viistoilmakuvaVaasan akkutehdashanke on koonnut laajan valtakunnallisen yhteistyöverkoston

Vaasan reilu vuosi sitten käynnistämä suuri akkutehdashanke on kerännyt ympärilleen vahvan yhteen-liittymän. Pohjoismaiden suurimman energiateknologiakeskittymän EnergyVaasan rinnalla keskeisessä roolissa on Kokkolan alue, missä on sekä huippuluokan raaka-ainejalostusta että akkukemikaaleihin liittyvää tutkimusta.

Lisäksi verkostossa on mukana viisi akkuteollisuudelle keskeisiä raaka-aineita kestävällä ja eettisellä tavalla tuottavaa yritystä ympäri maan. Suomessa toimivat yritykset voivat kattaa huomattavan osan akku-teollisuuden arvoketjusta: mineraalit, akkukemikaalien ja katodi- ja anodimateriaalien tuotannon sekä lopulta akkukennojen ja varsinaisten akustojen valmistuksen ja kierrätyksen.

Yhteistyöverkosto toimii erityisesti akkuklusterin kansainvälisten investointien saamiseksi Suomeen. Tässä työssä alan koko arvoketjun kattaminen on keskeinen ja suuria kansainvälisiä toimijoita kiinnostava viesti.

”Vuoden aikana maailmalla on käynnistetty useita uusia akkutehdashankkeita. Me käymme keskusteluja niin amerikkalaisten, aasialaisten kuin eurooppalaisten akkuvalmistajien kanssa. Akkujen kysyntä on tulevaisuudessa suurta erityisesti liikenteen ja energian paikallisten varastointiratkaisujen osalta. Suomella on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus olla mukana tämän uuden teollisuudenalan kasvussa ja aktiivisessa kehittämisessä”, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry sanoo.

Suomi on akkuraaka-aineiden lisäksi erittäin kilpailukykyinen myös muissa akkutehdastoimijoiden keskeisissä kriteereissä kuten puhtaan sähkön hinnassa sekä työvoiman osaamisessa, tuottavuudessa sekä koulutuksessa. Myös insinöörien palkkataso on Suomessa maltillinen verrattuna esimerkiksi Saksaan.

Yhteistyöverkostoon kuuluvat Vaasan ja Kokkolan kaupungit, Kokkolassa sijaitseva maailman suurin koboltin jalostaja ja akkukemikaalien tuottaja Freeport Cobalt, Harjavallassa toimiva maailmanluokan nikkelimetallien ja -kemikaalien tuottaja Nornickel, Sotkamossa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia tuottavan Terrafamen emoyhtiö Terrafame Group, Kaustisilla ja Kokkolassa litiumtuotannon käynnistämistä valmisteleva Keliber ja Heinävedellä sijaitsevan suomugrafiittiesiintymän omistaja BeoWulf Mining.

Yhteenliittymä perustettiin Vaasan aloitteesta. EnergyVaasa-keskittymä vastaa lähes kolmanneksesta Suomen koko energiateknologiaviennistä, ja alueella on myös erittäin vahvaa elektroniikka- ja automaatioteknologian osaamista. Vaasan seudulle ollaan kaavoittamassa akkutehtaille mittavaa usean sadan hehtaarin aluetta: nopeimmillaan rakennustyöt voidaan aloittaa vielä tänä vuonna.

”Yhteisenä tavoitteena on nopeuttaa maailman siirtymistä kestävään energiaan. Akkuvalmistustoiminnoille tarkoitetun alueen maankäytön kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti ja YVA-prosessia on nopeutettu toteuttamalla ohjelmavaihe yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Näin voimme tarjota pitkälle valmistellun sijaintipaikan mittavillekin akkuklusterin investoinneille nopealla aikataululla”, Vaasa Parks Oy:n toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma kertoo.

Lue lisää

 

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle