Hög tid att söka krisstöd för ensamföretagare

18.05.2020

Jonna Nygard Tommi Virkama

Väl förberedd går ansökningsprocessen snabbt och smidigt

Ansökan för krisstödet ämnat för ensamföretagare har redan varit öppen en tid. På VASEK, där ansökningarna gås igenom före de sänds vidare till företagets hemkommun för beslutsfattandet, har redan över 300 ansökningar behandlats.

– Det återstår att se om den största boomen av ansökningar ännu inte varit. Vi har varit noggranna med att poängtera att det inte lönar sig att söka för tidigt – sök först då en nedgång på 30 procent i omsättningen kan påvisas. Många företagare väntar kanske ännu på resultatet för maj månad, tror Tommi Virkama, direktör på Startia.

En företagare som redan sökt och även fått stödet är fotografen Jonna Nygård i Vasa.

– Inom en vecka hade jag pengarna på kontot, berättar Nygård, som upplevde att ansökningsprocessen gick snabbt och enkelt.

Jonna Nygard

Jonna Nygård driver egen fotoateljé i Vasa och såg sig tvungen att temporärt stänga studion under coronakrisen. Hon sökte och fick snabbt beviljat stödet för ensamföretagare.

Att behandlingstiden dessutom var så kort blev en positiv överraskning. Virkama är inte förvånad.

– Har man alla bilagor klara och är väl förberedd innan man sätter sig ner för att fylla i ansökan, tar det inte längre än en kvart, och både vi och kommunerna har gjort vad vi kan för att behandla ansökningarna snabbt.

A och O är alltså att vara förberedd, och först och främst gäller det att se till att man uppfyller alla kriterier för att söka.

– Man måste vara ensamföretagare utan anställda, arbeta heltid i företaget, ha en giltig FöPL-försäkring alternativt en omsättning på minst 20 000 euro per år. Man ska kunna uppvisa en lönsam verksamhet före coronakrisen, och som man planerar att fortsätta med efter krisen. Man får inte ha några löneinkomster vid sidan om Andra biinkomster eller pensionsinkomster påverkar inte (uppdaterat 26.5.). Om den sökande har skatteskuld måste en betalningsplan vara gjord, fortsätter Virkama.

– Slutligen måste man också kunna bevisa att omsättningen sjunkit med åtminstone 30 procent efter den 16 mars 2020 – antingen med kontoutdrag eller bokföringsrapporter.

Det sista kriteriet innebär att det för många lönar sig att söka först när bokföringen för april är gjord. Så var däremot inte fallet för Nygård, som genast efter den 16 mars såg sig tvungen att stänga sin fotostudio på Vasklot i Vasa.

– På grund av de riktlinjer som regeringen gav såg jag ingen annan möjlighet. Jag ville inte ta några risker, speciellt då det gäller fotograferingar av nyfödda, och många bröllopsfotograferingar föll bort eftersom bröllopen ställdes in, förklarar Nygård, som specialiserat sig just på fotografering av små barn och familjer.

Är kriterierna uppfyllda kan man gå vidare till följande steg och se till att man har den information och de bilagor som behövds när ansökan ska fyllas i.

– Ansökningsblanketten kan inte sparas, så man ska ha all information tillgänglig, poängterar Virkama och räknar upp vad som behövs:

– Företagets FO-nummer och FöPL-nummer, information om företagets form och hemort, startdatum för verksamheten, företagets kontonummer i IBAN-form samt information om eventuella tidigare de minimis-stöd.

– Information om företagsform och hemort kan man enkelt kolla på YTJ:s hemsida,   om man är osäker – vi har rättat uppgifterna i många fall, tillägger Virkama.

Sedan tillkommer de bilagor som behövs. Hit hör bokslut för 2019, bokföringsrapport eller kontoutdrag som bevisar att omsättning försvagats minst 30 procent efter den 16 mars 2020 samt ett skatteskuldsintyg.

