Stödberättigade investeringar för energibesparing

09.11.2022

Jarla 1Jan-Erik och Tommy Kronkvist på Ab Jarla-Products Oy i Malax är glada över att inom loppet av ett par år ha övergått till bergvärme och även egen elproduktion.

Jarla-Products går in för fossilfritt och egen elproduktion

Det har knappast undgått någon företagare hur utvecklingen sett ut gällande energipriserna det senaste året. Allt fler söker nu alternativa lösningar för att få ned sina uppvärmningskostnader och sin elförbrukning. Det finns möjlighet att ansöka om stöd för investeringarna – något som bland andra Ab Jarla-Products Oy i Malax har utnyttjat.

Företaget, som grundades redan 1969 under namnet Jarla-Plast, är ett familjeföretag som ägs av bröderna Jan-Erik och Krister Kronkvist och deras respektive barn Ida och Tommy.

– Vi är ett renodlat underleverantörsföretag och tillverkar enbart på beställning. Det handlar om skräddarsydda, glasfiberarmerade plastprodukter till industrin, inleder Jan-Erik Kronkvist.

Jarla 8Ab Jarla-Products Oy verksamhet omfattar allt från tillverkning av produkter i glasfiberarmerad plast och formproduktion till försäljning av råvaror och know-how.

Verksamheten omfattar allt från tillverkning av produkter i glasfiberarmerad plast och formproduktion till försäljning av råvaror och know-how. Till specialiteter hör vakuuminjicering samt kemikalieresistenta och brandhämmande produkter. Miljötänk och en bra arbetsmiljö har alltid varit i fokus i företaget, som verkar i en bransch som på ett allmänt plan kanske inte förknippas just med detta. Tack vare de nya investeringarna i fossilfri uppvärmning och egen elproduktion, har man nu tagit sitt tänk ett steg längre.

Den första åtgärden var att ersätta oljepannan med bergvärme, ett projekt som blev klart 2021 och för vilket företaget kunde söka om Business Finlands energistöd.

– Det var något vi redan i flera år funderat på och när beslutet var fattat vände vi oss direkt till VASEK för att få hjälp med ansökningshandlingarna. Deras tjänster var bekanta för oss sedan tidigare, då vi 2010 också ansökte om stöd för byggandet av en ny lagerhall, berättar produktionschef Tommy Kronkvist.

Jarla 4För installationen av bergvärme erhöll företaget 15 procent i stöd genom Business Finlands energistöd. Energistöd kan beviljas för sådana investerings- och besiktningsprojekt vid företag och sammanslutningar som främjar produktionen och användningen av förnybar energi, energibesparing, effektiveringen av produktionen eller användningen av energi eller som på annat sätt gör energisystemet kolsnålare på lång sikt.

Företagsrådgivare Olav Nylund blev deras nya kontaktperson och både Jan-Erik och Tommy är tacksamma över all hjälp de fått av honom.

– Att de här tjänsterna dessutom är kostnadsfria är fantastiskt. Skulle man betala konsultarvode för dem skulle det inte bli mycket kvar av stödprocenten, konstaterar de. Tröskeln att ta kontakt är låg och vi får alltid snabbt svar på våra frågor.

Ytterligare ett projekt är nu under planering och även denna gång bistår Nylund företaget i processen. Det handlar om att få ner kostnaderna för elförbrukningen genom att installera solpaneler på hela den sydöstra delen av halltaket.

– Vi kunde utnyttja den maximalt tillåtna kapaciteten på 50 kW och taket räckte precis till för detta, konstaterar Jan-Erik.

Jarla 9Jan-Erik Kronkvist pekar på halltaket som vetter mot sydöst, och som senast till våren ska täckas med solpaneler. Företagets utrymmen ligger på en bra plats för ändamålet – ute på ett öppet fält.

Utgående från VASEKs kalkyler kommer de reella inbesparingarna att vara cirka 35 000 kW per år, vilket med dagens priser skulle betyda ungefär 12 000 euro per år.

– Ett eventuellt överskott kan vi sälja, men vi bygger förstås i huvudsak för eget bruk och produktionen som pågår dagtid, förtydligar Tommy.

