Ett företags pris är alltid en överenskommelse mellan köpare och säljare

17.11.2020

Omistajanvaihdos arvonmaaritys 600px

Under Ett planerat ägarskifte-webbinarseriets andra del fokuserade man på värdering av företag. Noogas sakkuniga Monika Ahlskog och Ville Hautala påminde att precis som det inte finns två likadana företag eller köpare, finns det inte heller två likadana ägarskiften.

– Ett företags värde beror på företaget självt, världen runtom det, köparen samt otaliga faktorer som har med dessa att göra, påpekar Ahlskog.

Vid en företagsvärdering tar man i beaktande bland annat företagets intjäningsförmåga, framtida kassaflöde, tillgångar, rörelsekapital och behov av finansiering, strukturkapital, de anställdas kunskap och kompetens, bransch samt marknad och konkurrens.

Värderingen kan baseras på substansvärde, avkastningsvärde eller gängse värde.

Enligt Hautala är substansvärde en lätt värderingsmetod:

– Det är fråga om företagets egna skuldfria tillgångar, det vill säga företagets tillgångar minus skulder som värderas med hjälp av senaste balansräkning. Substansvärde är ofta företagets minimipris. Avkastningsvärde i sin tur baserar sig på vad företaget kommer att avkasta. Gängse värde fastställs med hjälp av substansvärde och avkastningsvärde.

Hautala påminner att företagets slutliga pris beror på hur överlåtelsen sker.

– Överlåts aktier eller andelar, eller företagsverksamhet och förråden fullständigt eller delvis? Samma gäller företagets omsättningstillgångar, anläggningstillgångar, immateriella rättigheter och kontrakt, överlåts de till den nya ägaren fullständigt eller endast delvis?

– Priset är alltid en överenskommelse mellan köparen och säljaren. Det sägs att ett företags värde ligger i framtiden det kan uppnå, konstaterar Hautala.

Både Ahlskog och Hautala råder att börja planera ett ägarskifte i tid. Bland annat företagsform påverkar företagets värde.

– Enskild näringsidkare kan endast sälja affärsverksamheten, så det skulle vara klokt och tydligt att ändra företagsform till aktiebolag innan företaget säljs, påminner Ahlskog.

Toinen webinaari avausÄgarskiftesexperterna Anthony Hannus (Kristinestads näringslivscentral), Kari Myllymäki (Concordia) och Kjell Nydahl (VASEK) hälsade deltagarna välkomna till webbinariet.

 

 ‹ Gå till "Nyheter"

Senaste information angående coronaläget för företagen

21.01.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Circle's Edge lockar företag som vill bli mera cirkulära och koldioxidneutrala

20.01.2021 | Nyheter
Under året 2021 startas ett nytt affärsbyggprojekt i Vasaregionen. Projektet heter Circle’s Edge och är ett affärsområde på Fågelberget i Korsholm, intill E8-vägen.
Läs mera

Ansökan för andra omgången av kostnadsstödet har inletts – förbered dig noggrant innan du ansöker

20.01.2021 | Nyheter
Den andra omgången av ansökningar om kostnadsstöd som utbetalas av Statskontoret inleddes 21.12.2020. Stödet kan sökas fram till 26.2.2021 kl. 16.15. Kostnadsstödet är avsett för nästan alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent till följd av coronaviruset.
Läs mera

TietyEVRY utvidgar sin verksamhet i Vasa – omkring 160 nya arbeten

19.01.2021 | Nyheter
TietoEVRY julkaisi 13.1.2021 tiedotteen IT-tukipalveluidensa yhtenäistämisestä osana TietoEVRYn integraatiota. Vaasan seudulle tämä tarkoittaa hienoja uutisia, sillä muutoksen myötä TietoEVRY laajentaa Vaasan toimintaansa ja avaa kaupunkiin uuden IT-tukipalveluiden yksikön suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden palvelemiseksi.
Läs mera

Företagare, svara på enkäten om kontinuitetsplanering

18.01.2021 | Nyheter
Studerande Ben Wahlberg från Svenska handelshögskolan gör för sin pro gradu-avhandling en enkät för finländska företag om kontinuitetsplanering.
Läs mera

Utveckla, förfina och förbättra – Expertens bästa råd för att starta en webbutik

14.01.2021 | Nyheter
Webbutiker är dagens melodi: år 2019 handlade finländarna för cirka 3,3 miljarder euro på nätet. Man får undra vad som är coronaårets 2020 siffra. Men hur ska en företagare gå till väga med att starta en webbutik? Webcores sakkunnig Joakim Östman gav sina bästa tips på Nyföretagscentrum Startias webbinar den 12 januari.
Läs mera

Företagen behövde råd och stöd under coronaåret 2020 – VASEKs kundantal fördubblades

13.01.2021 | Nyheter
Coronaåret 2020 var naturligtvis utmanande för företagen, vilket återspeglades genast från och med mars 2020 i Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning. Företagens utmaningar, ekonomiska svårigheter och utvecklingsbehov som coronan orsakat ökade företagsrådgivningsvolymen anmärkningsvärt.
Läs mera

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

11.01.2021 | Nyheter
När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda kommer priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten att delas ut våren 2021.
Läs mera