Hög tid att söka krisstöd för ensamföretagare

18.05.2020

Jonna Nygard Tommi Virkama

Väl förberedd går ansökningsprocessen snabbt och smidigt

Ansökan för krisstödet ämnat för ensamföretagare har redan varit öppen en tid. På VASEK, där ansökningarna gås igenom före de sänds vidare till företagets hemkommun för beslutsfattandet, har redan över 300 ansökningar behandlats.

– Det återstår att se om den största boomen av ansökningar ännu inte varit. Vi har varit noggranna med att poängtera att det inte lönar sig att söka för tidigt – sök först då en nedgång på 30 procent i omsättningen kan påvisas. Många företagare väntar kanske ännu på resultatet för maj månad, tror Tommi Virkama, direktör på Startia.

En företagare som redan sökt och även fått stödet är fotografen Jonna Nygård i Vasa.

– Inom en vecka hade jag pengarna på kontot, berättar Nygård, som upplevde att ansökningsprocessen gick snabbt och enkelt.

Jonna Nygard

Jonna Nygård driver egen fotoateljé i Vasa och såg sig tvungen att temporärt stänga studion under coronakrisen. Hon sökte och fick snabbt beviljat stödet för ensamföretagare.

Att behandlingstiden dessutom var så kort blev en positiv överraskning. Virkama är inte förvånad.

– Har man alla bilagor klara och är väl förberedd innan man sätter sig ner för att fylla i ansökan, tar det inte längre än en kvart, och både vi och kommunerna har gjort vad vi kan för att behandla ansökningarna snabbt.

A och O är alltså att vara förberedd, och först och främst gäller det att se till att man uppfyller alla kriterier för att söka.

– Man måste vara ensamföretagare utan anställda, arbeta heltid i företaget, ha en giltig FöPL-försäkring alternativt en omsättning på minst 20 000 euro per år. Man ska kunna uppvisa en lönsam verksamhet före coronakrisen, och som man planerar att fortsätta med efter krisen. Man får inte ha några löneinkomster vid sidan om Andra biinkomster eller pensionsinkomster påverkar inte (uppdaterat 26.5.). Om den sökande har skatteskuld måste en betalningsplan vara gjord, fortsätter Virkama.

– Slutligen måste man också kunna bevisa att omsättningen sjunkit med åtminstone 30 procent efter den 16 mars 2020 – antingen med kontoutdrag eller bokföringsrapporter.

Det sista kriteriet innebär att det för många lönar sig att söka först när bokföringen för april är gjord. Så var däremot inte fallet för Nygård, som genast efter den 16 mars såg sig tvungen att stänga sin fotostudio på Vasklot i Vasa.

– På grund av de riktlinjer som regeringen gav såg jag ingen annan möjlighet. Jag ville inte ta några risker, speciellt då det gäller fotograferingar av nyfödda, och många bröllopsfotograferingar föll bort eftersom bröllopen ställdes in, förklarar Nygård, som specialiserat sig just på fotografering av små barn och familjer.

Är kriterierna uppfyllda kan man gå vidare till följande steg och se till att man har den information och de bilagor som behövds när ansökan ska fyllas i.

– Ansökningsblanketten kan inte sparas, så man ska ha all information tillgänglig, poängterar Virkama och räknar upp vad som behövs:

– Företagets FO-nummer och FöPL-nummer, information om företagets form och hemort, startdatum för verksamheten, företagets kontonummer i IBAN-form samt information om eventuella tidigare de minimis-stöd.

– Information om företagsform och hemort kan man enkelt kolla på YTJ:s hemsida,   om man är osäker – vi har rättat uppgifterna i många fall, tillägger Virkama.

Sedan tillkommer de bilagor som behövs. Hit hör bokslut för 2019, bokföringsrapport eller kontoutdrag som bevisar att omsättning försvagats minst 30 procent efter den 16 mars 2020 samt ett skatteskuldsintyg.

