IMG 3669 600pxMarknadsföringsgruppen, som sammankallats av verkställande direktör Caj Norrgård (tredje från vänster), har alltid en föredragningslista på sina möten och det som ska göras ges alltid ett bakre datum, så att man säkerställer att de inte hamnar i skymundan för andra brådskande saker. Till vänster Johan Lillqvist och Kjell Nydahl, till höger Ulf Ingberg.

Vöråföretaget Oravais Rökeri valdes hösten 2016 med i VASEKs skuggstyrelseverksamhet. Skuggstyrelsen sammanträdde sex gånger under hösten 2016 och våren 2017. Ganska snart märkte Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster att företaget även hade behov av en egen marknadsföringsgrupp:

– Företaget har redan gjort mycket för att utveckla försäljning och marknadsföring, men jag anser att det behövde litet mera planmässighet.

I Oravais Rökeris marknadsföringsgrupp ingår verkställande direktör Caj Norrgård och försäljningsdirektör Johan Lillqvist samt som utomstående experter även Ulf Ingberg och Gunvor Häggman utöver VASEKs Kjell Nydahl.

Maj månads möte i företagets lokaler inleds med provsmakning av en produktnyhet som företaget håller på och tar fram. Inom kort är det dags för ärendena på föredragningslistan och först i tur är en genomgång av den ekonomiska situationen och hur försäljningen utvecklats.

– Jämfört med motsvarande tid i fjol har vår försäljning gått bättre, vilket verkligen är bra efter den dåliga starten på året. Och även grillsäsongen är försenad på grund av det dåliga vädret denna vår. Med tanke på det är ökningen en överraskning, konstaterar Johan Lillqvist.

Marknadsföringsgruppen går punkt för punkt igenom aktuella ämnen som olika kampanjer, uppdatering av säljkatalogen, skyltningar som bör förnyas samt granskar resultaten av genomförda radio- och andra marknadsföringskampanjer. Dessutom diskuterar man vilka nya saker man kan göra. Planerna är många och allt emellanåt påpekar Nydahl att man måste sätta datum för deadline:

– Det finns alltid för mycket att göra, så det är bara bra om man sätter en bakre gräns när något ska vara klart, annars kan marknadsföringsansträngningarna lätt hamna i skymundan för annat, påminner han.

Företaget har stegvis sökt sig in på marknaden på Åland och i östra Finland och söker nu personer som ska ansvara för försäljningen på dessa marknader. Enligt VD Norrgård är rekryteringen av en representant för östra Finland fem före klar.

På mötet går man även igenom olika sätt att nå ut till en ny kundkrets, bland annat genom företagsförsäljning. Nydahl och Ingberg kommer med varierande förslag. En del av förslagen håller redan på att genomföras i företaget, medan andra förslag noteras av Norrgård.

IMG 3670 300pxVerkställande direktör Norrgårds öser beröm över sin effektiva och pålitliga personal, men det finns även tråkiga saker. En arbetare som företaget anställt via Oravais flyktingmottagning har avvisats till sitt hemland och Norrgård har trots många förfrågningar inte fått reda på hur man kunde få tillbaka sin omtyckta medarbetare till Finland:

– Hen var en mycket skicklig och flitig anställd och förutom arbete skulle vi även ha en bostad färdig åt hen. Vi är naturligtvis oroliga för hen och hoppas att hen kunde återvända i jobb hos oss.

 

 Vid kaffebordet på Oravais Rökeri äts inga bullar, utan man smakar på läckra pålägg.

 

 

 

 

Skuggstyrelse också för ditt företag?

VASEK erbjuder fem företag verksamma i Vasaregionen (varit verksamma redan några år) en avgiftsfri skuggstyrelse för ett halvt år. De valda företagen får en skuggstyrelse på några medlemmar och sammansättningen skapas utgående från företagets nuläge eller utmaningar. I skuggstyrelsen sitter exempelvis VASEKs företagsrådgivare, en ekonomiexpert och en individuellt för varje företag utvald expert inom någon bransch. Företagaren kan, om hen så vill, be sin bokförare att delta i skuggstyrelsen.

– Skicka en fritt formulerad ansökan till oss där du berättar om företagets nuläge, vilka delområden som du tycker att behöver utvecklas eller berätta om befintliga eller framtida utmaningar som du önskar få en lösning på, uppmanar Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster.
Företagen som får en skuggstyrelse förväntas förbinda sig till verksamheten eftersom företaget och experterna kommer att träffas med ungefär 4 veckors mellanrum under 5–6 månader.

Skicka din ansökan till kjell.nydahl@vasek.fi.

Läse mera: Skuggstyrelsen ger en puff till företagets utveckling

 

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Direktör för företagstjänster
+358 50 368 2686
Ägar- och generationsskiften, Korsnäs

 

‹ Gå till "Nyheter"