Kundens behov styr Securitas utbud

08.02.2017

Securitas är Finlands ledande företag inom säkerhetstjänster och en del av en svenskstartad internationell koncern inom säkerhetsbranschen. Securitas erbjuder sina kunder ett mångsidigt utbud av säkerhetstjänster i över 50 länder.

Största delen av de 3500 Securitas-anställda i Finland är väktare, ordningsvakt och annan operativ personal och därför uppfattas Securitas lätt som en samarbetspartner till stora industriföretag och storaffärer. Sanningen är emellertid en annan eftersom företagets produktutbud är stort och omfattar lämpliga tjänster också för småföretag och privatpersoner.

Kjell Forsen 500pxKjell Forsén påminner om att priset på utvecklingsarbete är
mycket högre än på spionering så det är klokt att fästa vikt vid säkerhet i företag.

– Genom att vara Startias samarbetspartner kan vi göra våra tjänster kända också bland nystartade företag, berättar Business Development Manager Kjell Forsén som har Vasa som verksamhetsort och hela Finland som sitt arbetsfält. – I praktiken bygger vi upp alla våra säkerhetstjänster individuellt efter kundens behov.

Konsultation och utbildning spelar en viktig roll

Finland är ett tryggt land och därför förhåller sig många finländska företag fortfarande ganska tanklöst på säkerhetsfrågor. De finländska företagen arbetar emellertid mycket med information och utveckling som också utomstående gärna skulle vilja ha. Den svagaste länken i säkerheten är ofta människan, i såväl företagen som i hemmet.

– Med lite rådgivning och genom att skapa en säkerhetskultur kan vi ta säkerhetsfrågorna ett stort steg framåt, tror Forsén. Utbildning och konsultation spelar en viktig roll när man börjar genomföra säkerhetstjänster i både stora och små företag. Dessutom kompletterar teknologin på ett utmärkt sätt det säkerhetsarbete som människan utför.

Paperiroskis 600pxDatasäkerhet är en viktig del av säkerheten i företag. Dokument och anteckningar som förstörs på ett otillräckligt sätt kan äventyra datasäkerheten.

Enligt Forsén bör också ett litet företag redan från början tänka på säkerhetsaspekten. När man diskuterar med en yrkesmänniska får man också klart för sig själv vilka saker i det egna företaget är sådana som man ska skydda. Åtgärderna betalar sig ofta tillbaka.

Erbjuder också specialtjänster

Eftersom Securitas är ett stort säkerhetstjänsteföretag kan det erbjuda sina kunder också specialtjänster. Företaget har en stor grupp av egna experter och kan vid behov anlita även utomstående experter.

– Via oss kan kunden få en säkerhetsnivå som passar hen bäst eftersom vi alltid utgår från kundens behov, försäkrar Forsén.

Securitaslogo full 300pxSecuritas logo är känd som symbol för tryggheten både i Finland och ut i världen.

Startias Tommi Virkama är glad över att Securitas har som första företag inom säkerhetsbranschen anslutit sig till Startias ökande expertnätverk.

– Säkerhetsfrågorna blir allt viktigare också i små och startande företag så därför behöver vi samarbetspartners som Securitas, säger Virkama.

 

Text: Johanna Haveri
Bilder: Securitas, Johanna Haveri
Översättning: VASEK

 ‹ Gå till "Nyheter"

Koll på kosmetikareglerna och dina skyldigheter

21.05.2024 | Nyheter
I Finland behöver du inget förhandstillstånd för att sälja kosmetikaprodukter men när produkten väl är till salu övervakas försäljningen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Därför är det viktigt att du på förhand har koll på din roll och dina skyldigheter, som du hittar via Tukes hemsida.
Läs mera

Renergi Kick-off: Mot en hållbarare framtid med hjälp av cirkulär ekonomi

17.05.2024 | Nyheter
Det var stor förväntan i luften när över 30 experter och representanter för intressegrupper samlades för Renergis kick-off -evenemang i fågelbergets nya restaurang HÖK den 14.5. Evenemanget fungerade som en språngbräda till nytt tänkande och befrämjande av cirkulär ekonomi och stort intresse väcktes hos de deltagande företagarna, läroanstalterna och de övriga intressegrupperna.
Läs mera

En mer strategisk hamn

16.05.2024 | Nyheter
För närvarande pågår stora utvecklingsprojekt i Vasa hamn, och samtidigt pågår hela tiden planeringen för de kommande åren. Aktörerna inom projektet Framtidens hållbara och smarta hamn från VASEK och Kvarken Ports ordnade den 14 maj en hamnworkshop för att få största möjliga underlag för utvecklingen från branschens aktörer.
Läs mera

Synergifördelar och samarbetsplaner

15.05.2024 | Nyheter
Projektledarna för Ekosystemavtalsprojekten träffades för informationsutbyte den 14.5. Under tillfället fick ledarna för fjorton olika projekt berätta om projektets mål, framskridande, framgångar och utmaningar samt svara på frågor. Och det blev många frågor. Under förmiddagsträffen föddes såväl synergier som samarbetsplaner.
Läs mera

Företagarkassan är företagarens ekonomiska livlina

14.05.2024 | Nyheter
Hur lovande ditt företags framtid än verkar vara, har det, speciellt de senaste åren, blivit tydligt hur viktigt det är att ha något att falla tillbaka på när det oförutsedda händer. Som företagare är Företagarkassan den enda källan till inkomstrelaterad dagpenning ifall du blir arbetslös på grund av avslutad företagsverksamhet.
Läs mera

Trädgårdsintresset blev deltidssyssla

13.05.2024 | Nyheter
Efter en kylig och försenad vår är nu trädgårdssäsongen äntligen igång i Österbotten – något som Minna Saari i Tervajoki också märker som första årets företagare i just den branschen. Telefonen har gått varm de senaste veckorna och kalendern fylls med allt från beskärnings- till planteringsuppdrag.
Läs mera

Vi söker: Projektchef inom bygg- och infrasektorn

08.05.2024 | Nyheter
Vi behöver stärka våra resurser inom region- och företagsutveckling. Som projektchef kommer du att genomföra regionala utvecklingsprojekt inom bygg- och infrasektorn samt främja energieffektivitetsutvecklingen inom den byggda miljön. Det omfattar bl.a. att leda Regional Network towards Sustainable Construction 2025 -utvecklingsarbetet tillsammans med våra intressegrupper.
Läs mera

Bokföringsbyrån är fortfarande företagarens viktigaste partner

26.04.2024 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startias expertpartner Kjell Ahläng från Convido besökte VASEK i april för att träffa företagsrådgivare. Under samtalet delade han med sig av bokföringsbyråernas hälsningar till nya företagare och andra företagskunder, samt förstås till företagsrådgivarna.Enligt Ahläng har de senaste utvecklingsstegen inom ekonomiprogram revolutionerat företagens bokföring:
Läs mera