Webbinarserien Industry Insight fortsatte med offentliga direktupphandlingar

29.10.2020

Industry Insight Vasa

Offentliga upphandlingar öppnar upp för stora möjligheter för företagen men kan också kännas som en utmaning att ta sig an - hur ska små och medelstora företag ha en chans bland upphandlingsanbuden? Senast i serien Industry Insight från projektet Future Cleantech Solutions fick deltagarna insikt i tillvägagångssätt för att hitta och vinna upphandlingar.

Annonsering av upphandlingar

Den största delen av upphandlingar i Finland registreras inte på det nationella upphandlingsregistret HILMA. Oftast blir det direkta upphandlingar som läggs ut på kommunens hemsida. Jonna Törnroos, jurist vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling hos Finlands kommunförbund påpekade att kommuner och myndigheter inte har skyldighet att annonsera de upphandlingar som understiger tröskelvärden för EU- och nationell upphandling på HILMA. Vasa stads stadsdirektör Tomas Häyry uppmuntrade företag att hålla sig uppdaterad på kommunens hemsida för att ha koll på vilka upphandlingar som ligger ute.

Mari Pohjanniemi-Kivi, verksamhetsledare på Vasa Företagarförening, menar att de allra minsta upphandlingarna på under 5 000 euro inte annonseras någonstans, utan görs som direktupphandlingar. Därför måste företagen vara aktiva och presentera sig för myndigheter och kommuner, visa att företaget finns och vilka lösningar de erbjuder.

Har små och medelstora företag någon chans att vinna upphandlingar?

Pekka Liukkonen, upphandlingschef på Vasa kommun, sa att Vasas målsättning är att små och medelstora företag ska lika stor chans som större företag att vinna upphandlingar. Dialogen med företagen är viktig och han  ser gärna att de tar kontakt med kommunens upphandlingsenhet så att kommunen har kunskap om vilka företag som finns på marknaden.

Upphandlingsmentorn Erik Sjöberg menade att det är viktigt att företagen vet om att de direkta upphandlingarna finns, att det kan vara lättare att vinna en sådan. Små och medelstora företag kan få problem med att hänga med i de stora upphandlingarna, men att de kan följa med som underleverantörer till någon större aktör.

Rådgivningsmyndigheten för offentlig upphandling kan ge stöd till myndigheter kring förfarandet vid en upphandling, medan Företagarna i Finland ger råd och stöd till företagen. I Vasa underlättas kontakter med kommunens upphandlingsenhet genom att ha kontaktpersoner. Webinaret var välbesökt och bidrog med tips och råd för hur företag kan arbeta för att få chansen att vinna offentliga upphandlingar, då framförallt direktupphandlingar.

Läs hela artikeln på North Sweden Cleantechs hemsida

 

Kontakta upphandlingsenheten på Vasa stadRådgivningsmyndigheten för offentlig upphandlingFöretagarna i Finland eller Upphandlingsmyndigheten

INDUSTRY INSIGHT med Offentliga upphandlingar - kommunen som kund på Youtube

Future Cleantech Solutions är ett projekt som syftar till att stärka gränsöverskridande samarbetet och skapa affärsmöjligheter mellan små och medelstora företag och storskaliga investeringar i Kvarken-regionen. Projektet finansieras av EU Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, VASEK, Teknologicenter Merinova, Vasa stad, Karleby stad, KOSEK, Umeå kommun, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft och Örnsköldsvik kommun.‹ Gå till "Nyheter"

Prestige Car Center valdes till Årets Nyföretagare 2020

25.11.2020 | Nyheter
Bilfirman Prestige Car Center Oy med vasaföretagaren Rasmus Lönnqvist i spetsen har valts till Nyföretagarcentralerna i Finland rf:s Årets Nyföretagare 2020. Hedersomnämnanden gick till företagarna bakom Laitaatsillan Telakka Oy i Nyslott och Taikakeppari Oy i Hattula nära Tavastehus.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

25.11.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Digitala evenemang får bättre synlighet via avgiftsfria evenemangskalendrar

19.11.2020 | Nyheter
Coronapandemin har gjort att många evenemangsarrangörer i Österbotten har behövt tänka om. Istället för fysiska evenemang har allt fler evenemang börjat hållas digitalt. De flesta av oss har tillbringat mer tid hemma. Då behövs också möjligheter att ta del av evenemang utan att befinna sig på platser med många andra människor.
Läs mera

Frågat av företagsrådgivaren: Firmabil eller privatbil – Vilket lönar sig?

19.11.2020 | Nyheter
Då företagaren fått igång företagsverksamheten börjar privatbilens körda kilometrar troligen öka: saker ska hämtas, olika körningar till kunder ska göras och det ska köras på utbildningar. Kan företagaren göra dessa resor med egen bil eller borde han/hon skaffa en firmabil?
Läs mera

Ett företags pris är alltid en överenskommelse mellan köpare och säljare

17.11.2020 | Nyheter
Under Ett planerat ägarskifte-webbinarseriets andra del fokuserade man på värdering av företag. Noogas sakkuniga Monika Ahlskog och Ville Hautala påminde att precis som det inte finns två likadana företag eller köpare, finns det inte heller två likadana ägarskiften.
Läs mera

Federica Polo har utnämnts till EU Affairs Manager på Teknologicentret Merinova

17.11.2020 | Nyheter
Federica Polo börjar som EU Affairs Manager på Teknologicentret Merinova från och med den 1 december 2020. I sin uppgift kommer hon att främja det aktiva samarbetet mellan högskolornas och företagsvärldens intressentgrupper inom europeiskt och internationellt forskningssamarbete, och att fungera som kontakt och katalysator för utvecklandet av projektidéer tillsammans med aktörer inom energiekosystemet i Vasaregionen.
Läs mera

Projektet ACCESS främjar miljövänliga resekedjor i Vasaregionen

16.11.2020 | Nyheter
Arbets- och näringsministeriet har beviljat Vasaregionens Utveckling Ab VASEK finansiering till ett projekt som ska främja den lokala turistnäringens återhämtning och vara till nytta för hela områdets turism. Projektets hela namn, ACCESS – Developing accessibility and new sustainable services in Vaasa region, sammanfattar målet: att öka tillgängligheten av Vasaregionens resmål genom hållbara medel.
Läs mera

Företag grundas nu i Vasaregionen lika flitigt som innan coronatiden

09.11.2020 | Nyheter
Åtta procent färre nya företag grundades via Finlands 30 Nyföretagarcentraler under perioden januari-september än under motsvarande period för ett år sedan. På Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia har året dock hittills liknat det föregående året, när det kommer till antalet grundade företag.
Läs mera