Otnässtuderanden imponerades över företagslivet i Vasa

31.10.2019

Karriarcoccare2Nina Hautio och Olav Nylund, som tillsammans utarbetat konceptet, öppnade evenemanget vid Aalto-universitetet tillsammans med Siiri Korhonen (i mitten).

Wärtsilä, ABB, YIT, WasaGroup, Wapice, Devatus, TK-Engineering och Vasa stad var med på Karriärcoccaren som gick av stapeln på fredagen den 25 oktober vid Aalto-universitetet. Evenemanget var en fortsättning på konceptet ”Karriärsitzen” som har utarbetats för att direktrekrytera högskolestuderande. Konceptet testades med framgång i Umeå i februari.

Eftersom finländska studeranden sökte och även fick jobb i Vasa tack vare konceptet, testade vi nu samma vid Aalto-universitetet. Ett femtiotal studeranden, varav de flesta var hemma från Österbotten, deltog i evenemanget för att få höra mera om regionens arbetsmöjligheter, berättar utvecklingschef Nina Hautio från Vasa stad.

Enligt Hautio uppskattade studerandena speciellt att få tala ansikte mot ansikte med arbetsgivarna. Samtidigt fick de en inblick i Vasaföretagens verksamhet, rekryteringsprocesser och arbetssätt.

– Flera företag kan erbjuda de eftertraktade talangerna flexibla arbetsarrangemang och möjligheter att jobba deltid. För företagen är detta ett smart sätt att rekrytera framtidens arbetstagare, säger företagsrådgivare Olav Nylund från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

Karriärcoccaren arrangerades i samarbete med studentnationen Teknologföreningen vid Aalto-universitetet. Enligt Teknologföreningens näringslivsansvariga Siiri Korhonen var evenemanget mycket lyckat.

– Tack vare evenemanget fick vi en omfattande bild av Vasaföretagen. Vi blev mest imponerade över att det finns så mycket arbetsmöjligheter i regionen, berättar Korhonen.

Karriarcoccare1Ett femtiotal studeranden, varav de flesta var hemma från Österbotten, deltog i evenemanget för att få höra mera om Vasaregionens arbetsmöjligheter

Energiklustret intresserar

Jakobstadbördiga studerandena Victor Granlund och Linda Autio berömde stämningen på Karriärcoccaren och hoppades att evenemanget blir årligen återkommande. Granlund hoppades framförallt hitta både sommarjobb och möjlighet att göra sitt slutarbete i Vasa. Autio är intresserad av att jobba på Vasa stads planläggning.

– Jag skulle vilja bo i en större stad än vad min hemstad är, men ändå nära naturen och mina släktingar i Österbotten, så Vasa kunde vara ett bra alternativ, funderade Autio.

Energi- och miljötekniksstuderande Oskar Kallio har hört om regionens energikluster och kunde tänka sig att flytta till staden från sin hemort Ekenäs. Av företagen är han mest intresserad av Wärtsilä och WasaGroup. Pedersörebördiga Elin Nyman anser det vara bra att studerandena får information om arbetsmöjligheterna i Vasaregionen.

– Sedan tidigare känner jag till bara de största exportföretagen, men nu fick jag bekanta mig även med mindre, intressanta företag, berättade Nyman.

Karriärmöjligheterna väntar

WasaGroups personalchef Jenny Peräsarka, som deltog i Karriärcocaren, tycker att konceptet är fungerande, och företaget tänker vara med även i fortsättningen.

– Vi förde givande diskussioner med byggstuderanden under evenemanget. Tillsammans med de andra Vasaföretagen gav vi en lockande och mångsidig bild av Vasaregionens arbetsplatser, vilket vi tror kommer även att leda till återflyttningar till regionen, påstod Peräsarka.

Enligt Wapices personalchef Kati Korolainen-Kujala var det väldigt engagerade och kunniga studenter som deltog i evenemanget. Även TK-Engineerings vd Timo Kesti och försäljnings- och ekonomiassistent Maria-Teresa Vuotari gladdes åt studerandenas intresse över Vasaföretagen.

– Vi hittade verkligen intresse och potential. Vi välkomnar varmt studerandena till Vasa, karriärmöjligheterna väntar!‹ Gå till "Nyheter"

Karriärsitz-evenemanget som ordnades i Umeå redan för andra gången lyckades bra!

05.12.2019 | Nyheter
Rekryteringsevenemanget Karriärsitz ordnades för andra gången vid Umeå universitet fredag 22.11.2019. I evenemanget deltog från Umeå 35 studerande från följande branscher: teknik, medicin, social- och hälsosektorn, ekonomi samt media. På plats från Vasa fanns Vasa centralsjukhus, Vasa stad, Folkhälsan och KWH-koncernen.
Läs mera

Malax Bageri & Conditori förstorar

03.12.2019 | Nyheter
Ritningarna är klara, stödansökan inlämnad och alldeles strax ska utbyggnadsarbetet påbörjas vid Malax Bageri & Conditori. Ägare Mats Udd hoppas att allt ska vara klart till våren, och ser fram emot att kunna höja produktionen på konditorisidan.
Läs mera

Komatsu Forest knyter kontakter i Österbotten

29.11.2019 | Nyheter
Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner med två tillverkningsenheter och kontor i elva länder runtom i världen. Bolaget håller som bäst på att bygga en koldioxidneutral fabrik i Umeå och därför besökte bolagets fabrikschefer Martin Ärlestig och Krister Rosendahl Vasa – de ville träffa finländska företag för att möjligen hitta nya samarbetspartners och underleverantörer till den...
Läs mera

Sättet att förflytta sig förändrar vi tillsammans – det hänger inte bara på att någon borde

27.11.2019 | Nyheter
I ett strategiseminarium arrangerat av projektet MoveIT den 21 november, diskuterades konkreta saker livligt, dvs. på vilka sätt man kan komma närmare en situation där koldioxidsnåla transporttjänster på riktigt skulle stå till buds i Vasaregionen.
Läs mera

Om tillväxtföretag

24.11.2019 | Nyheter
För att lyckas med att höja Finlands sysselsättningsgrad till 75 procent, är det väldigt viktigt att få även små och medelstora företag samt ensamföretagare att växa och sysselsätta. Företagsköp har en viktig roll även här.
Läs mera

Stefan Råback till SEKES styrelse

21.11.2019 | Nyheter
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry valitsi vuosikokouksessaan 21.11.2019 yhdistykselle hallituksen vuodelle 2020.
Läs mera

Företagsbyn erbjuder upplevelser och stöder företagarfostran

20.11.2019 | Nyheter
Vad sysslar Nyföretagscentrum Startias företagsrådgivare med egentligen? Hurdana projekt leder Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs projektchefer? Dessa frågor får sjätteklassister i regionen svar på under det pågående skolåret när de besöker Företagsbyn för lågstadier i Österbotten, för nu kan de för första gången välja företagsrådgivare eller projektchef som yrke för en dag.
Läs mera