Vega 025 600pxInom projektet Spotlight High-Low Coast företogs en studieresa till ett av våra nordiska världsarv – Vegaöarna. Vegaöarna är ett kulturarv som fick sin världsarvsstatus år 2004, ett par år före Kvarkens skärgård.

Arkipelagen består av över 6000 öar, holmar och skär och färjan till huvudön Vega går från flera olika ställen på norska fastlandet. Vi åkte över från Horn, en resa som tog 50 minuter. Väl framme kunde vi konstatera att landskapet ställvis påminde mycket om våra egna öar, t.ex. Replotlandet. Om det inte vore för fjällen i bakgrunden då förstås. Och faktum är att man även på Vega har landhöjning, om än mycket mindre än den vi har här hemma.

Vega 010 600pxUnder besöket utbyttes erfarenheter, idéer samt diskuterades möjliga framtida samarbetsformer. Vi kunde konstatera att vi har många liknande utmaningar när det gäller turismen, och framför allt då hur man skall förlänga säsongerna. Vegaöarna har ett besökarantal på ungefär 40 000, vilket enligt min personliga åsikt är imponerande med tanke på att det är en ort som inte är helt enkel att ta sig till. Man kunde konstatera att Världsarvsstatusen gjorde sitt till för att besöksantalet har gått upp, och fisketurism är en av den viktigaste besöksanledningen. Många företagare hade redan nu fullbokade stugor för säsongen 2017 som sträcker sig från april till slutet av september. Nu jobbar man hårt med att få fisketuristerna att komma också på vintern för att fiska från stränderna, och man har också delvis lyckats. Det var en hel del på kommande bl.a. från England inkommande vinter.

Vega 009 600pxVega är också känt för sina ejderdun, en vara som man handlat med sedan vikingatiden. Vi hörde om hur man vaktade fåglarnas bon för att ejderhonorna skulle få bygga och ruva sina ägg i fred. Efter att ungarna gått från boet samlade man dunen och beredde dessa för att sedan göra kuddar och täcken på beställning. Dessa produkter är eftertraktade för den som har råd, en dyna som innehåller ett kilogram dun kunde kosta 40 000 norska kronor.

Man utvecklar också aktiviteter som tilltalar barn, senaste sommar hade man introducerat ett ”snorkellöp” där man kunde följa banor i vattnet, och detta hade fått gott mottagande. Man höll också på att utveckla olika mobila applikationer riktade till barn och unga.

I nästan all turistisk verksamhet har man på Vegaöarna med den hållbara aspekten. Man vill med andra ord erbjuda upplevelserna på ett sätt som inte belastar miljön. Av den anledningen diskuterades på Vega också huruvida en övre gräns skall finnas för antalet besökare, en intressant frågeställning inom denna bransch.

Vega 011 600pxÄven på Vega är många företag beroende av investeringsstöd av olika slag och Innovasjon Norge är aktivt med och stöder goda företagsidéer. Ibland kan man dock få stöd från oväntade håll, under ett besök på ön Hysvaer berättade den som ägde restaurangen där att den var uppbyggd av färdigt sågat virke som under stormar spolats överbord från förbipasserande lastbåtar. Det som flyter iland är fritt för alla att ta, och det berättades också bl.a. om danskt öl som flutit iland, men det är en helt annan historia…

Vill ni höra mera om Vega, ta gärna kontakt!

Peter Kallberg
Peter Källberg
Projektchef
+358 40 844 2058
Archipelago Attractions, Tillväxt genom information, Destination Kvarken


Läs också Marianne Sjöströms (projektledare Spotlight) reportage  

Intrerreg BA SV RGB 

‹ Gå till "Nyheter"