Företagsrådgivaren tipsar: vilka tillstånd behövs för att kunna sälja alkohol- och tobaksprodukter?

23.07.2019

vinkkivitonen luvat 640px

  • Serveringstillstånd beviljas per serveringsställe. Ett tillstånd behövs alltid för att sälja alkoholdrycker och det ska man alltså ansöka om separat för varje verksamhetsställe.
  • Den som söker serveringstillstånd ska uppfylla vissa krav. Ansökaren ska ha ett FO-nummer och företaget måste vara registrerat i skatteförvaltningens register för mervärdesskatteskyldiga samt i förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistren. Dessutom ska den som söker vara myndig och de ekonomiska och yrkesmässiga förutsättningarna ska vara i ordning. Därtill krävs tillförlitlighet och då beaktas eventuella dom för brott, rusmedelsbrott, försummelse av skatter, konkurser och överlag den sökandes förmåga att sköta sina skulder.
  • Tillståndsansökningen görs till regionförvaltningsverket. Tillståndet beviljas tillsvidare eller för viss tid. Den som är ansvarige föreståndaren för serveringsstället – caféet eller restaurangen – eller dennes ställföreträdare ska ha serveringspass och tillräcklig utbildning inom restaurangbranschen eller genom erfarenhet förvärvad tillräcklig yrkesskicklighet. En person som är under 18 år får inte servera alkohol om hen inte har tillräcklig yrkesutbildning från till exempel yrkesinstitut eller läroavtal. Räkna med att det kan ta flera månader att få tillståndet.
  • Detaljhandel med tobaksvaror förutsätter också detaljhandelstillstånd för respektive försäljningsställe. Tillståndet ansöks av den kommun där försäljningsplatsen ligger. Kostnader uppkommer även i fortsättningen i form av inspektionsavgifter.
  • Det kan ta lång ti att få tillstånd. Olika utredningar och bilagor krävs. Det lönar sig att vara ute i god tid om man vill starta restaurangverksamhet och sälja också alkoholdrycker genast från början.
  • Extratips: restaurangverksamhet förutsätter att man tacklar även annan byråkrati. Byggnadstillsynen ska godkänna att lokalerna lämpar sig för användningsändamålet, hälsomyndigheterna ska godkänna dem som livsmedelslokaler, brandskyddskontroll ska utföras och om en uteservering ska man göra en anmälan till polisen. Och dessutom ska alla anställda som hanterar livsmedel ha ett hygienpass.

Behöver du hjälp med tillståndsärenden? Boka tid till gratis företagsrådgivning på nätet eller per telefon, 06 317 76 00. Våra företagsrådgivare stöder företagare under företagets hela livscykel, alltid konfidentiellt och avgiftsfritt!

 ‹ Gå till "Nyheter"

EnergyVaasa Talks-webbinarier presenterar energiteknologiteman hela året 2021

22.10.2020 | Nyheter
Arrangörerna för energibranschens internationella toppevenemang EnergyWeek startar i januari 2021 en ny webbinarserie: EnergyVaasa Talks. Webbinarserien sträcker sig över hela året 2021 och ämnena som behandlas har stark koppling till energiteknologin.
Läs mera

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera

VASEK och Startia övergår tillfälligt till att betjäna sina kunder på distans

05.10.2020 | Nyheter
VASEK och Nyföretagscentrum Startia övergår som försiktighetsåtgärd från och med måndag 5 oktober att betjäna sina kunder endast på distans. Alla redan bokade möten ändras till distansmöten.
Läs mera