Samarbete behövs för att förverkliga gigalogistik

26.01.2023

IMG 3452rTomas Häyry och Paul Lorck-Olafsen

Det traditionella logistikforumet som organiserades av VASEK 19.1 samlade regionens logistikoperatörer och speditörer över en frukost. Vasas stadsdirektör och ledare för GigaVaasa-teamet, Tomas Häyry öppnade evenemanget och påminde lyssnarna om det arbete som redan har gjorts för att utveckla batterivärdekedjan och vad som fortfarande finns kvar att göra:

– I början av arbetet tog Giga teamet tag i hela värdekedjan och undersökte var Vasaregionens styrkor finns, där vi kan vara bättre än andra. Kortare logistikflöden och rikligt med förnybar energi till ett rimligt pris är de punkter där GigaVaasa-området sticker ut.

– En yta på 350 hektar är avsedd för den kemiska industrin. Vägar har färdigställts och det är möjligt att besöka området. En planeringsreservation har nyligen beviljats för elstationen i området och cirka 20 miljoner euro kommer att spenderas på vägförbindelser och vatten och annan infra under året. Vi måste vara redo inför byggstart 2024. Då måste logistiken också vara involverad. Det är värt att hoppa på det här tåget nu! säger Häyry och riktar sig till logistikoperatörerna i rummet.

Vi behöver komma igång med befintliga resurser

IMG 3501r

Paul Lorck-Olafsen, Vice President Shipping & Logistigs från FREYR betonade betydelsen av samarbete:

– Hela batterivärdekedja och produktionskedja som både börjar och slutar med logistik , kräver ett nära samarbete, eftersom ingen operatör kan klara sig ensam. Det är därför viktigt att vi möts många gånger och  löser olika utmaningar tillsammans, undersöker materialflöden och försöker förkorta logistikkedjorna.

Lorck-Olafsen erinrade om vikten av det nordiska batteribältet och batterivärdekedjan för miljön, eftersom transporten av råvaror från Kina till Europa och tillbaka inte är hållbar. Enligt honom kommer byggandet av en gigafactory och logistikkedja i Vasas green field-område att stödja satsningen på minskade koldioxidutsläpp och lokalisering:

”FREYR avser att utnyttja och vidareutveckla befintlig regional infrastruktur och know-how för att utveckla de mest effektiva och hållbara logistiklösningarna för FREYR-verksamheten.”

Inte för mycket extra tid för logistikplanering

IMG 6415r

Joni Lehtinen (till vänster i bilden ovan) och Petri Palo från VR Transpoint introducerade företagets logistiktjänster, som körs både på spår och på gummihjul. VR Transpoint är ett viktigt stöd för industriföretag och vill också vara en strategisk partner.

– Tid är pengar, det vill säga om det är 12 till 16 månader tills verksamheten kör igång, är det ganska kort tid för strategisk planering av logistiska förbindelser, men det är ändå möjligt, sade Palo.

– VR Transpoint har mer än 8 000 vagnar till sitt förfogande, 80 olika modeller. Vissa modeller har en container som kan transporteras på både spår och lastbilar. Vi försöker också alltid hitta lokala operatörer och förare och ta hänsyn till säkerheten på rutterna.

IMG 3459r

Till sist presenterade utvecklingsdirektör Riitta Björkenheim planerna för ett industrispår som planeras till GigaVaasa-området:

– Den har en längd på 750 meter, det består av två till tre spår och kostnaden är cirka 3,5 miljoner euro, sade Björkenheim och riktade sina ord specifikt till VR Transpoint:

– Vi hoppas att vi får ert stöd i denna fråga, liksom för en reservation för den framtida hållplatsen, som kanske i nästa steg kommer att behövas för persontransporter till området som nu byggs.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Första steget var det största

04.12.2023 | Nyheter
Trots 23 års erfarenhet av företagande och ett omfattande företagsköp för några år sedan, hade Jukka Hämäläinen inte tidigare använt sig av VASEK: s tjänster. När han nu genom en investeringsstödsansökan fått bättre insikt i organisationens serviceutbud, vill han rekommendera alla företagare att då och då ta sig tid för att stanna upp och fundera på vilken hjälp man skulle...
Läs mera

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023 | Nyheter
Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.
Läs mera

Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.
Läs mera

Garnbutiken och studion fick nya lokaler på några dagar

13.11.2023 | Nyheter
Ibland faller pusselbitarna på plats utan extra ansträngning. Detta var vad som hände i höst: Esa Siltaloppi, fotograf som ägde en lokal i hörnet av Långviksgatan och Verkstadsgatan, tog kontakt med VASEKs VD Stefan Råback och bad om tips på företag som kanske skulle vara intresserade av lokalen som blivit ledig.
Läs mera

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023 | Nyheter
Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare.
Läs mera

Hållbarhet och investeringar diskuterades under VASEKs jubileumsturné

31.10.2023 | Nyheter
Under VASEKs 20-årsjubileum besökte Hållbarhetsturnén samtliga av VASEKs ägarkommuner. Turnén startade i mitten av september och avslutades i slutet av oktober. Totalt deltog närmare 200 personer för att nätverka, samt lära sig om företagets hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, tillgängliga företagsstöd och förberedelser för stora investeringar planerade för Vasaregionen.
Läs mera

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023 | Nyheter
Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.
Läs mera