Stödberättigade investeringar för energibesparing

09.11.2022

Jarla 1Jan-Erik och Tommy Kronkvist på Ab Jarla-Products Oy i Malax är glada över att inom loppet av ett par år ha övergått till bergvärme och även egen elproduktion.

Jarla-Products går in för fossilfritt och egen elproduktion

Det har knappast undgått någon företagare hur utvecklingen sett ut gällande energipriserna det senaste året. Allt fler söker nu alternativa lösningar för att få ned sina uppvärmningskostnader och sin elförbrukning. Det finns möjlighet att ansöka om stöd för investeringarna – något som bland andra Ab Jarla-Products Oy i Malax har utnyttjat.

Företaget, som grundades redan 1969 under namnet Jarla-Plast, är ett familjeföretag som ägs av bröderna Jan-Erik och Krister Kronkvist och deras respektive barn Ida och Tommy.

– Vi är ett renodlat underleverantörsföretag och tillverkar enbart på beställning. Det handlar om skräddarsydda, glasfiberarmerade plastprodukter till industrin, inleder Jan-Erik Kronkvist.

Jarla 8Ab Jarla-Products Oy verksamhet omfattar allt från tillverkning av produkter i glasfiberarmerad plast och formproduktion till försäljning av råvaror och know-how.

Verksamheten omfattar allt från tillverkning av produkter i glasfiberarmerad plast och formproduktion till försäljning av råvaror och know-how. Till specialiteter hör vakuuminjicering samt kemikalieresistenta och brandhämmande produkter. Miljötänk och en bra arbetsmiljö har alltid varit i fokus i företaget, som verkar i en bransch som på ett allmänt plan kanske inte förknippas just med detta. Tack vare de nya investeringarna i fossilfri uppvärmning och egen elproduktion, har man nu tagit sitt tänk ett steg längre.

Den första åtgärden var att ersätta oljepannan med bergvärme, ett projekt som blev klart 2021 och för vilket företaget kunde söka om Business Finlands energistöd.

– Det var något vi redan i flera år funderat på och när beslutet var fattat vände vi oss direkt till VASEK för att få hjälp med ansökningshandlingarna. Deras tjänster var bekanta för oss sedan tidigare, då vi 2010 också ansökte om stöd för byggandet av en ny lagerhall, berättar produktionschef Tommy Kronkvist.

Jarla 4För installationen av bergvärme erhöll företaget 15 procent i stöd genom Business Finlands energistöd. Energistöd kan beviljas för sådana investerings- och besiktningsprojekt vid företag och sammanslutningar som främjar produktionen och användningen av förnybar energi, energibesparing, effektiveringen av produktionen eller användningen av energi eller som på annat sätt gör energisystemet kolsnålare på lång sikt.

Företagsrådgivare Olav Nylund blev deras nya kontaktperson och både Jan-Erik och Tommy är tacksamma över all hjälp de fått av honom.

– Att de här tjänsterna dessutom är kostnadsfria är fantastiskt. Skulle man betala konsultarvode för dem skulle det inte bli mycket kvar av stödprocenten, konstaterar de. Tröskeln att ta kontakt är låg och vi får alltid snabbt svar på våra frågor.

Ytterligare ett projekt är nu under planering och även denna gång bistår Nylund företaget i processen. Det handlar om att få ner kostnaderna för elförbrukningen genom att installera solpaneler på hela den sydöstra delen av halltaket.

– Vi kunde utnyttja den maximalt tillåtna kapaciteten på 50 kW och taket räckte precis till för detta, konstaterar Jan-Erik.

Jarla 9Jan-Erik Kronkvist pekar på halltaket som vetter mot sydöst, och som senast till våren ska täckas med solpaneler. Företagets utrymmen ligger på en bra plats för ändamålet – ute på ett öppet fält.

Utgående från VASEKs kalkyler kommer de reella inbesparingarna att vara cirka 35 000 kW per år, vilket med dagens priser skulle betyda ungefär 12 000 euro per år.

– Ett eventuellt överskott kan vi sälja, men vi bygger förstås i huvudsak för eget bruk och produktionen som pågår dagtid, förtydligar Tommy.

Som landsbygdsföretag kan man erhålla 30 procent i stöd för en dylik investering, och ännu fram till den sista november är det möjligt att lämna in ansökan.

– Intresset för solpaneler är just nu enormt i Österbotten, konstaterar företagsrådgivare Olav Nylund. För Ab Jarla-Products Oy kommer det att leda till stora inbesparingar och ännu finns möjlighet att hoppa på tåget för andra som går i samma tankar.Text och bilder: Anna Sand / bySand

 ‹ Gå till "Nyheter"

VASEKs företagsrådgivare nu del av det nationella nätverket för Företagarens ekonomihjälp

26.02.2024 | Nyheter
Fakturorna hopar sig, kassan ser tom ut, försäljningen går trögt, och det är svårt att hitta kunder. Företagarens vardag kan ibland vara utmanande. Genom Företagarens ekonomihjälp får företagaren förtroligt, kostnadsfritt och sakkunnigt stöd och rådgivning.
Läs mera

Starta eget-guide för blivande företagare 2024 har publicerats

15.02.2024 | Nyheter
I den nya Starta eget-guiden hittar du aktuell information som hjälper dig när du grundar ditt företag.
Läs mera

Ny flygfrakttjänst från Vasa – Jetpak levererar från dörr till dörr

06.02.2024 | Nyheter
Från och med i höst har Jetpak erbjudit sina tjänster för utgående frakt också från Vasa. Jetpak erbjuder snabba leveranser med flygfrakt från dörr till dörr.
Läs mera

Från föräldraledig till företagare och chef

30.01.2024 | Nyheter
När föräldraledigheten var slut och det var dags att återgå till arbetet, började Caroline Silfver fundera på alternativ. Helg- och kvällsarbetet inom service- och restaurangbranschen där hon jobbat som restonom lockade inte längre, och istället valde hon att förverkliga idén om att grunda eget städföretag.
Läs mera

Verkningarna av de investeringar som planerats inom GigaVaasa sträcker sig över hela Finland

22.01.2024 | Nyheter
I modellen för verkningsfullheten har de direkta och indirekta verkningarna på sysselsättningen, produktionen, värdeökningen och skatteinkomsterna av projekthelheten av de investeringar i batteriklustret som planerats i GigaVaasa-området i Vasa och Korsholm bedömts liksom också den regionala inriktningen av verkningarna på Vasaregionen och hela landet.
Läs mera

Pilotgrupp ger nystart till hållbarhetsarbete och cirkulärt tänkande

19.01.2024 | Nyheter
Pilotgruppen för projektet Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner samlades för första gången den 17 januari. Över 30 företag var på plats vid kick-off-evenemanget för att nätverka och lära känna varandra.
Läs mera

Kundantalet både sjunker och stiger

16.01.2024 | Nyheter
Statistiken för verksamhetsåret 2023 visar tillväxt inom startrådgivningen på Nyföretagscentrum Startia, medan befintliga företag inte sökte sig lika ofta till rådgivningstjänsterna. Under året nådde verksamheten hos VASEK och Startia sammanlagt 874 företag (2022: 1 193) och 639 personer som planerade att starta företag (2022: 524).
Läs mera

Projektet Bothnian Coastal Route gör debut på norra Europas största resemässa

16.01.2024 | Nyheter
Bothnian Coastal Route är ett projekt som innefattar 13 destinationer längs kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken. Under 2024 kommer projektet att delta i 8-10 mycket viktiga europeiska marknadsföringsevenemang som riktar sig till researrangörer. Det första är Matka Workshop Day i Helsingfors i januari.
Läs mera