EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023

10 7c5a6778

Internationaliseringspriset av republikens president ges till Neural DSP Technologies , Kuusakoski Group, AGCO-koncernen och EnergyVaasa

Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt konkurrenskraften, affärsverksamhetens internationalitet och lönsamheten. Dessutom betonar utvärderingen verksamhetens ansvarsfullhet, effekterna på utvecklingen av finsk kompetens och sysselsättning samt på investeringar i Finland och om den gör Finlands innovationsmiljö känd.

Neural DSP Technologies, som utvecklar och tillverkar mjukvara och utrustning för digital ljudbehandling, tilldelas som 2023 års uppstartsföretag och Kuusakoski Group, en koncern inom återvinnings- och gjuteribranschen, får utmärkelsen årets tillväxtföretag. AGCO-koncernen utnämndes till årets långvariga internationella investerare. Årets samfundspris ges till EnergyVaasa.

Olika organisationer inom näringslivet gav förslag till kandidater. Det slutliga förslaget till vilka företag och sammanslutningar som skulle belönas gavs till presidenten av aktörer inom Team Finland-nätverket, Business Finland, NTM-centralerna, Finnvera och utrikesministeriet.

EnergyVaasas samfundspris är ett resultat av 180 företag och 13 000 anställda

EnergyVaasa Jansson Raback Konu HayryKristoffer Jansson, Stefan Råback, Mika Konu, Tomas Häyry

EnergyVaasa, som fick samfundspriset, är ett nätverk av företag och forskningsinstitut inom energisektorn, som grundades 2001. Klustrets målsättning är att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga tekniska lösningar som hjälper till att minska utsläpp och spara energi på en global skala.

Det finns 180 företag och andra organisationer i klustret. Företagens sammanlagda årliga omsättning är 6 miljarder euro, och exporten står för mer än 80 procent av omsättningen. Bolagen utvecklar spetsteknologi som fokuserar på till exempel smarta energilösningar, sjöfart, hållbar energi, flexibel energiproduktion och digitalisering.

EnergyVasa-varumärket förvaltas av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Teknologicentrum Merinova. EnergyVaasas Communications & Brand Manager Kristoffer Jansson gläder sig åt priset:

– Republikens presidents internationaliseringspris är en fin utmärkelse för det arbete som utförs i var och en av de 180 företag i klusteret med alla deras cirka 13 000 anställda. Grattis får alltså riktas till alla dem som i Vasaregionen varje morgon ger sig ut för att arbeta i klusterföretag för att rädda världen, betonar Jansson.

– EnergyVasa-kluster har nycklarna till världens största problem. I regionen produceras lösningar och produkt som främjar en ren övergång och som bedöms vara i bruk redan i alla världens länder, konstaterar verkställande direktör Mika Konu från Teknologicentrum Merinova.

– I Vasaregionen kan man samarbeta, för även om företagen delvis konkurrerar med varandra, innoverar och utvecklar de samtidigt nya energieffektiva lösningar som främjar uppnåendet av globala klimatmål och skapar också en betydande andel av Finlands teknologiexport, påminner verkställande direktör Stefan Råback, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

– EnergyVaasa-företagen har också varit en viktig del av batterivärdeskedjans utveckling. I Vasaregionen utvecklas den nordiska batterivärdekedjan, och ända från arbetets början har tittat på hela den omgivande värdekedjan. Energiklustrets samarbetsmodell har varit en viktig faktor för utvecklingen av GigaVaasa batterifabriksområdet, avslutar Tomas Häyry, Vasas stadsdirektör och VASEKs styrelseordförande.

 

TPKVP2023kutsu 003

 ‹ Gå till "Nyheter"

VASEKs företagsrådgivare nu del av det nationella nätverket för Företagarens ekonomihjälp

26.02.2024 | Nyheter
Fakturorna hopar sig, kassan ser tom ut, försäljningen går trögt, och det är svårt att hitta kunder. Företagarens vardag kan ibland vara utmanande. Genom Företagarens ekonomihjälp får företagaren förtroligt, kostnadsfritt och sakkunnigt stöd och rådgivning.
Läs mera

Starta eget-guide för blivande företagare 2024 har publicerats

15.02.2024 | Nyheter
I den nya Starta eget-guiden hittar du aktuell information som hjälper dig när du grundar ditt företag.
Läs mera

Ny flygfrakttjänst från Vasa – Jetpak levererar från dörr till dörr

06.02.2024 | Nyheter
Från och med i höst har Jetpak erbjudit sina tjänster för utgående frakt också från Vasa. Jetpak erbjuder snabba leveranser med flygfrakt från dörr till dörr.
Läs mera

Från föräldraledig till företagare och chef

30.01.2024 | Nyheter
När föräldraledigheten var slut och det var dags att återgå till arbetet, började Caroline Silfver fundera på alternativ. Helg- och kvällsarbetet inom service- och restaurangbranschen där hon jobbat som restonom lockade inte längre, och istället valde hon att förverkliga idén om att grunda eget städföretag.
Läs mera

Verkningarna av de investeringar som planerats inom GigaVaasa sträcker sig över hela Finland

22.01.2024 | Nyheter
I modellen för verkningsfullheten har de direkta och indirekta verkningarna på sysselsättningen, produktionen, värdeökningen och skatteinkomsterna av projekthelheten av de investeringar i batteriklustret som planerats i GigaVaasa-området i Vasa och Korsholm bedömts liksom också den regionala inriktningen av verkningarna på Vasaregionen och hela landet.
Läs mera

Pilotgrupp ger nystart till hållbarhetsarbete och cirkulärt tänkande

19.01.2024 | Nyheter
Pilotgruppen för projektet Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner samlades för första gången den 17 januari. Över 30 företag var på plats vid kick-off-evenemanget för att nätverka och lära känna varandra.
Läs mera

Kundantalet både sjunker och stiger

16.01.2024 | Nyheter
Statistiken för verksamhetsåret 2023 visar tillväxt inom startrådgivningen på Nyföretagscentrum Startia, medan befintliga företag inte sökte sig lika ofta till rådgivningstjänsterna. Under året nådde verksamheten hos VASEK och Startia sammanlagt 874 företag (2022: 1 193) och 639 personer som planerade att starta företag (2022: 524).
Läs mera

Projektet Bothnian Coastal Route gör debut på norra Europas största resemässa

16.01.2024 | Nyheter
Bothnian Coastal Route är ett projekt som innefattar 13 destinationer längs kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken. Under 2024 kommer projektet att delta i 8-10 mycket viktiga europeiska marknadsföringsevenemang som riktar sig till researrangörer. Det första är Matka Workshop Day i Helsingfors i januari.
Läs mera