VASEK 20 år – betydande resultat genom samarbete

05.09.2023

1H6A8765VASEKs personal i augusti 2023

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ett utvecklingsbolag som ägs av sju kommuner i Vasaregionen, firar 20-årsjubileum den 5 september på företagardagen. Vasaregionens kommuner grundade VASEK år 2003.

– Beslutet att grunda bolaget fattades dock i praktiken redan 2001 efter det att Vasaregionen ansökte om att ingå i det nationella regioncentraprogrammet (AKO). En av huvudpunkterna i programmet var skapandet av ett regionalt näringslivs- och utvecklingsbolag, säger VD Stefan Råback.

Enligt aktieägaravtalet var sex kommuner – Storkyro, Laihela, Malax, Korsholm, Vasa och Lillkyro – från början fullvärdiga aktieägare i Vasaregionens Utveckling Ab. Antalet aktier som tecknats i respektive kommun och deras finansiering till bolaget bestämdes i proportion till antalet invånare i kommunerna. Fyra kommuner – Jurva, Korsnäs, Oravais och Vörå – tecknade minimiantalet 10 aktier och köpte de tjänster de behövde av bolaget vid den tiden. Nu 20 år senare är VASEKs aktieägare de nuvarande kommunerna Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela och Storkyro med enhetliga finansieringsandelar.

– VASEK har under de gångna 20 åren fokuserat sin verksamhet på tre huvuduppgifter: företagstjänster, regionutveckling och regionkommunikation. Under dessa 20 år har världen förändrats radikalt på många sätt, men VASEK har alltid lyckats satsa på nya och växande strategiska prioriteringar i linje med näringslivets behov, konstaterar Råback nöjt.

– Vi lyssnar alltid noga på regionens och våra kundföretags behov och anpassar våra prioriteringar därefter. Under coronaperioden flyttade vi till exempel alla tillgängliga resurser till företagens finansiella rådgivning, och just nu satsar vi bland annat på att förbättra tillgången av kompetent arbetskraft samt på att få studerande att stanna kvar i regionen efter studierna, säger Råback.

– VASEK är en uppskattad och en eftertraktad partner i utvecklingen av vår gemensamma region, oavsett om det handlar om strategisk planering eller genomförande av konkreta åtgärder. Under loppet av 20 år har det blivit tydligt att företag i regionen behöver tjänster som erbjuds av utvecklingsbolaget både under goda och dåliga konjunkturcykler, säger bolagets styrelseordförande, Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Framtidens hållbara samhälle kräver fördomsfrihet

28.09.2023 | Nyheter
Under Hållbarhetsveckan som pågick från den 25 till den 28 september, hölls i Vasa även Green Skills Week. Under denna vecka fick studerande från Vasa universitet, Vamia och Novia höra experter föreläsa om den gröna övergången, välfärdsteknologi, hållbarhet, cirkulär ekonomi och arbetslivet i framtiden.
Läs mera

Familjeföretaget Wellmedic från Korsholm till finalen i den nationella årets nyföretagare-tävlingen

26.09.2023 | Nyheter
Finlands nyföretagarcentrum delar årligen ut pris i årets nationella nyföretagare. Förutom priset i årets nyföretagare som väljs ut av en panel, kommer även ett pris i publikens favorit att delas ut genom en öppen omröstning. Du kan rösta på din favorit online från 26 september till 9 oktober 2023.
Läs mera

SOF-projektet vill lyfta fram Österbotten som ett nav för hållbarhet och cirkularitet

20.09.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen är i full gång och vi vill hjälpa Österbottniska företag att ställa om och vara rustade för de krav som ställs.
Läs mera

Finnair lägger till en ny tur på måndagsmorgnar

14.09.2023 | Nyheter
Lentoyhtiö Finnair lisää 30.10. alkaen maanantaiaamuihin Vaasa-Helsinki välille uudet lentoyhteydet seuraavasti:
Läs mera

Jordbrukare - men framförallt entreprenör med stor E

11.09.2023 | Nyheter
Spannmålsdammet ligger i luften och torken går för fullt hos Aulis Nuuja i Tuurala i Storkyro. Även om Nuuja själv också är jordbrukare utgör den egna odlingsarealen endast en liten del av hans verksamhet, som omfattar allt från maskinförsäljning till fastighetsuthyrning, entreprenadarbeten och egen produkttillverkning.
Läs mera

VASEK-anställda belönades med handelskammarens förtjänsttecken

06.09.2023 | Nyheter
VASEK firade sitt 20-årsjubileum den 5 september och hedrade samtidigt anställda som har tjänstgjort i företaget med handelskammarens förtjänsttecken enligt följande:
Läs mera

VASEK 20 år – betydande resultat genom samarbete

05.09.2023 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ett utvecklingsbolag som ägs av sju kommuner i Vasaregionen, firar 20-årsjubileum den 5 september på företagardagen. Vasaregionens kommuner grundade VASEK år 2003.
Läs mera

Vasaregionen i utveckling -jubileumsboken erbjuder flera synvinklar på VASEKs verksamhet

05.09.2023 | Nyheter
I jubileumsboken Vasaregionen i utveckling, som gavs ut på Företagardagen den 5 september, presenteras de viktigaste händelserna under VASEKs första 20 verksamhetsår. Boken beskriver hur vi jobbar som utvecklingsbolag och den kopplar också verksamheten till större skeenden i samhället och näringslivet.
Läs mera