Verkningarna av de investeringar som planerats inom GigaVaasa sträcker sig över hela Finland

22.01.2024

GigaVaasa scenarios pieniI utredningen granskades investerings- och produktionsskedena samt gjordes två olika scenarier upp. Scenario 1 = den situation då investeringarna i 1:a skedet genomförs. Scenario 2 = den situation då investeringarna i 2:a skedet genomförs. Utanför utredningen blev cirka hälften av området för cellfabriken. (Klicka på bilden för att ladda ner en större version)

En färsk modell för verkningsfullheten visar betydande direkta och indirekta verkningar

I modellen för verkningsfullheten har de direkta och indirekta verkningarna på sysselsättningen, produktionen, värdeökningen och skatteinkomsterna av projekthelheten av de investeringar i batteriklustret som planerats i GigaVaasa-området i Vasa och Korsholm bedömts liksom också den regionala inriktningen av verkningarna på Vasaregionen och hela landet.

I utredningen granskades investerings- och produktionsskedena samt gjordes två olika scenarier upp. Scenario 1 = den situation då investeringarna i 1:a skedet genomförs. Scenario 2 = den situation då investeringarna i 2:a skedet genomförs. Utanför utredningen blev cirka hälften av området för cellfabriken.

Enligt modellen skulle verkningarna i produktionsskedet, beroende på vilket scenario som används, ge

  • En värdeökning på 1,3 eller 2,7 miljarder euro, av vilka 0,8 eller 1,7 miljarder euro inriktar sig på Vasaregionen
  • 5 200 eller 10 400 nya arbetsplatser, av vilka 2 400 eller 4 900 i Vasaregionen
  • Som produktionsutfall 3,7 eller 7,8 miljarder euro, av vilka 2,6 eller 5,4 miljarder i Vasaregionen
  • 111 eller 224 miljoner euro av lönerna går till konsumtion
  • Bekanta dig närmare med modellen för verkningsfullheten (endast på finska)

Arbetet utfördes av Valtteri Laasonen och Rasmus Aro från MDI Public, konsultbyrå inom regionutvecklingen, i samarbete med Seppo Laakso från Kaupunkitutkimus TA.

Verkningarna på produktionen som helhet och värdeökningen är betydande  

Som en direkt verkan av batteriindustriinvesteringarna är ett stort antal nya arbetsplatser på kommande i Vasaregionen. De storskaliga investeringarna har betydande verkningar på ekonomin i regionen och dess kommuner.  De indirekta verkningarna sträcker sig mera vidsträckt över hela landet och den nationella tillväxten.

Enligt modellen medför genomförandet av investeringarna i byggnadsskedet, beroende på scenario, över 4 000 eller över 8 000 arbetsplatser framför allt inom byggnadssektorn. Även inom planeringen och indirekt inom industrisektorn är verkan stor. I produktionsskedet, då verksamheten är på topp, är den totala verkan över 5 000 eller över 10 000 arbetsplatser framför allt inom industrisektorn. Arbetsplatser uppkommer också till exempel inom logistiken, lagringen och förädlingen av olika råvaror.

Verkningarna under produktionstiden av Giga-Vaasa-investeringarna på den totala produktionen och värdeökningen är mycket betydande i båda scenarierna.  Beroende på scenario talas det på årsnivå om 2,5 eller 3,7 miljarder euro i den totala produktionen och 0,8 eller 1,3 miljarder euro i värdeökning.  Största delen (76 %) av de indirekta verkningarna i värdekedjan uppkommer emellertid på annat håll i Finland. Likaså uppkommer 2/3 av konsumtionens multiplikativa verkan på annat håll i Finland.

Verkningarna på skatteintäkterna är också ansenliga. Ur Vasaregionens synvinkel uppkommer de mest betydande skatteintäktsverkningarna på kommunalskatten samt intäkterna av samfundsskatten. Även tomtarrenden och fastighetsskatter som ska betalas årligen ger kommunerna betydande inkomster.  Ur statens synvinkel är intäkterna av mervärdesskatt samt samfundsskatt ytterst betydande beroende på vilka genomförandemodeller som väljs. Det är utmanande att bedöma storleksskalan för dem i detta skede.

Verkningsfullhetsmodellen verifierar lönsamheten i byggandet av batterivärdekedjan

– Med hjälp av denna modell för verkningsfullheten förstår vi såväl lokalt som nationellt vilka möjligheter byggandet av en batterivärdekedja inbegriper. Då arbetet har framskridit har det klart visat sig att helheten är mera omfattande än förväntat, talen mera betydande än vad vi har kunnat observera då vi har koncentrerat oss på kundarbetet, berömmer Vasas stadsdirektör Tomas Häyry, som leder GigaVaasa-teamet, och fortsätter:

– Verkningsfullhetsmodellen visar också att det är lönsamt att möjliggöra en ny bransch, och att vi alla har skäl att anta att samhället i omfattande grad är med och bygger denna finska batterivärdekedja tillsammans med oss. Batteribranschen för oss in på ett positivt tillväxtspår och det gäller inte endast lokalt utan det är fråga om en nationell och internationell sak, som även EU sätter vikt vid.

– I arbetet modellerades två olika scenarier, eftersom världen ser olika ut i olika situationer. I byggskedet kan det finns olika behov, till exempel tillfälliga arbetskraftstoppar. Denna verkningsfullhetsmodell erbjuder en möjlighet att kika in på hur batterivärdekedjan kommer att genomföras i olika skeden, säger ledande sakkunnig Valtteri Laasonen från MDI Public.

Häyry påpekar till sist att verkningsfullhetsmodellen är viktig också ur kundernas synvinkel, dvs deras som överväger och planerar att investera i området:

– Utgående från den här modellen får våra kunder en bild av vad som mera vidsträckt kommer att hända i området, vilka synergier och skalbarhetsmöjligheter samt nya affärsverksamhetsmöjligheter som utlovas både för kunder och underleverantörer. EnergyVaasas färska tillväxttal från i höstas verifierar att hållbara lösningar har gjorts i regionen. Ett exempel på sådana är den riksomfattande arbetsgivarimagekampanjen som just har inletts och där man går på djupet med både nuvarande och kommande arbetskraftsbehov, konstaterar han.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera

Ökad synlighet med små medel i fokus på den första marknadsföringskliniken

08.03.2024 | Nyheter
Den 7 mars samlades ett gäng egenföretagare hos Startia för att få tips på hur de kan förstärka sin marknadsföring och synas bättre bland potentiella kunder. Kvällens diskussion tog avstamp i företagarnas utmaningar och tog sedan riktning på hur man med små resurser kan få utmärkt synlighet – bara man fokuserar på rätt saker.
Läs mera