VASEKs företagsrådgivare nu del av det nationella nätverket för Företagarens ekonomihjälp

26.02.2024

097A1699m

Fakturorna hopar sig, kassan ser tom ut, försäljningen går trögt, och det är svårt att hitta kunder. Företagarens vardag kan ibland vara utmanande.

Genom Företagarens ekonomihjälp får företagaren förtroligt, kostnadsfritt och sakkunnigt stöd och rådgivning. Företagarens ekonomihjälps rådgivare är experter på företagets ekonomi och hälsa, och nu är även VASEKs företagsrådgivare en del av detta nätverk.

– Vi betjänar företagare nu också genom Företagarens ekonomihjälp, men samma avgiftsfria service och rådgivning får man genom att kontakta oss direkt eller boka tid genom vår bokningskalender. Det viktigaste är att ta kontakt med någon, betonar företagsrådgivaren Tuija Räihä-Pundars.

Genom att ringa till Företagarens ekonomihjälp får man hjälp med att reda ut företagets ekonomiska situation, och det är viktigt att söka hjälp också för det psykiska måendet och den mentala uthålligheten. När företagarens problem hopar sig påverkar de lätt hälsan och hela familjen. Som företagare kan du också få råd och kamratstöd från Företagsmentorerna.

Företagsrådgivarens 5 råd för en utmanande situation

Företagaren kan hamna i ekonomiska svårigheter av många olika orsaker. Det viktigaste är att inte stå ensam med problemen utan söka hjälp i tid.

– Om företagets kassa börjar sina är vi kanske redan lite sent ute med åtgärder för att korrigera situationen. Om företagets omsättning minskar eller efterfrågan på produkter och tjänster sjunker måste vi först utreda hur kursen kan ändras, påminner Räihä-Pundars.

Företagsrådgivarna påminner företagarna om att alltid sköta om kundfordringarna och se till att få in pengarna i kassan så snabbt som möjligt.

– Faktureringen måste skötas dagligen. Även fakturafinansiering eller försäljning av fakturor till finansbolag kan vara en lösning. Effektivt inkasso är en av de viktigaste metoderna för att hantera kassan. Företagaren borde på förhand slå fast hur snabbt betalningspåminnelserna skickas ut och hur många som skickas innan fordringarna går till inkasso. Det är också viktigt att tydligt informera kunden om att tjänsterna eller leveransen av produkter avbryts om fakturorna inte betalas i tid, vägleder Räihä-Pundars.

Företagsrådgivarens 5 råd för en utmanande ekonomisk situation:

 1. Betala alltid företagets fakturor i ordningsföljd enligt förfallodag och på förfallodagen. I ett knappt läge bör man förhandla om betalningstider.

 2. De mest kritiska betalningarna för verksamheten ska hanteras i tid. Detta inkluderar löner, skatter och FöPL-betalningar.

 3. Skär omedelbart ner på alla onödiga kostnader och jämför regelbundet försäkringar och andra avtal. Det är också till hjälp att upprätta en kassabudget.  Här kan ens eget bokföringsföretag eller VASEKs företagsrådgivare vara till hjälp.

 4. Sträva efter att snabbt sälja ut stora lager för att få in pengar i kassan. Men sälj inte med förlust och ge inte för stora rabatter.

 5. Försäljningen måste pågå konstant eftersom det bara är genom försäljning som pengar kommer in i kassan.

 

 • Läs mer om Företagarens ekonomihjälp 

 • Kontakta Företagarens ekonomihjälp
  på finska må–fr kl 9.00–16.15 på nummer 0295 024 880 (lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift)
  på svenska tis kl 9.00–16.15 på nummer 0295 024 881 (lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift)
  på engelska må–fr kl 9.00–16.15 på nummer 0295 024 882 (lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift)

 • Boka tid för VASEKs företagsrådgivning‹ Gå till "Nyheter"

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera

Ökad synlighet med små medel i fokus på den första marknadsföringskliniken

08.03.2024 | Nyheter
Den 7 mars samlades ett gäng egenföretagare hos Startia för att få tips på hur de kan förstärka sin marknadsföring och synas bättre bland potentiella kunder. Kvällens diskussion tog avstamp i företagarnas utmaningar och tog sedan riktning på hur man med små resurser kan få utmärkt synlighet – bara man fokuserar på rätt saker.
Läs mera