgärder för energieffektivering. På VASEKs hemsida upprätthålls en databas med information om hur man kan främja företagets energieffektivitet. Kunskapen förmedlas också bland annat vid olika webbinarier och evenemang. Projektet förstärker kunskapen om en koldioxidneutral ekonomi och stöder på så sätt företagens anpassning till klimatförändringen.

 

  • Projekttid: 1.9.2023-31.8.2025
  • Budget: 242 102 euro
  • Projektpartners: VASEK, Oy Merinova Ab