Utnyttjande av biogas medför flera utmaningar

05.07.2021

arvid skywalker Wmqs d2C xE unsplash

Den 18 juni diskuterades biogas vid Stormossen när CERM-projektledarna Göran Östberg, Rasmus Hautala och via distansanslutning Tomas Knuts bjöd in biogasoperatörer i Österbotten för att diskutera utveckling, framtid och framtida alternativ för utnyttjande av biogas.

Att omvandla bioavfall till biogas kräver en investering på cirka 7–9 miljoner euro i en biogasanläggning och tankstationer. Hautala gav som exempel Kristinestadsnejden, där det årligen uppstår 42 ton bioavfall som kunde omvandlas till 2 miljoner kilo biogas. Det kostar dock att transportera slam och annat bioavfall om det måste transporteras långa vägar till biogasanläggningen. Ju närmare till exempel jordbrukets residualavfall kan omvandlas till biogas, desto bättre.

Hautala betonade att transportkostnaderna bör beaktas i planerna, eftersom transporterna också påverkar miljön och koldioxidavtrycket, och i värsta fall äter upp vinsterna.

biokaasu2Göran Östberg och Rasmus Hautala (mitten) bjöd tillsammas med Tomas Knuts (via distansanslutning) biogasoperatörer till diskussion.

Aktörerna inom CERM-projektet uppmuntrade att ta kontakt ifall det finns intresse för biogasföretagande. I diskussionerna visade det sig att biogasinvesteringarna har på många håll lagts på is, eftersom det finns osäkerhet kring ämnet som gör att man inte vågar investera. Tydligen är det största problemet bland annat att för biogasen får man inte nödvändigtvis från kunden det pris som skulle behövas för att verksamheten ska bli lönsam.

Man hoppas även att kommunerna ska beakta biogasen i konkurrensutsättningarna. Enligt Östberg borde kommunerna ställa sådana krav på upphandlingar att det skulle bli lönsamt att bjuda ut ett biogasalternativ. Ofta nämns endast el- och gasalternativ i konkurrensutsättningarna, men inte biogas.

Det fördes en livlig debatt om biogasens utmaningar och möjligheter, och man övervägde också vad som kan göras tillsammans i hela Österbotten. Som en första gemensamma åtgärd enades man om politiskt påverkansarbete och material som ska förberedas som stöd. Vasaregionen har i Finland den längsta erfarenheten av biogas och dess utnyttjande – enda sedan 1989. Därför är det viktigt att till exempel riksdagsledamöterna kan presenteras de smärtpunkter som berör biogas.

Om du vill vara delaktig i att främja biogasanvändning i Österbotten, kontakta CERM-projektledarna!

 ‹ Gå till "Nyheter"

Nationellt företagarpris 2021 till Dermoshop

25.09.2021 | Nyheter
Dermoshops framgång bygger på ett starkt varumärke Dermosil och en webbshop. Företaget lanserade den första versionen av webbshopen redan för 25 år sedan.
Läs mera

Projektet Hållbart Österbotten medverkar på Hållbarhetsveckan måndagen 27.9.

21.09.2021 | Nyheter
Projektet Hållbart Österbotten medverkar på Hållbarhetsveckan måndagen 27.9. Under Hållbarhetsveckan i Österbotten erbjuds turismaktörerna i området ett bra tillfälle att få höra bl.a. • Varför begreppet Hållbar turism blir allt viktigare och • Om vikten av Sustainable Travel Finland (STF)-programmet för hållbar turism som konkurrensmedel.
Läs mera

Gårds Smak Ab Startias Årets 2021 nyföretagare i Vasaregionen

20.09.2021 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startia har valt vöråföretaget Gårds Smak Ab till årets 2021 nyföretagare i Vasaregionen.
Läs mera

Hela Finland kan nu rösta på världens lyckligaste person

15.09.2021 | Nyheter
Journalisten Maria Veitola besökte Vasaregionen i augusti för att fördjupa sig i lyckan på världens lyckligaste plats. Veitola träffade tre personer som bor i Vasaregionen och som hittades genom en efterlysning och nominerades till den lyckligaste personen i världen. På basis av Maria & världens lyckligaste-videoserien, som har sammanställts från besöken, kan alla rösta på den av trion som de...
Läs mera

Energy Academy samlar Vasaregionens toppföretag och högskolor till ett unikt samarbete

13.09.2021 | Nyheter
I Nordens energihuvudstad Vasa finns ett växande energikluster och nyheterna om utvecklingen i batteriindustrin förstärker regionens goda framtidsutsikter. Med högskolornas och företagens nya gemensamma verksamhetsmodell Energy Academy förstärks regionens dragningskraft bland studerande och utexaminerade än mer.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

09.09.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Med vildmarken och naturen som arbetsplats

08.09.2021 | Nyheter
För ett och ett halvt år sedan förändrades världen och många stod plötsligt inför en ny och annorlunda vardag. Under våren 2020 kom skogen och naturen därför att spela en avgörande roll för många finländares välmående, och intresset för friluftsliv har fortsatt att öka sedan dess.
Läs mera

Med hjälp av företagarens juridiska dokument undviker man konflikter

07.09.2021 | Nyheter
Delägaravtal, bolagsordning och bolagsavtal är verktyg för att hantera olika juridiska risker som realiseras ifall det uppstår konflikter mellan ägarna, påminde advokat Oskar Sundback i den andra delen i föreläsningsserien Pappren i skick!, Företagarens viktigaste juridiska dokument. Föreläsningarna ordnades i samarbete med Nyföretagscentrum Startia och Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab.
Läs mera