Flygande start

30.09.2019

vasek tammikuu1 1170x484Logistikexperterna Anna Måtts-Fransén och Riitta Björkenheim

Efter semestersäsongen tog vi ett steg närmare hösten och fick en flygande start i takt med att bland annat konkreta byggandet av den nya färjan påbörjades och vi fick positiva statsbudgetbeslut. Snart får vi flyga helt fysiskt, då Norwegian lanserar ny flyglinje mellan Vasa och Helsingfors från och med första november. Även våra tankar är väldigt högtflygande, då vi nyss fått bekanta oss med nya teknologier, såsom möjligheter och den hisnande framtiden som elektriska flygplan för med sig.

Stadens interna trafik är ett högst aktuellt ämne på grund av de förändringar som kommer att ske i Vasaregionen inom de närmaste åren. Spårvagn har ingen vågat tala eller ens drömma om, men vi måste våga ge även galna idéer en chans och begrunda olika möjligheter. Eller klassas spårvagn ens som en galen idé? Vad sägs om en färggrann elbuss som trafikerar mellan flygplatsen, busstationen och Vasklot? Eller smidig samåkning, delad bil eller stadscyklar? Vi måste fundera på olika lösningar på hur vi kan säkra och skapa en effektiv och miljövänlig pendeltrafik. Vi måste våga hitta de passliga och tillräckligt innovativa lösningarna för Vasa.

Diverse saker finns redan hängande i luften. Under granskning och utforskning är exempelvis drönare som en del av stadslogistiken. Kunde till exempel något stort företag sköta sin interna logistik eller till och med sina flyttningar med hjälp av drönare? Det låter lite vilt, men tänk om det vore en möjlighet?

Även nya bränslealternativ är på väg att hinna i kapp oss med vindens fart. I Vasaregionen finns det för tillfället en tankstation för gasbilar, och inom ett år en helt skaplig gastankningsinfrastruktur, när de planerade stationerna öppnas. Laddningsstationer för elbilar sprids i samma takt. Det är fint att alternativ till de traditionella bränslena snart kommer att vara tillgängliga för allt fler användare.

Stora förändringar har alltså redan skett inom transport och kommer att ske även i framtiden. Våra järnvägsförbindelser förbättrades nyligen såväl till Helsingfors som till Uleåborg. I och med Norwegian fick vi ett till alternativ till både arbets- och fritidsflygen. Vi är öppna för allt det nya. Tänk om en rälsbuss från Seinäjoki, som stannar på varje mellanliggande station, vore möjlig inom två år? Vilka fina möjligheter den skulle föra med sig för pendeltrafiken, studerandena och det ständigt växande resenärflödet. Även min väg till arbetet från Storkyro skulle gå som på vingar!

Riitta Björkenheim

Publicerat i Vaasa Insider 27.9.2019

 ‹ Gå till "Nyheter"

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera

VASEK och Startia övergår tillfälligt till att betjäna sina kunder på distans

05.10.2020 | Nyheter
VASEK och Nyföretagscentrum Startia övergår som försiktighetsåtgärd från och med måndag 5 oktober att betjäna sina kunder endast på distans. Alla redan bokade möten ändras till distansmöten.
Läs mera

Epidemin upptrappas inom Vasa sjukvårdsdistrikt - Företagare, bekanta dej med rekommendationerna

04.10.2020 | Nyheter
Vår förhoppning är också att butiksägare, upprätthållare av andra offentliga utrymmen samt andra som erbjuder service förutsätter att personal av arbetarskyddsskäl men också kunder använder ansiktsmask. Dessutom bör man säkerställa att 1-2 meters säkerhetsavstånd iakttas i alla lägen.
Läs mera