Kvevlax Sparbank hjälper till att sätta företagarens bankärenden i ordning

09.03.2023

rajattu kuva 1 laajakuvaKvevlax Sparbank hör till Sparbanksgruppen som har varit verksam i redan 200 år. Banken är en av de lokala sparbanker som finns runtom i Finland. Här i Vasaregionen kan man sköta ärenden på kontoret i Vasa eller Kvevlax.

Kvevlax Sparbanks företagsbankirer Max Kuula, Robert Laukkonen och Thomas Lindholm berättar att deras kunder är både nystartade och redan mer erfarna företagare.

– Vår bank erbjuder omfattande företagstjänster till våra egna kunder till ett förmånligt och konkurrenskraftigt pris. Det är i företagarens intresse att både företagets och företagarens bankärenden hanteras under samma tak. På så sätt kan banken bäst få en helhetsbild av ekonomin. I bästa fall sköter samma expert båda, och kunden behöver inte möta flera personer, säger Kuula.

Kunden i fokus

En ny företagare överväger ofta noggrant olika bankers tjänster och förmåner innan beslutet. Förutom ett brett utbud av tjänster uppskattar företagare flexibilitet och framförallt tillgänglighet när det gäller kundservice.

– Personlig service är den bästa vägen till nöjda företagskunder. Ur företagarens synvinkel är en egen kontaktperson med direkta telefon- och kontaktuppgifter särskilt viktig, så vi vill vara en bank med ett ansikte. Vi besöker också företagen på plats för att lära känna varandra bättre, säger företagsbankirerna.

Också bankens läge är en viktig faktor för tjänsternas tillgänglighet, kvalitet och snabbhet. Om banken är nära företagarens verksamhetsplats, är bankbesöken enkla och snabba. Dessutom måste banken erbjuda användarvänliga webbtjänster, så att företagaren kan sköta bankärendena online så enkelt som möjligt.

– Vi arbetar enligt lokalbanksprincipen och sköter företagsaffärer i vår näromgivning. Personlig service lider om området är för stort och företagen är för långt borta från banken. Beslut som fattas lokalt ökar också snabbheten, vilket är bra. När en företagare funderar på något vill hen ha en lösning så snabbt som möjligt, säger Kuula.

– Hjälp kan också fås snabbt via telefon eller digitala tjänster. Kunden behöver alltså inte vänta på svar från exempelvis något huvudkontor på något annat ställe, tillägger Laukkonen.

Tips till nya företagare: håll i plånboken!

Sparbanken styr vanligtvis nya företagare till Startia för att göra en LISSU-affärsplan. Det är viktigt för banken att företagaren har förberett sig väl och att hen om möjligt har egna pengar utöver lånen.

– Eget aktiekapital är också en bra signal för banken, även om det inte längre krävs enligt lagen, säger Laukkonen.

Bankirerna vägleder den nya företagaren först till Startia för att göra lönsamhetsberäkningar. Därefter är det viktigt att välja en bra bokförare. En bra bokförare kan till exempel ge råd vid investeringsbeslut och är villig att träffas två till tre gånger om året för att hinna göra ändringar innan årsredovisningen. Företagaren själv bör dock ha grundläggande kunskaper om årsredovisningar, eftersom det i slutändan är på hens ansvar.

Lindholm påpekar att man också bör ha den rådande marknadssituationen i åtanke. Det är också viktigt för företagaren att våga ta betalt för sitt arbete för att säkerställa lönsamhet.

Kassaflöde och buffert är viktiga; det är bra att ha pengar på kontot för mindre investeringar. Det första året är vanligtvis det tuffaste och många har för lite pengar när de börjar. Finnveras garantier bör tas med från början och man ska inte försöka spara genom att använda bara egna säkerheter. Detta minskar också företagarens personliga risk. Banken har också lösningar för att säkra återbetalningen av lånet i händelse av exempelvis dödsfall eller allvarlig sjukdom, berättar Laukkonen, Kuula och Lindholm.

Vågar man starta eget?

– Ingen kan förutsäga världsläget. Men om du har en bra, genomtänkt affärsidé som du är redo att satsa dina besparingar på, finns det finansieringsmöjligheter. Och hjälp med förberedelserna kan fås till exempel från Startia, banken eller bokföringsbyrån. Ett bra förarbete minskar många risker. Dessutom strävar banken alltid efter att beräkna företagarens betalningsförmåga för att säkra ett tryggt lån, uppmuntrar Kuula.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Företag bör vara hållbara eftersom det är rätt sak att göra – men hur går man egentligen till väga?

17.05.2023 | Nyheter
Varför ska företag arbeta på ett ansvarsfullt sätt, samt tänka på hållbarhet och cirkulär ekonomi? Är det på grund av pengar? Eftersom det är bra för varumärket och ryktet? Eftersom det gör det lättare att rekrytera ny arbetskraft? Eller endast av den anledningen att det är den nya vägen att gå?
Läs mera

I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka

11.05.2023 | Nyheter
Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald.
Läs mera

VASEK20-tidningen delas ut till varje hushåll

10.05.2023 | Nyheter
VASEK20-jubileumstidningen delades 10.5 som ett offentligt meddelande till alla hushåll i Vasaregionen. Tidningen är ett rejält paket om Vasaregionen och förstås om VASEK som firar jubileumsår.
Läs mera

Stubbtech – mer än namnet avslöjar

09.05.2023 | Nyheter
Den har varit segare än på mycket länge – våren – och tiden då högsäsongen inleds för Stubbtech och företagarna Jens Rodas och Thomas Söderlund. Men nu är den här och verksamheten, som fokuserar dels på stubbfräsning och gårdsarbeten, dels på utomhusmålning samt tak- och fasadtvätt, växer år för år. Planen är nu att omorganisera den tudelade verksamheten under separata marknadsföringsnamn.
Läs mera

”Förvänta dig inte resultat vid det första klicket” – E-handel är en gren som kräver flitighet

04.05.2023 | Nyheter
Den 26 april anordnade Viexpo och VASEK ett informationstillfälle om lanseringen av Österbottens e-handelsklubbverksamhet. På evenemanget höll Leevi Parsama, en expert inom digital handel, ett inspirerande tal om de tio viktigaste framgångspunkterna för e-handel.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

I generationsskiften finns alltid även känslorna på spel

20.04.2023 | Nyheter
Ett generationsskifte är ofta en process som involverar många olika tankar och känslor som kan påverka skiftets framgång. Osäkerhet, oro, sorg och längtan, lättnad, förtroende.
Läs mera