Nya anvisningar: stöd för ensamföretagare möjlig även för personer med pensionsinkomster

04.05.2020

Arbets- och näringsministeriet har preciserat sina anvisningar som berör stödet för ensamföretagare. Kommunerna kan enligt anvisningarna som getts den 30 april 2020 bevilja stöd även till ensamföretagare med pensionsinkomster. Pensionsinkomster påverkar inte företagandet som heltidssyssla och utgör inte något hinder för beviljande av stöd, om övriga villkor uppfylls.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, som tar emot ansökningarna för ensamföretagarstöd för sina ägarkommuner (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela, Storkyro), har hittills behandlat över 140 ansökningar. Kommunerna beslutar om beviljandet av stödet och tar även hand om utbetalningen. I regionens kommuner har man endast fattat dryga tio negativa beslut.

– Varje ansökning har granskats i enlighet med alla kriterier som ANM försatt. Alla ansökningar som avslagits på grund av sökandens pensionsinkomster kommer att behandlas på nytt och nya utlåtanden ges till kommunerna för beslutsfattande, berättar Startias direktör Tommi Virkama.

– För dem som eventuellt redan fått ett negativt stödbeslut med anledning av pensionsinkomster, lönar det sig att kontakta sin egen kommun. Kommunerna ber sedan oss att behandla ansökningen på nytt, varpå kommunen kan fatta ett nytt beslut om ansökningen, berättar Virkama.

Korsholms kommuns utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala beklagar allt extra besvär som de ändrade instruktionerna eventuellt orsakat för företagare:

 – Det är alltid harmligt att anvisningar ändras när ansökningen redan pågår, men denna önskade ändring är ändå till fördel för företagare. Vi korrigerar besluten som redan fattats i enlighet med de nya anvisningarna. Vi har inte fått in särskilt många ansökningar från ensamföretagare i Korsholm, men kanske de börjar lämnas in nu när bokföringen för april slutförs, funderar Alaviitala.

Virkama är av samma åsikt:

– I och med aprils bokföring kan allt fler ensamföretagare tydligt visa att företagets inkomster gått ner med 30 procent, som ANM förutsätter för att kriterierna för att söka stödet uppfylls.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 30.4

Anvisningar och ansökningsblanketten för stöd för ensamföretagare på VASEKs hemsida

 ‹ Gå till "Nyheter"

Äppelgårdens Djurpensionat börjar sakta återhämta sig efter coronakrisen 

06.07.2020 | Nyheter
Maj-Lis Isojoki har hållit på med hundar i hela sitt liv. När hon gick i pension efter att jobbat 40 år som lektor på Handelsläroverket hade hon på klart att hon vill fortsätta jobba med något. Detta var hundar och nu har hon drivit djurpensionat i 10 år.  
Läs mera

VASEKs företagstjänster betjänar hela sommaren – över 1 000 företag redan fått hjälp i coronaläget

30.06.2020 | Nyheter
I och med att semesterperioden inleds och coronarestriktionerna lindras underlättar även företagens situation. – Det är fint att coronaläget nu är sådant att olika restriktioner redan kan börja upphävas. Detta är en välkommen nyhet för företagare, som haft en jätteutmanande vår, konstaterar VASEKs vd Stefan Råback.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

30.06.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Musikern Charles Plogman väntar på att få uppträda live igen

26.06.2020 | Nyheter
Charles Plogman blev intresserad av musik redan i tonåren och har sedan dess hållit på med allt möjligt musikrelaterat. Han grundade musikförlaget Meir Music år 1997 och efter ett par år öppnades möjligheten för honom att hålla på med musik på heltid.
Läs mera

Kyrolandet – resmålet med dragningskraft

24.06.2020 | Nyheter
Kyrolandet, det vill säga Storkyro, Laihela och Lillkyro, är ett potentiellt resmål för såväl inhemska som internationella turister. Laihelas omtalade snålhet är känt i hela Finland, plåtslagarkunnandet i Lillkyro är värt att beundra och tack vare Kyrö Distillery och verksamheten som byggts upp kring det är Storkyro känt även utomlands.
Läs mera

Stöd för ensamföretagare

24.06.2020 | Nyheter
Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av coronaepidemin. Beslutet om bidrag för ensamföretagare fattas i den kommun som företaget i företags- och organisationsregistret har som hemkommun (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela eller Storkyro).
Läs mera

Ensamföretagarstödet ett hjälp i nöden för loppisföretagaren

18.06.2020 | Nyheter
Susanna Jokinen är ensamföretagare och har drivit eget lopptorg i Tervajoki i fyra år. Hennes lopptorg Susan kirppis fungerar där som ett vanligt lopptorg, men också som ett ställe där folk möter varann. Man kan inte kalla Susan kirppis endast en vanlig loppis, eftersom det utvecklats också ett café vid sidan om lopptorgsverksamheten.
Läs mera

Ny typ av båtcharter erbjuder fartfyllda upplevelser ute till havs

17.06.2020 | Nyheter
Med hemmahamn i Molpe och med den yttre skärgården bara 15 minuter bort, inleder i dagarna West Coast Rib Charter en helt ny typ av upplevelseinriktad båtcharter.
Läs mera