I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka

11.05.2023

IMG 3780

Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är utsett   

Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald. I Bigro vårdar man jämställdhet och jämlikhet och mångfalden inom arbetsgemenskapen ses som en verklig tillgång.

– De värdegrunder som styr Bigros vardag är en ömsesidig respekt, öppenhet och rättvisa. Mångfalden är viktig för oss i Bigro. Vi kan alltid lära oss något nytt från olika kulturer. Vi tror att alla kan lyckas, om de får rätta förutsättningar och om de blir sedda, hörda och respekterade, säger Bigros personalchef Jennifer Ivars

Mångfalden är en resurs eftersom den skapar en god grogrund för lärande och utveckling. 

– Vi försöker alltid skapa balanserade team för att uppnå bästa resultat. De bästa resultaten uppnås genom att låta äldre, yngre, kvinnor, män, trallvänliga och mer introverta personer jobba tillsammans. Alla kan lära av varandra, alla behövs och varenda en är bäst på något och där kompletterar vi varandra, fortsätter Ivars. 

DKCO 11.5.2023 2

Juryn ger också ett hedersomnämnande till DKCO Advokatbyrå från Vasa.  Med hedersomnämnandet vill juryn sporra DKCO att fortsätta sitt goda arbete för att bygga en jämlik och mångfaldig företagskultur. Företaget har strävat efter att aktivt bygga en arbetsgemenskap där olika generationer, erfarenheter, språk och kön blandas och där det går bra att kombinera arbete, fritid och familjeliv. 

– Vi på DKCO tror starkt på att jämlikhet och mångfald är en av nycklarna till framgångsrik business. Varje medarbetare är en individ, med sina unika egenskaper och perspektiv. Vi lär oss av varandra och utvecklar firman gemensamt, säger DKCO:s partner Nathalie Myrskog. 

Priset delas ut av Österbottens förbund/Österbottens jämställdhetsgrupp, Dynamo Närpes, Kristinestads näringslivscentral, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Österbottens handelskammare, Kust-Österbottens Företagare, Teknologicenter Merinova, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Viexpo.  

– Det är fantastiskt att så många organisationer vill samarbeta för att främja jämställdhet, jämlikhet och mångfald inom näringslivet i Österbotten. Syftet med priset är lyfta fram och tacka företag som arbetar aktivt med dessa frågor, säger Anna Bertills som är ordförande för Österbottens jämställdhetsgrupp. 

Priset delades ut på evenemanget Circular Design Day i Jakobstad 11.5.2023. 

 ‹ Gå till "Nyheter"

Första steget var det största

04.12.2023 | Nyheter
Trots 23 års erfarenhet av företagande och ett omfattande företagsköp för några år sedan, hade Jukka Hämäläinen inte tidigare använt sig av VASEK: s tjänster. När han nu genom en investeringsstödsansökan fått bättre insikt i organisationens serviceutbud, vill han rekommendera alla företagare att då och då ta sig tid för att stanna upp och fundera på vilken hjälp man skulle...
Läs mera

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023 | Nyheter
Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.
Läs mera

Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.
Läs mera

Garnbutiken och studion fick nya lokaler på några dagar

13.11.2023 | Nyheter
Ibland faller pusselbitarna på plats utan extra ansträngning. Detta var vad som hände i höst: Esa Siltaloppi, fotograf som ägde en lokal i hörnet av Långviksgatan och Verkstadsgatan, tog kontakt med VASEKs VD Stefan Råback och bad om tips på företag som kanske skulle vara intresserade av lokalen som blivit ledig.
Läs mera

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023 | Nyheter
Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare.
Läs mera

Hållbarhet och investeringar diskuterades under VASEKs jubileumsturné

31.10.2023 | Nyheter
Under VASEKs 20-årsjubileum besökte Hållbarhetsturnén samtliga av VASEKs ägarkommuner. Turnén startade i mitten av september och avslutades i slutet av oktober. Totalt deltog närmare 200 personer för att nätverka, samt lära sig om företagets hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, tillgängliga företagsstöd och förberedelser för stora investeringar planerade för Vasaregionen.
Läs mera

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023 | Nyheter
Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.
Läs mera