– Bilagorna lämnas enklast in elektroniskt genom att man skannar dem och konverterar dem till PDF-filer eller tar en bra bild med mobiltelefon, tillägger Virkama.

– Skatteskuldsintyg kan beställas elektroniskt på Skatteförvaltningens hemsida och din bokförare kan sända dig nödvändiga rapporter för de aktuella tidsintervallerna. 

Tommi Virkama ja Jonna NygardTommi Virkama och Jonna Nygård diskuterade stödansökan via Teams – rådgivningen sker under våren på distans från VASEKs sida.

Ansökningsbesluten fattas av en tjänsteman i företagets hemkommun och stödet beviljas i syfte att stabilisera företagsverksamheten under kristiden. Stödet får användas enbart till kostnader för företaget, inte till egen lön.

– Har man frågor är man välkommen att ta kontakt per telefon eller e-post. Vi kan också ordna med distansrådgivning via Teams vid behov, tillägger Virkama.

Jonna Nygård är väldigt glad och tacksam över möjligheten att få krisstöd, och har nu smått försiktigt börjat återuppta verksamheten i studion igen.

– Stödet hade stor betydelse för mig, avslutar hon.

 

Text: Anna Sand /bySand
Foto: Anna Sand samt privat bild

Läs mera om Jonna Nygårds företag: Jonna förevigar äkta känslor – blev företagare halvt av misstag

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

21.01.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Circle's Edge lockar företag som vill bli mera cirkulära och koldioxidneutrala

20.01.2021 | Nyheter
Under året 2021 startas ett nytt affärsbyggprojekt i Vasaregionen. Projektet heter Circle’s Edge och är ett affärsområde på Fågelberget i Korsholm, intill E8-vägen.
Läs mera

Ansökan för andra omgången av kostnadsstödet har inletts – förbered dig noggrant innan du ansöker

20.01.2021 | Nyheter
Den andra omgången av ansökningar om kostnadsstöd som utbetalas av Statskontoret inleddes 21.12.2020. Stödet kan sökas fram till 26.2.2021 kl. 16.15. Kostnadsstödet är avsett för nästan alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent till följd av coronaviruset.
Läs mera

TietyEVRY utvidgar sin verksamhet i Vasa – omkring 160 nya arbeten

19.01.2021 | Nyheter
TietoEVRY julkaisi 13.1.2021 tiedotteen IT-tukipalveluidensa yhtenäistämisestä osana TietoEVRYn integraatiota. Vaasan seudulle tämä tarkoittaa hienoja uutisia, sillä muutoksen myötä TietoEVRY laajentaa Vaasan toimintaansa ja avaa kaupunkiin uuden IT-tukipalveluiden yksikön suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden palvelemiseksi.
Läs mera

Företagare, svara på enkäten om kontinuitetsplanering

18.01.2021 | Nyheter
Studerande Ben Wahlberg från Svenska handelshögskolan gör för sin pro gradu-avhandling en enkät för finländska företag om kontinuitetsplanering.
Läs mera

Utveckla, förfina och förbättra – Expertens bästa råd för att starta en webbutik

14.01.2021 | Nyheter
Webbutiker är dagens melodi: år 2019 handlade finländarna för cirka 3,3 miljarder euro på nätet. Man får undra vad som är coronaårets 2020 siffra. Men hur ska en företagare gå till väga med att starta en webbutik? Webcores sakkunnig Joakim Östman gav sina bästa tips på Nyföretagscentrum Startias webbinar den 12 januari.
Läs mera

Företagen behövde råd och stöd under coronaåret 2020 – VASEKs kundantal fördubblades

13.01.2021 | Nyheter
Coronaåret 2020 var naturligtvis utmanande för företagen, vilket återspeglades genast från och med mars 2020 i Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning. Företagens utmaningar, ekonomiska svårigheter och utvecklingsbehov som coronan orsakat ökade företagsrådgivningsvolymen anmärkningsvärt.
Läs mera

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

11.01.2021 | Nyheter
När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda kommer priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten att delas ut våren 2021.
Läs mera