viistoilmakuvaVasas batterifabriksprojekt har samlat ett omfattande samarbetsnät på riksnivå

Det omfattande batterifabriksprojekt som Vasa startade för drygt ett år sedan har samlat ett starkt samarbetsnät omkring sig. Jämsides med Nordens största energiteknologikluster EnergyVaasa har Karlebyområdet en central position med såväl råvaruförädling i toppklass som forskning om batterikemikalier.

Därtill ingår i nätet fem för batteriindustrin viktiga företag som producerar råvaror hållbart och etiskt i olika delar av världen. Företagen i Finland kan täcka en betydande del av batteriindustrins värdekedja: mineraler, produktion av batterikemikalier samt katod- och anodmateriel samt tillverkning och återvinning av battericeller och egentliga batterier.

Samarbetsnätet satsar i synnerhet på att få internationella batterikluster till Finland. I det här arbetet är ett viktigt budskap som intresserar stora internationella aktörer att hela värdekedjan tas omhand.

”Under året har flera nya batterifabriksprojekt startat i olika delar av världen. Vi för diskussioner med batteritillverkare från såväl Amerika, Asien som Europa. Efterfrågan på batterier kommer att vara stor i framtiden, i synnerhet i anslutning till trafiken och lokala energilagringslösningar. Nu har Finland en unik chans att vara med när den här nya industrisektorn växer och att aktivt delta i utvecklingen av den”, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Finland är mycket konkurrenskraftigt utöver i fråga om batteriråvaror även i fråga om andra centrala kriterier för batterifabriksaktörer, såsom priset på ren el samt arbetskraftens kompetens, produktivitet och utbildning. Även ingenjörernas lönenivå är moderat i Finland jämfört med exempelvis Tyskland.

Till samarbetsnätet hör städerna Vasa och Karleby, i Karleby Freeport Cobalt som är den största koboltförädlaren i världen och batterikemikalieproducent, i Harjavalta Nornickel som är producent i världsklass av nickelmetaller och -kemikalier, i Sotkamo Terrafames moderbolag som producerar nickel, zink, kobolt och koppar, i Kaustby och Karleby Keliber som förbereder inledande av litiumproduktion samt BeoWulf Mining som äger en grafitförekomst i Heinävesi.

Samarbetsnätet har bildats på initiativ av Vasa. EnergyVaasa-klustret svarar för nästan en tredjedel av Finlands hela energiteknologiexport och på området finns även mycket gedigen elektronik- och automationsteknologikompetens. I Vasaregionen planläggs för närvarande ett omfattande, flera hundra hektar stort område för batterifabriker: snabbast är det möjligt att inleda byggarbetena ännu i år.

”Gemensamt mål är att påskynda övergången till hållbar energi i världen. Utvecklingen av markanvändningen i det område som är avsett för batteritillverkning framskrider planenligt och MKB-processen har påskyndats genom att programskedet har genomförts tillsammans med aktörerna på området. På det sättet kan vi erbjuda en väl förberedd plats även för omfattande investeringar i batterikluster med snabb tidtabell”, berättar Vaasa Parks Ab:s verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma.

Läs mera

 

‹ Gå till "Nyheter"