Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023

pexels fauxels 3183150

Inbjudan

Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.

Genom att lära dig mera om hållbarhet kan du och ditt företag dra nytta av de möjligheter som den gröna omställningen medför. Dessa möjligheter kan vara skapandet av nya affärsmodeller, etablering av nya kundrelationer eller identifierandet av nya finansieringskanaler. Därför är det viktigt för företag att vara i framkant, där föregångare har mest att vinna

Om du känner att ditt företag vill vara med på tåget, ansök om att kostnadsfritt delta i "Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner (SOF)"-projektet som drivs av tre utvecklingsbolag i Österbotten. Inom projektet kommer vi att arbeta tillsammans för att hitta lösningar på bland annat följande utmaningar:

 • Varför och hur skall företag räkna sitt koldioxidavtryck?

 • Vilka krav kommer det att ställas gällande hållbarhetsrapportering, och hur bör man reagera på dem?

 • Vilka finansieringsmöjligheter erbjuder den gröna omställningen?

 • Hur bör hållbarhet kommuniceras för att inte uppfattas som "greenwashing"?

 • Vilka nya affärsmodeller kan den gröna omställningen medföra?

 • Vilka samarbetsmöjligheter finns det i regionen?

För vem?

Alla mikro-, små och medelstora företag (upp till 250 anställda) i Jakobstadsregionen, Vasaregionen och Sydösterbotten kan delta. Du behöver inte ha tidigare kunskap och erfarenhet av hållbarhet.

Vad?

Projektet omfattar 3 workshopar, 4 webbinarier (i genomsnitt varannan månad med sommaruppehåll) samt företagsbesök under 2024. Vi håller ett kick-off evenemang den 17.1.2024 på Wasa Innovation Center.

Varför delta?

 • Du får konkreta verktyg för att påbörja hållbarhetsarbetet i ditt företag
 • Du får information och kunskap om aktuella ämnen.
 • Efter deltagandet vågar och kan du kommunicera företagets hållbarhetsåtgärder och därigenom öka värdet på ditt varumärke.
 • Du förstår vad hållbarhetsrapportering innebär för ditt företag.
 • Du träffar likasinnade, utvidgar ditt nätverk och får stöd från andra företag som deltar.
 • Du får synlighet genom projektets kommunikation, där vi kommer att publicera företagsberättelser från de deltagande företagen.

Hur delta?

Om du vill vara med i projektet skicka senast 11.12.2023 epost där du beskriver ditt företag, vilka eventuella utmaningar företaget står inför samt varför ni vill delta. Sätt som rubrik i e-postmeddelandet: Ansökan till SOF programmet / FÖRETAGETS NAMN.

Mera information ger:

Vasaregionen: Hanna Malkamäki, hanna.malkamaki@vasek.fi , 050 563 8605
Jakobstadsregionen: Pia Holkkola-Löf, pia.holkkola-lof@concordia.jakobstad.fi,050 434 6669
Närpes och Kristinestad: Fredrik Hanstén, fredrik.hansten@dynamonarpes.fi, 044 493 9590

 

Med i projektet: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Dynamo Närpes samt Kristinestads näringslivscentral‹ Gå till "Nyheter"

VASEKs företagsrådgivare nu del av det nationella nätverket för Företagarens ekonomihjälp

26.02.2024 | Nyheter
Fakturorna hopar sig, kassan ser tom ut, försäljningen går trögt, och det är svårt att hitta kunder. Företagarens vardag kan ibland vara utmanande. Genom Företagarens ekonomihjälp får företagaren förtroligt, kostnadsfritt och sakkunnigt stöd och rådgivning.
Läs mera

Starta eget-guide för blivande företagare 2024 har publicerats

15.02.2024 | Nyheter
I den nya Starta eget-guiden hittar du aktuell information som hjälper dig när du grundar ditt företag.
Läs mera

Ny flygfrakttjänst från Vasa – Jetpak levererar från dörr till dörr

06.02.2024 | Nyheter
Från och med i höst har Jetpak erbjudit sina tjänster för utgående frakt också från Vasa. Jetpak erbjuder snabba leveranser med flygfrakt från dörr till dörr.
Läs mera

Från föräldraledig till företagare och chef

30.01.2024 | Nyheter
När föräldraledigheten var slut och det var dags att återgå till arbetet, började Caroline Silfver fundera på alternativ. Helg- och kvällsarbetet inom service- och restaurangbranschen där hon jobbat som restonom lockade inte längre, och istället valde hon att förverkliga idén om att grunda eget städföretag.
Läs mera

Verkningarna av de investeringar som planerats inom GigaVaasa sträcker sig över hela Finland

22.01.2024 | Nyheter
I modellen för verkningsfullheten har de direkta och indirekta verkningarna på sysselsättningen, produktionen, värdeökningen och skatteinkomsterna av projekthelheten av de investeringar i batteriklustret som planerats i GigaVaasa-området i Vasa och Korsholm bedömts liksom också den regionala inriktningen av verkningarna på Vasaregionen och hela landet.
Läs mera

Pilotgrupp ger nystart till hållbarhetsarbete och cirkulärt tänkande

19.01.2024 | Nyheter
Pilotgruppen för projektet Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner samlades för första gången den 17 januari. Över 30 företag var på plats vid kick-off-evenemanget för att nätverka och lära känna varandra.
Läs mera

Kundantalet både sjunker och stiger

16.01.2024 | Nyheter
Statistiken för verksamhetsåret 2023 visar tillväxt inom startrådgivningen på Nyföretagscentrum Startia, medan befintliga företag inte sökte sig lika ofta till rådgivningstjänsterna. Under året nådde verksamheten hos VASEK och Startia sammanlagt 874 företag (2022: 1 193) och 639 personer som planerade att starta företag (2022: 524).
Läs mera

Projektet Bothnian Coastal Route gör debut på norra Europas största resemässa

16.01.2024 | Nyheter
Bothnian Coastal Route är ett projekt som innefattar 13 destinationer längs kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken. Under 2024 kommer projektet att delta i 8-10 mycket viktiga europeiska marknadsföringsevenemang som riktar sig till researrangörer. Det första är Matka Workshop Day i Helsingfors i januari.
Läs mera