Företag bör vara hållbara eftersom det är rätt sak att göra – men hur går man egentligen till väga?

17.05.2023

mert guller jFBWOaoS 7o unsplash

Varför ska företag arbeta på ett ansvarsfullt sätt, samt tänka på hållbarhet och cirkulär ekonomi? Är det på grund av pengar? Eftersom det är bra för varumärket och ryktet? Eftersom det gör det lättare att rekrytera ny arbetskraft? Eller endast av den anledningen att det är den nya vägen att gå?

I VASEKs företagsrådgivning har det blivit allt mer fokus på företagens hållbarhetstänk och ansvarsskyldighet. 

– Tillsammans tittar vi på företagets möjligheter att göra miljömässigt hållbara val. Arbetet går framåt med små steg och det är inte meningen att företaget ska inleda stora förändringar på bekostnad av lönsamheten. Även om det har visat sig att miljövänliga företag är mer lönsamma i längden, säger företagsrådgivare Antti Alasaari och fortsätter:

– Tillsammans med företagaren kan vi till exempel titta på användning av utrymme. Behöver företaget verkligen så stora lokaler eller ett så stort lager? Hur kan företaget minimera avfall? Kan energieffektiviteten påverkas? Hur blir den cirkulära ekonomin en integrerad del av verksamheten? 

Glöm inte att kommunicera utåt om hållbarhetsarbetet ni gör

Det är lättare för ett företag att sträva efter mer ansvarsfull verksamhet när kassan är i ordning. Förbättrad lönsamhet startas ofta med marknadsföring. Är det möjligt att sälja mer till företagets redan befintliga kunder? Vad kan de nya kundgrupperna vara? På vilka sätt är det möjligt att få nya kunder? Särskilt inom marknadsföring är det ytterst viktigt att socialt ansvar och hållbarhet tas upp som de viktigaste prioriteringar.

– Alltför ofta glömmer företagen att berätta om de förändringar de har gjort och det hållbarhetsarbete de utför. Det är då en tydlig marknadsföringsfördel som går förlorad. Det finns många goda råd om hur en välfungerande hållbarhetskommunikation upprätthålls, påpekar Hanna Malkamäki, expert på hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, och fortsätter:

– De viktigaste delarna i hållbarhetskommunikation är öppenhet och ärlighet. Dessa två minimerar således risken för att kommunikationen kan tolkas som gröntvätt. Dessutom bör du även våga berätta om dina egna mål och visioner, även om resan bara är i början.

Man bör investera i hållbarhet eftersom det är rätt sak att göra och rätt väg att gå.

– Tillsammans kommer vi hitta ett sätt att göra företaget starkare, mer ansvarsfullt och även mer lönsamt, så kontakta oss på VASEK. Tillsammans kan vi tänka på både lönsamhet och hållbarhet, förklarar Malkamäki och Alasaari.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Företag bör vara hållbara eftersom det är rätt sak att göra – men hur går man egentligen till väga?

17.05.2023 | Nyheter
Varför ska företag arbeta på ett ansvarsfullt sätt, samt tänka på hållbarhet och cirkulär ekonomi? Är det på grund av pengar? Eftersom det är bra för varumärket och ryktet? Eftersom det gör det lättare att rekrytera ny arbetskraft? Eller endast av den anledningen att det är den nya vägen att gå?
Läs mera

I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka

11.05.2023 | Nyheter
Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald.
Läs mera

VASEK20-tidningen delas ut till varje hushåll

10.05.2023 | Nyheter
VASEK20-jubileumstidningen delades 10.5 som ett offentligt meddelande till alla hushåll i Vasaregionen. Tidningen är ett rejält paket om Vasaregionen och förstås om VASEK som firar jubileumsår.
Läs mera

Stubbtech – mer än namnet avslöjar

09.05.2023 | Nyheter
Den har varit segare än på mycket länge – våren – och tiden då högsäsongen inleds för Stubbtech och företagarna Jens Rodas och Thomas Söderlund. Men nu är den här och verksamheten, som fokuserar dels på stubbfräsning och gårdsarbeten, dels på utomhusmålning samt tak- och fasadtvätt, växer år för år. Planen är nu att omorganisera den tudelade verksamheten under separata marknadsföringsnamn.
Läs mera

”Förvänta dig inte resultat vid det första klicket” – E-handel är en gren som kräver flitighet

04.05.2023 | Nyheter
Den 26 april anordnade Viexpo och VASEK ett informationstillfälle om lanseringen av Österbottens e-handelsklubbverksamhet. På evenemanget höll Leevi Parsama, en expert inom digital handel, ett inspirerande tal om de tio viktigaste framgångspunkterna för e-handel.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

I generationsskiften finns alltid även känslorna på spel

20.04.2023 | Nyheter
Ett generationsskifte är ofta en process som involverar många olika tankar och känslor som kan påverka skiftets framgång. Osäkerhet, oro, sorg och längtan, lättnad, förtroende.
Läs mera