Utmaningarna med pandemin ledde till utveckling och tillväxt vid Jukajan Ristikko

03.03.2023

Jukajan Ristikko 1Takstolarna från Jukajan Ristikko är kända i hela Finland för sin kvalitet och precisionsgrad. Alla takstolar tillverkas utgående från varje specifik beställning. Företaget, med fem delägare, sysselsätter knappt 30 personer, året runt.

Det har gått 25 år sedan Laihela-företaget Jukajan Ristikko grundades, och 2023 är jubileumsår i företaget som sysselsätter knappt 30 anställda. När sex personer gick samman för att starta verksamheten 1998 var huvudprodukten, såsom namnet även säger, takstolar. Det är det ännu idag, men nya produkter har tillkommit och de senaste åren har tillväxten och utvecklingen varit extra god – trots pandemi, krig, inflation och stigande räntor.

Hemligheten bakom detta är en stor vilja till marknadsanpassning, produktutveckling och implementering av ny teknologi. Satsningar på kvalitet har varit A och O ända sedan start, och takstolarna från Jukaja har ett gott namn om sig i branschen. När pandemin slog till blev man ändå tvungen att vidta anpassningsåtgärder på företaget.

– Resandet tog ett tvärt slut och i stället började folk satsa på hemmet och trädgården. Vi såg ett ökat behov av olika gårdsbyggnader – lador och förråd, tunnbastur, grillkåtor och dylikt, och gick in för att utveckla en egen produktionslinje för dem. Samtidigt öppnad vi webbshop, berättar försäljningschef Kimmo Lähdesmäki.

Jukajan Ristikko 10– Jukajan Ristikko tillverkar takstolar till såväl egnahemshus som radhus, jordbruksbyggnader, garagen och så vidare. De säljs i hela Finland och tillverkas alltid on demand, enligt kundernas beställningar och mått, berättar försäljningschef Kimmo Lähdesmäki och VD Mika Myllymäki.

Utvecklingen har fortsatt – till sommaren lanserar företaget ett eget koncept med olika modeller av biltak.

Vid sidan om den här satsningen har tillverkningen av andra träprodukter också ökat. Det handlar om underleverantörsarbeten till bland annat möbelindustrin, både av olika träkomponenter och även en del färdiga produkter.

– Takstolsproduktionen utgör idag cirka 30 procent av vår verksamhet, medan gårdsbyggnader står för 20 procent och resterande tillverkning är avtalstillverkning för andra företag samt tillverkning av olika komponenter, berättar VD Mika Myllymäki.

Till utvecklingen hör även en grön omställning, där man redan för flera år sedan övergick till att värma produktionsanläggningarna med krossprodukter av träavfall från produktionen i stället för med olja. I år övergår man även till egen, grön solenergiproduktion.

– Investeringar i förnybar energi är ett måste idag, anser Myllymäki. Det uppskattas av kunderna, och kommer förmodligen att bli ett krav framöver för certifieringen. Vi har stor elförbrukning även sommartid, då produktionen är som störst, så investeringen i solpaneler kommer att löna sig i längden.

Jukajan Ristikko 6De allt högre och varierande råvarupriserna är en stor utmaning för branschen – det är svårt att lägga ett fast pris för de produkter som säljs nästa kvartal.

Stödbeslutet kom vid årsskiftet och i det första skedet ska solpaneler för motsvarande tio egnahemshus monteras på anläggningens tak.

Med i utvecklingsprocessen har hela tiden funnits VASEK, där företagsrådgivare Antti Alasaari i många år fungerat som bollplank och samarbetspartner.

– Alasaari har bistått oss i ansökningsprocesserna både då det gäller Business Finlands utvecklingsstöd under pandemin samt investeringsstödet för förnybar energi. Det är tacksamt att ha tillgång till VASEKs tjänster och kompetens, konstaterar Myllymäki och Lähdesmäki.

Jukajan Ristikko 11När pandemin slog till beslöt man sig för att utvidga produktsortimentet på Jukajan Ristikko. Lador och förråd, grillkåtor och tunnbastur blev en ny nisch när folk började satsa på hem och trädgård i stället för på att resa. – Vi öppnade webbshop för våra gårdsbyggnader, som numera utgör cirka 20 procent av all vår försäljning, berättar försäljningschef Kimmo Lähdesmäki och VD Mika Myllymäki.

Alasaari i sin tur är imponerad av företagets utvecklingsvilja och förmåga att driva igenom förändringar när så behövs.

– Jukajan Ristikko har lyckats modifiera och mångfaldiga sin verksamhet och dessutom skapat tillväxt och ökad omsättning under en exceptionell och utmanande tid, konstaterar han.

Text och bilder: Anna Sand / bySand

 ‹ Gå till "Nyheter"

Braincade vaskar fram innovationer

16.04.2024 | Nyheter
Triple Heat, Energy Oasis, Heated Match och Excess Heat Framework, fyra innovativa idéer som presenterades under Braincade där fokus låg på lågtempererad spillvärme. Ett event där kreativ brainstorming mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet.
Läs mera

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera