Utmaningarna med pandemin ledde till utveckling och tillväxt vid Jukajan Ristikko

03.03.2023

Jukajan Ristikko 1Takstolarna från Jukajan Ristikko är kända i hela Finland för sin kvalitet och precisionsgrad. Alla takstolar tillverkas utgående från varje specifik beställning. Företaget, med fem delägare, sysselsätter knappt 30 personer, året runt.

Det har gått 25 år sedan Laihela-företaget Jukajan Ristikko grundades, och 2023 är jubileumsår i företaget som sysselsätter knappt 30 anställda. När sex personer gick samman för att starta verksamheten 1998 var huvudprodukten, såsom namnet även säger, takstolar. Det är det ännu idag, men nya produkter har tillkommit och de senaste åren har tillväxten och utvecklingen varit extra god – trots pandemi, krig, inflation och stigande räntor.

Hemligheten bakom detta är en stor vilja till marknadsanpassning, produktutveckling och implementering av ny teknologi. Satsningar på kvalitet har varit A och O ända sedan start, och takstolarna från Jukaja har ett gott namn om sig i branschen. När pandemin slog till blev man ändå tvungen att vidta anpassningsåtgärder på företaget.

– Resandet tog ett tvärt slut och i stället började folk satsa på hemmet och trädgården. Vi såg ett ökat behov av olika gårdsbyggnader – lador och förråd, tunnbastur, grillkåtor och dylikt, och gick in för att utveckla en egen produktionslinje för dem. Samtidigt öppnad vi webbshop, berättar försäljningschef Kimmo Lähdesmäki.

Jukajan Ristikko 10– Jukajan Ristikko tillverkar takstolar till såväl egnahemshus som radhus, jordbruksbyggnader, garagen och så vidare. De säljs i hela Finland och tillverkas alltid on demand, enligt kundernas beställningar och mått, berättar försäljningschef Kimmo Lähdesmäki och VD Mika Myllymäki.

Utvecklingen har fortsatt – till sommaren lanserar företaget ett eget koncept med olika modeller av biltak.

Vid sidan om den här satsningen har tillverkningen av andra träprodukter också ökat. Det handlar om underleverantörsarbeten till bland annat möbelindustrin, både av olika träkomponenter och även en del färdiga produkter.

– Takstolsproduktionen utgör idag cirka 30 procent av vår verksamhet, medan gårdsbyggnader står för 20 procent och resterande tillverkning är avtalstillverkning för andra företag samt tillverkning av olika komponenter, berättar VD Mika Myllymäki.

Till utvecklingen hör även en grön omställning, där man redan för flera år sedan övergick till att värma produktionsanläggningarna med krossprodukter av träavfall från produktionen i stället för med olja. I år övergår man även till egen, grön solenergiproduktion.

– Investeringar i förnybar energi är ett måste idag, anser Myllymäki. Det uppskattas av kunderna, och kommer förmodligen att bli ett krav framöver för certifieringen. Vi har stor elförbrukning även sommartid, då produktionen är som störst, så investeringen i solpaneler kommer att löna sig i längden.

Jukajan Ristikko 6De allt högre och varierande råvarupriserna är en stor utmaning för branschen – det är svårt att lägga ett fast pris för de produkter som säljs nästa kvartal.

Stödbeslutet kom vid årsskiftet och i det första skedet ska solpaneler för motsvarande tio egnahemshus monteras på anläggningens tak.

Med i utvecklingsprocessen har hela tiden funnits VASEK, där företagsrådgivare Antti Alasaari i många år fungerat som bollplank och samarbetspartner.

– Alasaari har bistått oss i ansökningsprocesserna både då det gäller Business Finlands utvecklingsstöd under pandemin samt investeringsstödet för förnybar energi. Det är tacksamt att ha tillgång till VASEKs tjänster och kompetens, konstaterar Myllymäki och Lähdesmäki.

Jukajan Ristikko 11När pandemin slog till beslöt man sig för att utvidga produktsortimentet på Jukajan Ristikko. Lador och förråd, grillkåtor och tunnbastur blev en ny nisch när folk började satsa på hem och trädgård i stället för på att resa. – Vi öppnade webbshop för våra gårdsbyggnader, som numera utgör cirka 20 procent av all vår försäljning, berättar försäljningschef Kimmo Lähdesmäki och VD Mika Myllymäki.

Alasaari i sin tur är imponerad av företagets utvecklingsvilja och förmåga att driva igenom förändringar när så behövs.

– Jukajan Ristikko har lyckats modifiera och mångfaldiga sin verksamhet och dessutom skapat tillväxt och ökad omsättning under en exceptionell och utmanande tid, konstaterar han.

Text och bilder: Anna Sand / bySand

 ‹ Gå till "Nyheter"

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Företag bör vara hållbara eftersom det är rätt sak att göra – men hur går man egentligen till väga?

17.05.2023 | Nyheter
Varför ska företag arbeta på ett ansvarsfullt sätt, samt tänka på hållbarhet och cirkulär ekonomi? Är det på grund av pengar? Eftersom det är bra för varumärket och ryktet? Eftersom det gör det lättare att rekrytera ny arbetskraft? Eller endast av den anledningen att det är den nya vägen att gå?
Läs mera

I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka

11.05.2023 | Nyheter
Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald.
Läs mera

VASEK20-tidningen delas ut till varje hushåll

10.05.2023 | Nyheter
VASEK20-jubileumstidningen delades 10.5 som ett offentligt meddelande till alla hushåll i Vasaregionen. Tidningen är ett rejält paket om Vasaregionen och förstås om VASEK som firar jubileumsår.
Läs mera

Stubbtech – mer än namnet avslöjar

09.05.2023 | Nyheter
Den har varit segare än på mycket länge – våren – och tiden då högsäsongen inleds för Stubbtech och företagarna Jens Rodas och Thomas Söderlund. Men nu är den här och verksamheten, som fokuserar dels på stubbfräsning och gårdsarbeten, dels på utomhusmålning samt tak- och fasadtvätt, växer år för år. Planen är nu att omorganisera den tudelade verksamheten under separata marknadsföringsnamn.
Läs mera

”Förvänta dig inte resultat vid det första klicket” – E-handel är en gren som kräver flitighet

04.05.2023 | Nyheter
Den 26 april anordnade Viexpo och VASEK ett informationstillfälle om lanseringen av Österbottens e-handelsklubbverksamhet. På evenemanget höll Leevi Parsama, en expert inom digital handel, ett inspirerande tal om de tio viktigaste framgångspunkterna för e-handel.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

I generationsskiften finns alltid även känslorna på spel

20.04.2023 | Nyheter
Ett generationsskifte är ofta en process som involverar många olika tankar och känslor som kan påverka skiftets framgång. Osäkerhet, oro, sorg och längtan, lättnad, förtroende.
Läs mera