Företagets hållbarhetsarbete som en del av den dagliga verksamheten

09.10.2023

Hanna Malkamaki

Hållbarhetsarbete är en viktig del av modern företagsverksamhet, och det finns många sätt att påbörja det. Hanna Malkamäki, projektchef för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi på VASEK, rekommenderar att man läser färdplanen för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi som heter Österbotten ställer om. Den kan laddas ner gratis här.  

Här är några tips om var man kan börja sitt hållbarhetsarbete:

  1. Definiera tydliga och mätbara hållbarhetsmål för företaget. Detta hjälper till att fokusera på det som är mest betydelsefullt och att följa framstegen.
  2. Lyssna på förväntningar och oro från företagets intressenter, såsom kunder, anställda, investerare och andra partners. Detta hjälper till att identifiera de områden där ditt företag kan ha en positiv inverkan och undvika skadliga metoder.
  3. Hållbarhetsarbetet bör vara i linje med företagets värderingar och kultur. Företagsledningen och de anställda spelar en nyckelroll när det gäller att integrera hållbarhet i verksamheten.
  4. Börja minska påverkan på miljön. Det kan till exempel handla om att förbättra energieffektiviteten, optimera avfallshanteringen, använda förnybar energi eller utveckla mer miljövänliga produkter.
  5. Kartlägg företagets leverantörskedjor och se till att dina leverantörer följer hållbarhetskriterierna.
  6. Uppmuntra personalen att delta i hållbarhetsarbetet och ge dem möjligheter att påverka företagets hållbarhetsstrategi.
  7. Kommunicera öppet om företagens hållbarhetsarbete gentemot kunder, intressenter och allmänheten. Publicera regelbundet hållbarhetsrapporter som beskriver framsteg och prestationer.
  8. Delta i samarbete med andra företag, organisationer och myndigheter för att främja hållbarhet.

– Genom samarbete kan du lära dig bästa praxis och ha en bredare inverkan. Så det är värt att ta exempel av pionjärerna, betonar Malkamäki och fortsätter:

– Hållbarhetsarbete är en kontinuerlig process och bör vara en integrerad del av företagets dagliga verksamhet. Även små steg kan ha en betydande inverkan när de genomförs på ett långsiktigt och systematiskt sätt.

Förutom gratis företagsrådgivning erbjuder VASEK hjälp från en hållbarhetsexpert för att tänka på företagets väg till att bli ett mer hållbart och lönsamt.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Braincade vaskar fram innovationer

16.04.2024 | Nyheter
Triple Heat, Energy Oasis, Heated Match och Excess Heat Framework, fyra innovativa idéer som presenterades under Braincade där fokus låg på lågtempererad spillvärme. Ett event där kreativ brainstorming mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet.
Läs mera

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera