SOF-projektet vill lyfta fram Österbotten som ett nav för hållbarhet och cirkularitet

20.09.2023

IMG 7078Pia Holkkola-Löf, Fredrik Hanstén och Hanna Malkamäki

Den gröna omställningen är i full gång och vi vill hjälpa Österbottniska företag att ställa om och vara rustade för de krav som ställs.

Finland har som mål att år 2035 vara ett koldioxidneutralt samhälle med en cirkulär ekonomi som utgör grunden för vår ekonomis framgång. Detta ställer stora omställningskrav på hela samhället och har stor inverkan på företagens verksamhet.

Utvecklingsbolagen Concordia, VASEK, Dynamo Närpes och Kristinestads näringslivscentral har nu fått beviljat ett nytt regionutvecklingsprojekt från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) med projektnamnet Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner – SOF för projekttiden 1.7.2023 till 31.12.2024. I detta projekt vill vi skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt, attraktivt och hållbart Österbotten med fokus på små- och medelstora företag, som den närmaste tiden kommer att börja märka av nya krav som ställs på deras verksamhet. Målet är att bistå i huvudsak företag som idag fungerar som underleverantörer till de större företag som hunnit längre i sitt omställningsarbete. 

På utvecklingsbolagen har vi sett att företagen sällan har tid och resurser att hålla koll på allt som händer på temat och har därför svårt att på egen hand förbereda sig på de krav som ställs. Österbottniska företagens behov möts genom att rusta och förbereda sig på kraven som ställs för att behålla sin konkurrenskraft – och helst gå i bräschen. 

Under det senaste året har arbetet som görs i Österbotten också börjat intressera aktörer på europeisk nivå. I takt med att investerare alltmer börjar intressera sig för hållbara investeringar och innovationer kan Österbotten bli ett nav för hållbarhet, cirkularitet och regenerativitet.

I projektet sätts stor vikt på att lyfta föregångare och att profilera Österbotten som Nordens mest hållbara landskap. För att kommunikationen skall vara trovärdig behöver det arbete som här görs också kvantifieras och stödjas upp av data. Genom olika hållbarhetsberättelser behöver resultaten i företagen och regionen kommuniceras och paketeras.

Huvudmålet är att skapa en kommunikationsstrategi med en årsplan kring hur Österbotten skall få synlighet internationellt, samt att även skapa synlighet i en handfull internationella nätverk och på konferenser.

– I detta projekt strävar vi efter att skapa en stark grund för ett konkurrenskraftigt och hållbart Österbotten, med särskilt fokus på små- och medelstora företag. Vi vill vara det stöd som dessa företag behöver när de står inför de nya krav som den gröna omställningen medför. Vårt mål är att inte bara hjälpa dem att behålla sin konkurrenskraft utan också att leda dem i den gröna omställningens framkant, säger projektchefen Pia Holkkola-Löf från Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia.

Fredrik HansténSOF:s projektchef från Dynamo Närpes  konstaterar att de Österbottniska företagen har alla förutsättningar för att gå i bräschen:

– Det gäller att få insikt i vad det hela konkret innebär samt börja i tid.

– Den cirkulära ekonomin och hållbar utveckling gynnar vår regions företag på många sätt, så länge vi förstår hur vi ska agera. Eftersom vi i Österbotten ligger i framkant av förändringen, är det vi som drar nytta av allt detta. Det är därför vi borde bli entusiastiska över den cirkulära ekonomin nu! säger projektchefen Hanna Malkamäki från VASEK.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Första steget var det största

04.12.2023 | Nyheter
Trots 23 års erfarenhet av företagande och ett omfattande företagsköp för några år sedan, hade Jukka Hämäläinen inte tidigare använt sig av VASEK: s tjänster. När han nu genom en investeringsstödsansökan fått bättre insikt i organisationens serviceutbud, vill han rekommendera alla företagare att då och då ta sig tid för att stanna upp och fundera på vilken hjälp man skulle...
Läs mera

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023 | Nyheter
Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.
Läs mera

Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.
Läs mera

Garnbutiken och studion fick nya lokaler på några dagar

13.11.2023 | Nyheter
Ibland faller pusselbitarna på plats utan extra ansträngning. Detta var vad som hände i höst: Esa Siltaloppi, fotograf som ägde en lokal i hörnet av Långviksgatan och Verkstadsgatan, tog kontakt med VASEKs VD Stefan Råback och bad om tips på företag som kanske skulle vara intresserade av lokalen som blivit ledig.
Läs mera

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023 | Nyheter
Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare.
Läs mera

Hållbarhet och investeringar diskuterades under VASEKs jubileumsturné

31.10.2023 | Nyheter
Under VASEKs 20-årsjubileum besökte Hållbarhetsturnén samtliga av VASEKs ägarkommuner. Turnén startade i mitten av september och avslutades i slutet av oktober. Totalt deltog närmare 200 personer för att nätverka, samt lära sig om företagets hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, tillgängliga företagsstöd och förberedelser för stora investeringar planerade för Vasaregionen.
Läs mera

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023 | Nyheter
Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.
Läs mera