Pilotgrupp ger nystart till hållbarhetsarbete och cirkulärt tänkande

19.01.2024

IMG 1175rHanna Malkamäki, Fredrik Hanstén och Pia Holkkola-Löf

Pilotgruppen för projektet Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner samlades för första gången den 17 januari. Över 30 företag var på plats vid kick-off-evenemanget för att nätverka och lära känna varandra.

– Det var fantastiskt att få lära känna alla och höra hur olika företag redan har utvecklats i frågor om cirkulärt tänkande och hållbarhet. Trots att företagens storlek varierar och de verkar inom olika branscher, kan vi ändå hitta gemensamma nämnare och lära oss av varandras arbete, kommenterade projektchef Hanna Malkamäki från VASEK.

IMG 1196r

Diskussionerna flödade under eftermiddagens kaffepaus.  Företagen upptäckte gemensamma intressen och en del diskuterade redan potentiella samarbetsmöjligheter.

– Företagen gör redan mycket, men ofta har hållbarhetsåtgärderna inte identifierats eller poängterats. Under det här pilotåret kommer vi att öka det cirkulära tänkandet och hitta nya partners, underströk projektledare Fredrik Hanstén från Dynamo Närpes.

Sätt mål, genomför planerna och följ framstegen

IMG 1216m

Två betydande industiföretag från Vasa, ABB och VEO, deltog i evenemanget. Båda företagen har redan kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och omfattas av EU:s ansvarsrapportering. Det här ställer också krav på företagens underleverantörer som är sme- företag som på grund av sin storlek inte ännu är skyldiga att göra hållbarhetsrapportering.

Hållbarhetsexpert Alexander Nyström berättade om ABB:s hållbarhetsarbete, som går ut på att skapa möjligheter för ett samhälle med låg koldioxidhalt, att använda våra resurser sparsamt och att främja sociala aspekter såsom arbetsmiljö och välbefinnande.

Nyström listade sina riktlinjer för pilotgruppen:

– Utveckla en strategi och definiera behoven och förväntningarna, sätt mål och slå fast resurserna. Nästa steg är att agera. Efter det är det viktigt att följa framstegen. Mät och samla statistik, se till att arbetet är transparent och rapporteringen tillräcklig. Glöm inte den ständiga förbättringsprocessen.

Hållbarhet handlar inte bara om miljöfrågor

IMG 1223r

Också Kim Råholm från VEO betonade, liksom Nyström, vikten av systematiskt arbete och påminde om att ansvarstagande handlar om mer än bara utsläppsfrågor:

– Förkortningen ESG står för environmental, social och governance, vilket innebär att man också måste beakta den sociala påverkan och en god förvaltning. Våra fokusområden på VEO är förutom nya innovationer också personalens engagemang och välbefinnande samt säkerhetsfrågor. Vårt mål är ett år utan arbetsolyckor, eftersom alla arbetsolyckor är onödiga och kan förebyggas.

 

Pilotgruppen fortsätter träffas under hela året

– Efter kick-off-evenemanget fortsätter pilotgruppen redan nästa vecka med en workshop om hur man beräknar koldioxidavtryck. Pilotgruppen kommer att hålla möten under hela 2024, påminner projektledare Pia Holkkola-Löf från Concordia.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera

Ökad synlighet med små medel i fokus på den första marknadsföringskliniken

08.03.2024 | Nyheter
Den 7 mars samlades ett gäng egenföretagare hos Startia för att få tips på hur de kan förstärka sin marknadsföring och synas bättre bland potentiella kunder. Kvällens diskussion tog avstamp i företagarnas utmaningar och tog sedan riktning på hur man med små resurser kan få utmärkt synlighet – bara man fokuserar på rätt saker.
Läs mera