Stadslogistik som föremål för studie i Jaakko Hakalas avhandling

27.01.2022

pexels artem podrez 5025668

Ingenjör Jaakko Hakalas avhandling inom examensprogrammet för logistik, Framtiden för stadslogistik och eltrafik i Vasa, slutfördes i slutet av 2021. Hakala, född i Vasa, studerade vid Satakunta yrkeshögskola och fokuserade sin forskning på att utforska de framtida möjligheterna för stadslogistik och eltrafik i Vasa.

Avhandlingen beställdes av VASEK, och Matias Båsk, logistikexpert och projektledare för MoveIt projektet (fram till den 31 december 2021), kartlade lämpliga intervjuade för arbetet och vägledde processen.

– VASEK beställde en avhandling eftersom ämnet är viktigt och intressant inom både företags- och regional utveckling. Ämnet är aktuellt, och det finns många snabba förändringar på fältet. Vi tyckte att det var viktigt att detta logistikområde skulle övervägas lite mer än bara vid skrivbordet, och avhandlingen var en utmärkt kanal, berättar Båsk.

Arbetets mål fastställdes med hjälp av intervjuer för att identifiera utvecklingsmöjligheter för miljövänligare transporter i Vasa stadsområde. Intervjuer genomfördes med nio olika personer som arbetar på högskolenivån, logistikföretag eller inom den offentliga sektorn. Personer som arbetar eller har kompetens inom logistik, transportinfrastruktur eller persontrafik valdes ut som respondenter.

Att skapa möjligheter för nya innovationer

IMG 2723 Jaakko Hakala

Baserat på intervjuresultaten finns det inget behov eller efterfrågan på större förändringar i utvecklingen av stadslogistik just nu. För mindre ändringar, till exempel parkeringsplatser för leveranstrafik, kan det finnas ett behov istället. Det skulle vara lätt att testa parkeringsplatser för distributionstrafik, särskilt på kort sikt, och samla in erfarenheter.

–  Det finns ett intresse för pilotering av ny elektronisk leveransteknik i Vasa, och det kunnande som redan finns i här gällande elteknik skulle säkerligen stöda detta. Lokala företag kunde i sin tur få idéer från en dylik pilot.

 För närvarande finns det inget behov av betydande förändringar, men det är bra att  man nu fått en början med tanke på framtida arbete . När man överväger elektroniska leveranslösningar är det bra att beakta var i världen man letar efter lösningar och vilka nya lösningar som kan introduceras här i Vasa och i hela Finland, med tanke på lagstiftnings- och klimataspekterna, berättar Hakala.

– Avhandlingen är en del av viktig bakgrundskartläggning och ger en fingertoppskänsla för både den nuvarande situationen i Vasa, samt utvecklingsmöjligheter och utmaningar. I arbetet undersöktes företagens nuvarande behov, men vi måste också blicka framåt och skapa möjligheter för nya innovationer. Utöver detta är det glädjande att se att logistiken, både som ämne och bransch, är attraktiv för ungdomar. Avhandlingen är ett bra sätt att testateorin i praktiken i egen region och lära känna lokala aktörer, säger logistikexperten Anna Måtts-Fransén.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Digitala färdigheter för turistföretag

23.05.2022 | Nyheter
Turistföretagare samlades i slutet av april, inbjudna av Kyrolandets turismprojekt, vid Ruutin Kartano i Laihela för evenemanget Digitaitoja matkailualan yrityksille under ledning av Mathias Hasselblatt och Teemu Lönnmark från konsultbyrån 1dea. Syftet var att bistå turistföretag i den digitala utvecklingen.
Läs mera

Kunden skall inte betala för luft – Creamarketing vill förstå kundens unika särdrag

16.05.2022 | Nyheter
Yrkesstolthet, kompetens, noggrannhet och kundbetjäning. Bland annat dessa termer framkommer när VD Karl-Johan Smeds och projektledare Tina Storsjö beskriver Creamarketing Ab som leverantör av webb baserade marknadsföringslösningar.
Läs mera

Företagare, sätt försäkringar i skick!

13.05.2022 | Nyheter
Startias sakkunnigpartner, försäkringsbolaget LokalTapiola hjälper Startias kunder att förbereda sig för framtiden och trygga kontinuiteten i bolaget. Hur skiljer sig en företagares försäkringar från privatpersonens försäkringar? Tapio Mäkelä, affärsområdesdirektör för LokalTapiola Österbotten, svarar:
Läs mera

Med hjälp av Vasas ekosystemavtal främjas grön omställning såväl nationellt som regionalt

13.05.2022 | Nyheter
I Vasaregionen har det redan länge bedrivits omfattande samarbete i överensstämmelse med ekosystemmodellen, men nu upprättades separata avtal med universitetsstäderna i överensstämmelse med Ekosystemavtalet, som sträcker sig över åren 2021–2027.
Läs mera

Fråga, fråga och fråga!

11.05.2022 | Nyheter
Bäck & Vilén Företagstjänst Ab är en bokföringsbyrå med full service i Vasa med sidokontor i Pörtom. Bäck & Vilén är också en av Nyföretagscentrum Startias sakkunnigorganisationer. Företagets vd. Johan Hällmark säger att mycket av fokus i bokföringsbyråns arbete idag ligger i att hjälpa kunden att bygga upp bra rutiner för ekonomiförvaltningen.
Läs mera

Företagets avtal bör skräddarsys efter bransch- och företagsspecifika behov

09.05.2022 | Nyheter
Som företagare undviker du fallgroparna med olika avtal genom att noggrant granska reglerna inom din bransch och skräddarsy avtalen och avtalsvillkor enligt ditt företags behov, påminde advokaten Oskar Sundback och juristen Anna Harkkila i Pappren i skick! -föreläsningsseriens tredje del Företagets egna avtal. Föreläsningsserien organiserades i samarbete av Nyföretagscentrum Startia och Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

09.05.2022 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Agera i tid vid betalningssvårigheter

04.05.2022 | Nyheter
Om ditt företag har hamnat i betalningssvårigheter, som inte enbart är tillfälliga, är det hög tid att agera. I denna artikel redogörs kort för vad en företagssanering innebär, och hur den går till i praktiken. Det som är a och o i dessa situationer är att agera i tid, eftersom en lyckad sanering blir svårare och kanske omöjlig att genomföra...
Läs mera