Simon satsar på specialtjänster

04.01.2022

Granfors 5Simon Granfors från Petsmo har efter åtta år som anställd kranförare övergått till att vara egen företagare på heltid. Fokus ligger på småmaskinsservice, stormskogs- och arboristarbeten, sprängingsuppdrag samt delvis ännu också kranförarjobb under namnet Granfors Specialtjänster.

Från smått till stort – så kunde man sammanfatta allt som Simon Granfors från Petsmo sysslar med inom ramen för sitt företagande. Hans tjänster omfattar allt från specialkompetens som kranförare på bland annat stora vindkraftsprojekt till skogsarbete och småmaskinsservice – och som när vi träffar honom – skridskovässning.

Det är lördag och skridskobanan i Petsmo är fylld av både barn och vuxna. Simon Granfors är på plats för att erbjuda vässning av skridskorna till den som önskar, eftersom han har den maskin som krävs för ändamålet.

– Den skaffade jag för att jag en gång i tiden själv tröttnade på att ha ovassa skridskor, förklarar Simon.

Vardagarna tillbringar han till stor del med betydligt större arbeten. De senaste åtta åren har Simon varit anställd som kranförare och arbetsfältet har omfattat i princip hela Norden. Det har inneburit långa arbetsdagar och mycket tid borta från familjen. För att kunna styra mer över sin arbetstid och även få mer variation, beslöt sig Simon för en tid sedan att blåsa liv i det egna företaget, som legat på is i nästan tio år.

Granfors 10– Jag skaffade FO-nummer redan 2009, innan jag blev anställd, och är egentligen utbildad fordonsmekaniker. Nu kom jag till en punkt då jag ville pröva mina egna vingar på allvar och efter tips från både min bror och min frisör, tog jag kontakt med Startia och VASEK för att få hjälp på traven. Inte enbart med alla papper, utan också för att få en spark i baken. Som österbottning kan man behöva lite hjälp med att våga tro på sig själv, konstaterar han.

Kranförarbetet kommer ändå fortsättningsvis att vara en del av hans liv – men nu på hans egna villkor i form av en köptjänst åt hans tidigare arbetsgivare.

– Mitt arbetsområde har jag nu begränsat till Karleby–Seinäjoki–Björneborg för att kunna åka hem då arbetsdagen är slut, och tanken är att kranförandet på sikt främst ska fungera som utfyllnadsarbete. I stället ska jag skaffa mig fler specialkompetenser och erbjuda olika typer av specialtjänster, förklarar Simon.

Förutom småmaskinsservice kommer Simon även att åta sig stormskogsarbeten och ska under våren utbilda sig till arborist.

– Jag hoppas kunna inleda samarbete med andra företag i den här branschen, och bredda mitt nätverk på olika sätt.

Även sprängningsarbeten är något som finns i verksamhetsplanen genast Simon skaffat sig den nödvändiga laddarkompetensen. På sikt hoppas han kunna skaffa sig ett skilt företagsutrymme, en verkstad, men inledningsvis utför han servicearbeten i det egna garaget.

Nästa steg är nu att börja marknadsföra företaget och tjänsterna och utgående från de tips han fått kommer fokus här att ligga på sociala medier.

– Jag får bita i det sura äpplet och ta tag i det, trots att jag personligen inte gillar att använda olika some-kanaler, erkänner Simon.

Granfors 6I grunden är Simon utbildad fordonsmekaniker, men med tanke på utrustningskraven för modern bilservice kommer inte personbilar att bli det han fokuserar på utan i stället olika typer av småmaskiner.

Han är mycket nöjd med den rådgivning och det stöd han fått från VASEKs sida, och företagsrådgivare Tuija Räihä-Pundars är inte det minsta orolig för Simons framtid och företag. Tillsammans med Simon gick hon igenom och kompletterade företagsidén, gjorde upp budget och finansieringsplan, ansökte om startpeng samt gjorde nödvändiga ändringsanmälningar till företagsregistret.

– Trots att Simon hade FO-nummer sedan tidigare kunde han ansöka om startpeng – det är möjligt då man övergår från att vara deltidsföretagare eller anställd till heltidsföretagare, förklarar Tuija.

– Simon hade en bra och välgenomtänkt affärsidé, där han har många ben att stå på med olika specialkunskaper. Han är duktig och jag är säker på att det kommer att gå riktigt bra, avslutar hon.

 

Text: Anna Sand/bySand
Foto: Anna Sand samt privata bilder

 ‹ Gå till "Nyheter"

FREYR har lämnat in miljökonsekvensbedömningsprogrammet för den planerade battericellsanläggningen

27.01.2022 | Nyheter
FREYR Batterys cellfabriksberedning är Finlands första stora cellprojekt, och vi är mycket glada över att förberedelserna har kommit fram till detta stadium.
Läs mera

Stadslogistik som föremål för studie i Jaakko Hakalas avhandling

27.01.2022 | Nyheter
Ingenjör Jaakko Hakalas avhandling inom examensprogrammet för logistik, Framtiden för stadslogistik och eltrafik i Vasa, slutfördes i slutet av 2021. Hakala, född i Vasa, studerade vid Satakunta yrkeshögskola och fokuserade sin forskning på att utforska de framtida möjligheterna för stadslogistik och eltrafik i Vasa.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

27.01.2022 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Då företaget växer och den första arbetstagaren ska anställas

26.01.2022 | Nyheter
Att anställa den första arbetstagaren är ett nästan lika stort steg för företagaren som att starta själva företaget. Därför känns det ofta skrämmande och anställningsbeslutet övervägs noggrant och ur många synvinklar. Som sig bör!
Läs mera

Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem

20.01.2022 | Nyheter
Future Cleantech Solutions projektet har genomfört en analys av hur regionens små och medelstora företag kan bli en del av den förväntade vätgasekonomin i framtiden.
Läs mera

Berättelser ur verkliga livet i 30 år - historiens vingslag och nya vindar i Startias kanaler

19.01.2022 | Nyheter
Startia har erbjudit nyföretagstjänster i Vasaregionen redan i 30 år. Större festligheter planeras till tidpunkten kring Startias verkliga födelsedag och den nationella Företagardagen i september, men tanken är att jubileet uppmärksammas under hela 2022 i våra sociala mediekanaler.
Läs mera

En av Europas första anodmaterialfabriker inom batteriindustrin planeras i Vasa

11.01.2022 | Nyheter
Finska Grafintec Oy och indiska Epsilon Advances Materials har gjort en tomtreservering på GigaVasa-området och ingått ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Vasa stad om att bygga en batterianodmaterialfabrik i Vasa.
Läs mera

Antalet kunder ökade betydligt före Startias 30-årsjubileumsår

10.01.2022 | Nyheter
Startia firar sitt 30-årsjubileumsår i 2022. Nyföretagscentrumet, som grundades 1992 och blev en del av Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs verksamhet 2008, har träffat över 10 300 blivande företagare och har hjälpt och stött skapandet av mer än 4 500 nya företag i Vasaregionen.
Läs mera