– Bilagorna lämnas enklast in elektroniskt genom att man skannar dem och konverterar dem till PDF-filer eller tar en bra bild med mobiltelefon, tillägger Virkama.

– Skatteskuldsintyg kan beställas elektroniskt på Skatteförvaltningens hemsida och din bokförare kan sända dig nödvändiga rapporter för de aktuella tidsintervallerna. 

Tommi Virkama ja Jonna NygardTommi Virkama och Jonna Nygård diskuterade stödansökan via Teams – rådgivningen sker under våren på distans från VASEKs sida.

Ansökningsbesluten fattas av en tjänsteman i företagets hemkommun och stödet beviljas i syfte att stabilisera företagsverksamheten under kristiden. Stödet får användas enbart till kostnader för företaget, inte till egen lön.

– Har man frågor är man välkommen att ta kontakt per telefon eller e-post. Vi kan också ordna med distansrådgivning via Teams vid behov, tillägger Virkama.

Jonna Nygård är väldigt glad och tacksam över möjligheten att få krisstöd, och har nu smått försiktigt börjat återuppta verksamheten i studion igen.

– Stödet hade stor betydelse för mig, avslutar hon.

 

Text: Anna Sand /bySand
Foto: Anna Sand samt privat bild

Läs mera om Jonna Nygårds företag: Jonna förevigar äkta känslor – blev företagare halvt av misstag

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

05.06.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Samarbete, nyckeln till framgång

05.06.2020 | Nyheter
Heidi Uskaure verkar som ensamföretagare i ett företag som heter Pieni Idea. Uskaure beskriver sitt företag som “kreativa agenters kontor”, som erbjuder marknadsföringstjänster med låg tröskel till mindre och större behov. Företaget består av en grupp freelancers som utför marknadsföring i Vasaregionen samt annanstans i Finland.  
Läs mera

Stöd för ensamföretagare

03.06.2020 | Nyheter
Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av coronaepidemin. Beslutet om bidrag för ensamföretagare fattas i den kommun som företaget i företags- och organisationsregistret har som hemkommun (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela eller Storkyro).
Läs mera

Fredrik förverkligade drömmen om eget trädgårdsföretag

02.06.2020 | Nyheter
Det är högsäsong för trädgårdsföretagen, och sedan förra våren kan Fredrik Skeppar från Övermalax räkna in sig själv i den kategorin. Det första året som egenföretagare i branschen har varit bra och de tips Fredrik fick med sig från Startia och VASEK har tillsammans med ryktet om hans företag haft god utdelning.
Läs mera

Stödpengarna till förmån för regionens företag

01.06.2020 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivningstjänster har använts flitigt under de senaste månaderna. På VASEKs företagstjänster har man hittills hjälpt över 470 olika företag med problemen och utvecklingsbehoven som coronasituationen orsakat.
Läs mera

Nyheter från MoveIT-projektet

26.05.2020 | Nyheter
En ny chaufför för transportprojektet och Vasa stad fick statsunderstöd för branding av kollektivtrafiken.
Läs mera

Vasa.fi går till final i FM i kommunmarknadsföring

25.05.2020 | Nyheter
Den unika regionala webbtjänsten vasa.fi har valts med till FM-finalen i kommunmarknadsföring. Enligt Kommunförbundet utgår de arbeten som har valts ut till finalen från ett omsorgsfullt varumärkesarbete och de har resulterat i förstärkt livskraft och utveckling.
Läs mera

Nyheter från CERM-projektet

20.05.2020 | Nyheter
Finland har sedan 2016 haft en nationell färdplan för cirkulär ekonomi. Nu skall Österbotten få en egen. Tillsammans med utvecklingsbolagen i Österbotten pågår som bäst arbetet med att ta fram en färdplan för hur Österbotten, med fokus på näringslivet, kan bli en föregångare också när det gäller hållbarhet och cirkulär ekonomi.
Läs mera