Kundantalet både sjunker och stiger

16.01.2024

IMG 7731

Osäker världssituation och ekonomiskt läge påverkar företagstjänsternas kundantal både positivt och negativt

Statistiken för verksamhetsåret 2023 visar tillväxt inom startrådgivningen på Nyföretagscentrum Startia, medan befintliga företag inte sökte sig lika ofta till rådgivningstjänsterna. Under året nådde verksamheten hos VASEK och Startia sammanlagt 874 företag (2022: 1 193) och 639 personer som planerade att starta företag (2022: 524).

Noga planerad företagsverksamhet

– Den osäkra världssituationen, bristen på kompetent arbetskraft och samhällets ekonomiska osäkerhet påverkade alla Startias kunder. De planerade sin företagsverksamhet noggrant och besökte rådgivare till och med flera gånger, men de slutgiltiga besluten om att starta företag dröjde. Våra kunder var försiktiga och avvaktande. En del av dem prövar också på företagsliknande verksamhet som lättföretagare, vilket inte syns i statistiken, berättar Startias direktör Tommi Virkama.

 • 639 kunder besökte Nyföretagscentrum Startia (2022: 524).
 • Det gjordes 1 058 kundkontakter (möten, samtal, e-post, videomöten) (2022: 1 065).
 • Med hjälp av Startia startades 174 nya företag i regionen (2022: 178).

Medelåldern bland startrådgivningens kunder sjunker. Av kunderna var 74,3 % under 44 år. Var fjärde kund hade invandrarbakgrund.

 • 874 olika företag (2022: 1 193) använde sig av VASEKs företagsrådgivningstjänster och totalt 1 668 kundkontakter (2022: 2 602) gjordes år 2023.
 • Av dessa kunder hade 157 företag ägarskifte på gång, antingen köp eller försäljning av verksamhet (2022: 157).
 • Av företagsrådgivningens kunder fick 56 hjälp i en ekonomiskt utmanande situation (2022: 66).
 • Av företagsrådgivningens kunder träffade 109 olika företag (2022: 149) VASEK-representanter angående branschutveckling.
 • Under årets gång träffade vi representanter från 112 olika organisationer (2022:154) som tillhör våra intressentgrupper.

– Företagen var mycket försiktiga när det gällde investeringar under 2023, bland annat på grund av den kraftigt stigande räntan. Under början av 2023 beviljades inga landsbygdens företagsstöd, vilket också minskade företagens vilja att investera. Dessutom är bankerna försiktiga med långivning, vilket också håller investeringsnivån nere. Detta är en av anledningarna till att det var färre företagskunder som besökte rådgivningen under det gångna året, reflekterar Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster.

Företagstjänsterna får fortsättningsvis utmärkta betyg i kundundersökningarna

Feedbackenkäter skickades ut till alla start- och företagsrådgivningskunder under året och resultaten låg fortfarande på en mycket hög nivå. Enligt feedbacken uppskattas våra företagsrådgivares professionella kompetens och hjälpsamhet.

 • 88,31 % av Startias kunder som besökt startrådgivningen skulle med stor sannolikhet rekommendera tjänsten till andra (2022: 92,98 %).
 • Den genomsnittliga kundnöjdheten bland Startias kunder var 3,83 (2022: 3,84) på en skala från 1 till 4.
 • Också 82,43 % av VASEKs företagsrådgivningskunder är mycket benägna att rekommendera tjänsten till andra (2022: 83,7 %).
 • Den genomsnittliga kundnöjdheten för VASEKs företagsrådgivningstjänster var 3,76 (2022: 3,76) på en skala från 1 till 4.

"Jag blev verkligen överraskad av den professionella rådgivningen jag fick, och extra plus för det omfattande instruktionsmaterialet."

"Jag fick information och kloka råd som rinnande vatten, vilket var underbart eftersom jag hade läst så mycket motstridig information och varningar på olika webbplatser."

"Min verksamhet är i startgroparna, och jag fick precis den information jag behövde för hur jag fortsätter härifrån."

"Världens bästa service, jag vågade inte bli företagare utan hjälp från en företagsrådgivare. Jag fick svar på alla frågor och alla tillstånd och anmälningar i skick."‹ Gå till "Nyheter"

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera

Ökad synlighet med små medel i fokus på den första marknadsföringskliniken

08.03.2024 | Nyheter
Den 7 mars samlades ett gäng egenföretagare hos Startia för att få tips på hur de kan förstärka sin marknadsföring och synas bättre bland potentiella kunder. Kvällens diskussion tog avstamp i företagarnas utmaningar och tog sedan riktning på hur man med små resurser kan få utmärkt synlighet – bara man fokuserar på rätt saker.
Läs mera