I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka

11.05.2023

IMG 3780

Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är utsett   

Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald. I Bigro vårdar man jämställdhet och jämlikhet och mångfalden inom arbetsgemenskapen ses som en verklig tillgång.

– De värdegrunder som styr Bigros vardag är en ömsesidig respekt, öppenhet och rättvisa. Mångfalden är viktig för oss i Bigro. Vi kan alltid lära oss något nytt från olika kulturer. Vi tror att alla kan lyckas, om de får rätta förutsättningar och om de blir sedda, hörda och respekterade, säger Bigros personalchef Jennifer Ivars

Mångfalden är en resurs eftersom den skapar en god grogrund för lärande och utveckling. 

– Vi försöker alltid skapa balanserade team för att uppnå bästa resultat. De bästa resultaten uppnås genom att låta äldre, yngre, kvinnor, män, trallvänliga och mer introverta personer jobba tillsammans. Alla kan lära av varandra, alla behövs och varenda en är bäst på något och där kompletterar vi varandra, fortsätter Ivars. 

DKCO 11.5.2023 2

Juryn ger också ett hedersomnämnande till DKCO Advokatbyrå från Vasa.  Med hedersomnämnandet vill juryn sporra DKCO att fortsätta sitt goda arbete för att bygga en jämlik och mångfaldig företagskultur. Företaget har strävat efter att aktivt bygga en arbetsgemenskap där olika generationer, erfarenheter, språk och kön blandas och där det går bra att kombinera arbete, fritid och familjeliv. 

– Vi på DKCO tror starkt på att jämlikhet och mångfald är en av nycklarna till framgångsrik business. Varje medarbetare är en individ, med sina unika egenskaper och perspektiv. Vi lär oss av varandra och utvecklar firman gemensamt, säger DKCO:s partner Nathalie Myrskog. 

Priset delas ut av Österbottens förbund/Österbottens jämställdhetsgrupp, Dynamo Närpes, Kristinestads näringslivscentral, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Österbottens handelskammare, Kust-Österbottens Företagare, Teknologicenter Merinova, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Viexpo.  

– Det är fantastiskt att så många organisationer vill samarbeta för att främja jämställdhet, jämlikhet och mångfald inom näringslivet i Österbotten. Syftet med priset är lyfta fram och tacka företag som arbetar aktivt med dessa frågor, säger Anna Bertills som är ordförande för Österbottens jämställdhetsgrupp. 

Priset delades ut på evenemanget Circular Design Day i Jakobstad 11.5.2023. 

 ‹ Gå till "Nyheter"

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Företag bör vara hållbara eftersom det är rätt sak att göra – men hur går man egentligen till väga?

17.05.2023 | Nyheter
Varför ska företag arbeta på ett ansvarsfullt sätt, samt tänka på hållbarhet och cirkulär ekonomi? Är det på grund av pengar? Eftersom det är bra för varumärket och ryktet? Eftersom det gör det lättare att rekrytera ny arbetskraft? Eller endast av den anledningen att det är den nya vägen att gå?
Läs mera

I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka

11.05.2023 | Nyheter
Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald.
Läs mera

VASEK20-tidningen delas ut till varje hushåll

10.05.2023 | Nyheter
VASEK20-jubileumstidningen delades 10.5 som ett offentligt meddelande till alla hushåll i Vasaregionen. Tidningen är ett rejält paket om Vasaregionen och förstås om VASEK som firar jubileumsår.
Läs mera

Stubbtech – mer än namnet avslöjar

09.05.2023 | Nyheter
Den har varit segare än på mycket länge – våren – och tiden då högsäsongen inleds för Stubbtech och företagarna Jens Rodas och Thomas Söderlund. Men nu är den här och verksamheten, som fokuserar dels på stubbfräsning och gårdsarbeten, dels på utomhusmålning samt tak- och fasadtvätt, växer år för år. Planen är nu att omorganisera den tudelade verksamheten under separata marknadsföringsnamn.
Läs mera

”Förvänta dig inte resultat vid det första klicket” – E-handel är en gren som kräver flitighet

04.05.2023 | Nyheter
Den 26 april anordnade Viexpo och VASEK ett informationstillfälle om lanseringen av Österbottens e-handelsklubbverksamhet. På evenemanget höll Leevi Parsama, en expert inom digital handel, ett inspirerande tal om de tio viktigaste framgångspunkterna för e-handel.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

I generationsskiften finns alltid även känslorna på spel

20.04.2023 | Nyheter
Ett generationsskifte är ofta en process som involverar många olika tankar och känslor som kan påverka skiftets framgång. Osäkerhet, oro, sorg och längtan, lättnad, förtroende.
Läs mera