Företagare, kom ihåg att företagets kassa inte är detsamma som företagets saldo på bankkontot

08.01.2024

pexels christina morillo 1181307
Företagsrådgivaren påminner om vikten av att följa kassaflödet regelbundet

Kassaflödet är en avgörande indikator för att bedöma företagets ekonomiska situation, och därför är det klokt att företagaren regelbundet följer företagets kassaflöde. Att följa kassaflödet – inte saldot på bankkontot – hjälper företagaren att fatta beslut för att utveckla verksamheten och säkerställa att företaget förblir ekonomiskt stabilt.

  1. Likviditetshantering: Kassaflödesanalysen hjälper företagaren att bedöma hur mycket kontanter företaget har tillgängliga under en viss period. Detta är viktigt för att säkerställa att företaget kan möta kortfristiga åtaganden, som att betala leverantörer och anställda samt hantera andra brådskande kostnader.

  2. Bedömning av finansieringsbehov: Genom att följa kassaflödet kan företagaren bedöma om företaget behöver ytterligare finansiering i framtiden. Detta hjälper till att planera för finansiering i rätt tid och säkerställer att det inte uppstår problem på grund av kassabrist.

  3. Prioritering av investeringar: Företagaren kan använda informationen från kassaflödet som stöd i beslutsfattandet när det gäller att prioritera investeringar. Detta hjälper till att fastställa vilka investeringsprojekt som är ekonomiskt hållbara och vilka investeringar som kan vänta på bättre tider.

  4. Riskhantering: Genom regelbunden övervakning av kassaflödet kan företagaren i tid identifiera potentiella risker och vidta nödvändiga åtgärder för att hantera dem.

– Att regelbundet följa med kassaflödet är en viktig del av företagets ekonomihantering. Den ger företagaren värdefull information som stöder beslutsfattandet och hjälper till att säkerställa företagets ekonomiska stabilitet och hållbarhet. Det är dock viktigt att vara realistisk vid budgetering av kassaflödet. Om siffrorna dras ur luften kan det leda till stora överraskningar i efterhand, påminner företagsrådgivare Tuija Räihä-Pundars och fortsätter:

–  En bra bokförare är naturligtvis en mycket viktig partner för företagaren i detta avseende. Kontakta din bokförare eller våra företagsrådgivare om du behöver hjälp med att jämföra kassaflödesanalyser och budgeterat kassaflöde eller överhuvudtaget hjälp med dina kalkyler i affärsverksamhetsplanen.‹ Gå till "Nyheter"

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera

Ökad synlighet med små medel i fokus på den första marknadsföringskliniken

08.03.2024 | Nyheter
Den 7 mars samlades ett gäng egenföretagare hos Startia för att få tips på hur de kan förstärka sin marknadsföring och synas bättre bland potentiella kunder. Kvällens diskussion tog avstamp i företagarnas utmaningar och tog sedan riktning på hur man med små resurser kan få utmärkt synlighet – bara man fokuserar på rätt saker.
Läs mera