Kvevlax Sparbank hjälper till att sätta företagarens bankärenden i ordning

09.03.2023

rajattu kuva 1 laajakuvaKvevlax Sparbank hör till Sparbanksgruppen som har varit verksam i redan 200 år. Banken är en av de lokala sparbanker som finns runtom i Finland. Här i Vasaregionen kan man sköta ärenden på kontoret i Vasa eller Kvevlax.

Kvevlax Sparbanks företagsbankirer Max Kuula, Robert Laukkonen och Thomas Lindholm berättar att deras kunder är både nystartade och redan mer erfarna företagare.

– Vår bank erbjuder omfattande företagstjänster till våra egna kunder till ett förmånligt och konkurrenskraftigt pris. Det är i företagarens intresse att både företagets och företagarens bankärenden hanteras under samma tak. På så sätt kan banken bäst få en helhetsbild av ekonomin. I bästa fall sköter samma expert båda, och kunden behöver inte möta flera personer, säger Kuula.

Kunden i fokus

En ny företagare överväger ofta noggrant olika bankers tjänster och förmåner innan beslutet. Förutom ett brett utbud av tjänster uppskattar företagare flexibilitet och framförallt tillgänglighet när det gäller kundservice.

– Personlig service är den bästa vägen till nöjda företagskunder. Ur företagarens synvinkel är en egen kontaktperson med direkta telefon- och kontaktuppgifter särskilt viktig, så vi vill vara en bank med ett ansikte. Vi besöker också företagen på plats för att lära känna varandra bättre, säger företagsbankirerna.

Också bankens läge är en viktig faktor för tjänsternas tillgänglighet, kvalitet och snabbhet. Om banken är nära företagarens verksamhetsplats, är bankbesöken enkla och snabba. Dessutom måste banken erbjuda användarvänliga webbtjänster, så att företagaren kan sköta bankärendena online så enkelt som möjligt.

– Vi arbetar enligt lokalbanksprincipen och sköter företagsaffärer i vår näromgivning. Personlig service lider om området är för stort och företagen är för långt borta från banken. Beslut som fattas lokalt ökar också snabbheten, vilket är bra. När en företagare funderar på något vill hen ha en lösning så snabbt som möjligt, säger Kuula.

– Hjälp kan också fås snabbt via telefon eller digitala tjänster. Kunden behöver alltså inte vänta på svar från exempelvis något huvudkontor på något annat ställe, tillägger Laukkonen.

Tips till nya företagare: håll i plånboken!

Sparbanken styr vanligtvis nya företagare till Startia för att göra en LISSU-affärsplan. Det är viktigt för banken att företagaren har förberett sig väl och att hen om möjligt har egna pengar utöver lånen.

– Eget aktiekapital är också en bra signal för banken, även om det inte längre krävs enligt lagen, säger Laukkonen.

Bankirerna vägleder den nya företagaren först till Startia för att göra lönsamhetsberäkningar. Därefter är det viktigt att välja en bra bokförare. En bra bokförare kan till exempel ge råd vid investeringsbeslut och är villig att träffas två till tre gånger om året för att hinna göra ändringar innan årsredovisningen. Företagaren själv bör dock ha grundläggande kunskaper om årsredovisningar, eftersom det i slutändan är på hens ansvar.

Lindholm påpekar att man också bör ha den rådande marknadssituationen i åtanke. Det är också viktigt för företagaren att våga ta betalt för sitt arbete för att säkerställa lönsamhet.

Kassaflöde och buffert är viktiga; det är bra att ha pengar på kontot för mindre investeringar. Det första året är vanligtvis det tuffaste och många har för lite pengar när de börjar. Finnveras garantier bör tas med från början och man ska inte försöka spara genom att använda bara egna säkerheter. Detta minskar också företagarens personliga risk. Banken har också lösningar för att säkra återbetalningen av lånet i händelse av exempelvis dödsfall eller allvarlig sjukdom, berättar Laukkonen, Kuula och Lindholm.

Vågar man starta eget?

– Ingen kan förutsäga världsläget. Men om du har en bra, genomtänkt affärsidé som du är redo att satsa dina besparingar på, finns det finansieringsmöjligheter. Och hjälp med förberedelserna kan fås till exempel från Startia, banken eller bokföringsbyrån. Ett bra förarbete minskar många risker. Dessutom strävar banken alltid efter att beräkna företagarens betalningsförmåga för att säkra ett tryggt lån, uppmuntrar Kuula.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Braincade vaskar fram innovationer

16.04.2024 | Nyheter
Triple Heat, Energy Oasis, Heated Match och Excess Heat Framework, fyra innovativa idéer som presenterades under Braincade där fokus låg på lågtempererad spillvärme. Ett event där kreativ brainstorming mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet.
Läs mera

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera