Då företaget växer och den första arbetstagaren ska anställas

26.01.2022

eka tyontekija 600px

Majoriteten av de nya företagen i Finland är verksamma inom servicebranschen och samma gäller största delen av de företag som startats med hjälp av Nyföretagscentrum Startia. Majoriteten av företagen är enmansföretag.

– Företagets första tid är alltid spännande, hur kommer verksamheten igång, räcker kunderna till och producerar företaget så mycket så företagaren kan betala ut lön till sig själv? Men då verksamheten växer har enmansföretagaren behov av extra hjälp. Ibland infaller det skedet tidigare, ibland senare, säger Startias direktör Tommi Virkama och fortsätter:

– Att anställa den första arbetstagaren är ett nästan lika stort steg för företagaren som att starta själva företaget. Därför känns det ofta skrämmande och anställningsbeslutet övervägs noggrant och ur många synvinklar. Som sig bör!

De lagstadgade skyldigheterna ökar

Företagaren har många skyldigheter som arbetsgivare. Arbetstagaren ska enligt lagen få sin avtalsenliga lön inom utsatt tid och arbetsgivaren ska sörja för arbetarskyddet och arbetstillsynen, ordna företagshälsovård samt behandla arbetstagaren rättvist.

– Ekonomiskt innebär anställningen av en arbetstagare ett stort steg, speciellt i små företag. Vid sidan av lönen tillkommer dessutom bikostnader och övriga indirekta kostnader. Ibland kan företagaren vara tvungen att skjuta upp utbetalningen av den egna lönen för att kunna betala arbetstagarens lön.

VASEKs direktör för företagstjänster, Kjell Nydahl, påminner om att den nya arbetstagaren måste kunna bidra med ökad omsättning för företaget och skapa ett tilläggsvärde för företagets verksamhet, t.ex. kunskap eller kundnätverk, som företagaren själv inte besitter.

– Ökad omsättning uppnås om företaget tack vare arbetstagaren kan producera en betydande större mängd produkter eller betjäna fler kunder under samma tid. Företaget ska redan innan arbetstagaren anställs ha tillräckligt med arbete för två och övergångsskedet innan arbetstagaren anställs kan således vara rätt så ansträngande för företagaren, säger Nydahl.

Vad ska man tänka på inför en anställning?

Att anställa den första arbetstagaren för att företagaren vill ha mer fritid själv är ingen bra idé och garanterat ekonomiskt olönsam. Man ska noggrant gå igenom kostnaderna och intäkterna som arbetstagaren orsakar. Arbetstagaren ska bidra med mer inkomster än utgifter för företaget.

Hur många fler produkter eller tjänster är det realistiskt att sälja om företaget förutom företagaren även har en anställd? Genererar dessa mängder tillräckligt till kassan för att utbetalning av två löner ska lyckas?

Anställningen av en arbetstagare är en viktig investering för ett litet företag. Innan man skrider till verket ska man även noggrant fundera över vilken typ av kunskap och vilka egenskaper man kunde ha nytta av i företaget eller som motsvarar efterfrågan på marknaden. Företagaren ska skapa en tydlig bild av hurudan person företaget behöver och hålla den här bilden i minnet under hela rekryteringsprocessen.

Då man planerar att anställa en arbetstagare lönar det sig att kontakta en företagsrådgivare som kan hjälpa till med beräkningarna och gå igenom t.ex. vilka stödformer som lämpar sig för anställning av arbetstagare.

 

Läs mera:
TE-byrån: Stöd för rekrytering

 

Överstättning: Milla Eriksson, Milingua

 ‹ Gå till "Nyheter"

Digitala färdigheter för turistföretag

23.05.2022 | Nyheter
Turistföretagare samlades i slutet av april, inbjudna av Kyrolandets turismprojekt, vid Ruutin Kartano i Laihela för evenemanget Digitaitoja matkailualan yrityksille under ledning av Mathias Hasselblatt och Teemu Lönnmark från konsultbyrån 1dea. Syftet var att bistå turistföretag i den digitala utvecklingen.
Läs mera

Kunden skall inte betala för luft – Creamarketing vill förstå kundens unika särdrag

16.05.2022 | Nyheter
Yrkesstolthet, kompetens, noggrannhet och kundbetjäning. Bland annat dessa termer framkommer när VD Karl-Johan Smeds och projektledare Tina Storsjö beskriver Creamarketing Ab som leverantör av webb baserade marknadsföringslösningar.
Läs mera

Företagare, sätt försäkringar i skick!

13.05.2022 | Nyheter
Startias sakkunnigpartner, försäkringsbolaget LokalTapiola hjälper Startias kunder att förbereda sig för framtiden och trygga kontinuiteten i bolaget. Hur skiljer sig en företagares försäkringar från privatpersonens försäkringar? Tapio Mäkelä, affärsområdesdirektör för LokalTapiola Österbotten, svarar:
Läs mera

Med hjälp av Vasas ekosystemavtal främjas grön omställning såväl nationellt som regionalt

13.05.2022 | Nyheter
I Vasaregionen har det redan länge bedrivits omfattande samarbete i överensstämmelse med ekosystemmodellen, men nu upprättades separata avtal med universitetsstäderna i överensstämmelse med Ekosystemavtalet, som sträcker sig över åren 2021–2027.
Läs mera

Fråga, fråga och fråga!

11.05.2022 | Nyheter
Bäck & Vilén Företagstjänst Ab är en bokföringsbyrå med full service i Vasa med sidokontor i Pörtom. Bäck & Vilén är också en av Nyföretagscentrum Startias sakkunnigorganisationer. Företagets vd. Johan Hällmark säger att mycket av fokus i bokföringsbyråns arbete idag ligger i att hjälpa kunden att bygga upp bra rutiner för ekonomiförvaltningen.
Läs mera

Företagets avtal bör skräddarsys efter bransch- och företagsspecifika behov

09.05.2022 | Nyheter
Som företagare undviker du fallgroparna med olika avtal genom att noggrant granska reglerna inom din bransch och skräddarsy avtalen och avtalsvillkor enligt ditt företags behov, påminde advokaten Oskar Sundback och juristen Anna Harkkila i Pappren i skick! -föreläsningsseriens tredje del Företagets egna avtal. Föreläsningsserien organiserades i samarbete av Nyföretagscentrum Startia och Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

09.05.2022 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Agera i tid vid betalningssvårigheter

04.05.2022 | Nyheter
Om ditt företag har hamnat i betalningssvårigheter, som inte enbart är tillfälliga, är det hög tid att agera. I denna artikel redogörs kort för vad en företagssanering innebär, och hur den går till i praktiken. Det som är a och o i dessa situationer är att agera i tid, eftersom en lyckad sanering blir svårare och kanske omöjlig att genomföra...
Läs mera