Som landsbygdsföretag kan man erhålla 30 procent i stöd för en dylik investering, och ännu fram till den sista november är det möjligt att lämna in ansökan.

– Intresset för solpaneler är just nu enormt i Österbotten, konstaterar företagsrådgivare Olav Nylund. För Ab Jarla-Products Oy kommer det att leda till stora inbesparingar och ännu finns möjlighet att hoppa på tåget för andra som går i samma tankar.Text och bilder: Anna Sand / bySand

 ‹ Gå till "Nyheter"

”Det är lätt att fortsätta verksamhet som står på en stark grund” –Ekosoppi fortsätter med nya ägare

25.11.2022 | Nyheter
Cirkeln stängdes och började om från början i somras när Hannu och Jaana Paloposki sålde sin ekoshop Ekosoppi till Iivari Viljanen och Sofia Kuula. Hannu Paloposki grundade sitt företag för 16 år sedan med hjälp av Nyföretagscentrum Startia, och nu med hjälp av VASEKs ägarskiftesexpert Antti Alasaari köptes företaget av nya ägare.
Läs mera

Nya agilityhallen erbjuder utrymmen och målinriktad coachning

18.11.2022 | Nyheter
Svart päls bara svischar och skällande ekar när unga företagare Emilia och Ida Lindströms agilityhundar springer på Myranhallens konstgräs och hoppar över splitternya agilityhinder. 19-åriga Emilia grundade Looström Agility Ab tillsammans med Ann-Sofi Loo i augusti.
Läs mera

Fennia hjälper nystartade företag med försäkringar

14.11.2022 | Nyheter
Checklistan för nya företagare är lång och försäkringar är en av dess viktigaste punkter. Du bör alltid gå igenom ditt företags försäkringsbehov i samarbete med en expert, till exempel Fennia, som är en av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias sakkunnigpartners.
Läs mera

Stödberättigade investeringar för energibesparing

09.11.2022 | Nyheter
Det har knappast undgått någon företagare hur utvecklingen sett ut gällande energipriserna det senaste året. Allt fler söker nu alternativa lösningar för att få ned sina uppvärmningskostnader och sin elförbrukning. Det finns möjlighet att ansöka om stöd för investeringarna – något som bland andra Ab Jarla-Products Oy i Malax har utnyttjat.
Läs mera

Minneslista underlättar vid företagsköp – Noggrann förberedelse i nyckelroll

03.11.2022 | Nyheter
När man talar om ägarskiften återkommer ofta samma teman och behov: Processerna är långa, och därför måste företagaren, som överlåter företaget, i god tid börja förbereda sig för att sälja verksamheten. Processerna är också ofta komplexa och varje fall och företag är olika. Både köpare och säljare behöver både omfattande material och personlig service under processen.
Läs mera

Finansiering och stöd för företag - bekanta dig med möjligheterna

02.11.2022 | Nyheter
Bränslestödet kompenserar för plötsligt förhöjda priser på flytande bränslen i februari 2022 till följd av Rysslands attack mot Ukraina. Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan för sin del ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi.
Läs mera

Tjäna pengar på din egendom – dra nytta av semesterbostäder

01.11.2022 | Nyheter
Gruppen av nuvarande och framtida ägare av semesterbostäder samlades i Storkyro på Kyrö Distillery i mitten av oktober för ett tvådagars ”Tuottava loma-asunto” infotillfälle. Många deltagare hade som mål att bedriva uthyrningsverksamhet lukrativt när det inte finns någon egen användning för det. Tillställningen leddes av Tuomas Kankaala, försäljnings- och digital marknadsföringsspecialist på Luotain Consulting Oy.
Läs mera

Företag grundas inte lika aktivt som tidigare – arbetsmarknaden återhämtar sig efter coronan

01.11.2022 | Nyheter
Under perioden januari-september grundades sammanlagt 4 803 nya företag via Finlands nyföretagarcentraler. Detta är fyra procent mindre än under jämförelseperioden år 2021 och en procent mindre än innan coronatiden år 2019. Orsaken till minskningen kan vara att arbetsmarknaden fungerar väl efter coronan och permitteringarna. Även om antalet grundade företag har minskat, får företagsrådgivningen allt oftare besök när man funderar på...
Läs mera