Nya anvisningar: stöd för ensamföretagare möjlig även för personer med pensionsinkomster

04.05.2020

Arbets- och näringsministeriet har preciserat sina anvisningar som berör stödet för ensamföretagare. Kommunerna kan enligt anvisningarna som getts den 30 april 2020 bevilja stöd även till ensamföretagare med pensionsinkomster. Pensionsinkomster påverkar inte företagandet som heltidssyssla och utgör inte något hinder för beviljande av stöd, om övriga villkor uppfylls.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, som tar emot ansökningarna för ensamföretagarstöd för sina ägarkommuner (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela, Storkyro), har hittills behandlat över 140 ansökningar. Kommunerna beslutar om beviljandet av stödet och tar även hand om utbetalningen. I regionens kommuner har man endast fattat dryga tio negativa beslut.

– Varje ansökning har granskats i enlighet med alla kriterier som ANM försatt. Alla ansökningar som avslagits på grund av sökandens pensionsinkomster kommer att behandlas på nytt och nya utlåtanden ges till kommunerna för beslutsfattande, berättar Startias direktör Tommi Virkama.

– För dem som eventuellt redan fått ett negativt stödbeslut med anledning av pensionsinkomster, lönar det sig att kontakta sin egen kommun. Kommunerna ber sedan oss att behandla ansökningen på nytt, varpå kommunen kan fatta ett nytt beslut om ansökningen, berättar Virkama.

Korsholms kommuns utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala beklagar allt extra besvär som de ändrade instruktionerna eventuellt orsakat för företagare:

 – Det är alltid harmligt att anvisningar ändras när ansökningen redan pågår, men denna önskade ändring är ändå till fördel för företagare. Vi korrigerar besluten som redan fattats i enlighet med de nya anvisningarna. Vi har inte fått in särskilt många ansökningar från ensamföretagare i Korsholm, men kanske de börjar lämnas in nu när bokföringen för april slutförs, funderar Alaviitala.

Virkama är av samma åsikt:

– I och med aprils bokföring kan allt fler ensamföretagare tydligt visa att företagets inkomster gått ner med 30 procent, som ANM förutsätter för att kriterierna för att söka stödet uppfylls.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 30.4

Anvisningar och ansökningsblanketten för stöd för ensamföretagare på VASEKs hemsida

 ‹ Gå till "Nyheter"

Webbinarserien Industry Insight fortsatte med offentliga direktupphandlingar

29.10.2020 | Nyheter
Offentliga upphandlingar öppnar upp för stora möjligheter för företagen men kan också kännas som en utmaning att ta sig an - hur ska små och medelstora företag ha en chans bland upphandlingsanbuden? Senast i serien Industry Insight från projektet Future Cleantech Solutions fick deltagarna insikt i tillvägagångssätt för att hitta och vinna upphandlingar.
Läs mera

Företagare tror ändå på framtiden – trots den svåra situationen

26.10.2020 | Nyheter
Coronakrisen som drabbade Finland under våren har påverkat alla företag på något sätt. Många företag har stött på stora ekonomiska svårigheter, de allra flesta kämpar framåt, vissa har dragit nytta av coronan, vissa har tvingats av krisen att söka nya möjligheter och utveckla verksamheten. Tjänstesektorerna, särskilt turistsektorn och resebranschen, har drabbats hårdast.
Läs mera

EnergyVaasa Talks-webbinarier presenterar energiteknologiteman hela året 2021

22.10.2020 | Nyheter
Arrangörerna för energibranschens internationella toppevenemang EnergyWeek startar i januari 2021 en ny webbinarserie: EnergyVaasa Talks. Webbinarserien sträcker sig över hela året 2021 och ämnena som behandlas har stark koppling till energiteknologin.
Läs mera

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera