Circle's Edge lockar företag som vill bli mera cirkulära och koldioxidneutrala

20.01.2021

Circles Edge 6Under året 2021 startas ett nytt affärsbyggprojekt i Vasaregionen. Projektet heter Circle’s Edge och är ett affärsområde på Fågelberget i Korsholm, intill E8-vägen.   

–  Området är fullt av potential. Läget bredvid E8-vägen och tillgängligheten med av- och påfart intill är ypperligt. Vi kommer bygga totalt cirka 8 200 m² på tomten som är 1,6 hektar stor. Det vi bygger här är unikt för området – en byggnad som kommer att vara så koldioxidneutral som möjligt och där vi kommer att använda nya miljöteknologiska innovationer, berättar vd Linus Krooks på Kvadraten Ab. 

Hela området har fokus på cirkulär ekonomi och miljövänlighet.

Circles Edge 7

– Vi vill nu ta nästa steg och tror att företagen idag har samma målsättningar som oss - de vill agera på ett ansvarsfullt sätt samt minska sitt koldioxidavtryck, fortsätter Krooks.  

Visionen för Circle’s Edge har till stor del formats av tomtens läge och byggnaden ska stå för det första intrycket man får när man anländer till Renergi hubben på Fågelberget.

– Därför har vi satsat på att förmedla områdets och regionens image i byggnaden. Namnet härstammar från engelskans ”The leading edge”, och syftar i detta fall på att ligga i framkanten då det gäller innovation inom cirkulär ekonomi, förklarar säger Daniel Ekblad, affärsutvecklare på Kvadraten Ab.

Kvadraten söker som bäst företag som vill utveckla sin verksamhet och antingen skapa den egna perfekta lösningen eller till och med nyetablera sig i regionen genom detta område. Circle’s Edge passar för både produktion, kontorsutrymmen, lager och detaljhandel.

Circles Edge 9

Utrymmena kommer att byggas specifikt enligt hyresgästens behov. Byggarbetena kommer att startas då avtalen med hyresgästerna i det första skedet har undertecknats. 

– Vi förhandlar redan med några aktörer, men det är klart att det behövs fler för att fylla alla utrymmen, berättar Krooks. 

– Företaget kan men behöver inte vara verksamt specifikt inom cirkulär ekonomi, det kan vara vilket företag som helst som är intresserat av att utveckla sin verksamhet till mera cirkulär och koldioxidneutral, förtydligar Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs projektchef Göran Östberg och fortsätter: 

– Vi försöker oss på ett helt nytt koncept.  Hela detta område på Fågelberget planeras för att framhäva cirkulär ekonomi. Detta görs som en del av RENERGI Circular Economy Hub samt inom ramarna för CERM-projektet som VASEK genomför tillsammans med flera partners. Projektets målsättning är att skapa ett flertal företagssamarbeten där verksamheten blir betydligt mer cirkulär och företagen utnyttjar materialströmmar inom eller utanför regionen som ger klara konkurrensfördelar. 

Circles Edge 2Daniel Ekblad, Dennis Sundqvist, Linus Krooks, Aimo Latvala och Göran Östberg är alla delaktiga i det nya, koldioxidneutrala projektet Circle’s Edge som ska byggas på Fågelberget.

I Circle’s Edge -helheten kommer Bravida Oyj att fungera som teknisk rådgivare, planerare och helhetsentreprenör. 

– Vårt gemensamma mål är att söka en miljövänlig men även produktiv lösning så att kunden får den bästa möjligheten att agera miljömedvetet till ett konkurrenskraftigt pris. För uppvärmningen av byggnaden kommer vi att använda oss av överloppsenergi från Stormossens processer och på taket installeras solpaneler för elproduktion, berättar enhetschef Denns Sundqvist från Bravida. 

– Utnyttjandet av överloppsenergi från Stormossen leder till att Stormossens egna koldioxidutsläpp minskar samt möjliggör fossilfri uppvärmning, förklarar Aimo Latvala, VD på Stormossen. Det här är ett mycket intressant projekt som bidrar till ett mer koldioxidneutralt Österbotten, och på sikt kan synergieffekterna oss emellan bli ännu fler, tillägger han.

Som jämförelse släpper en motsvarande normal byggnad ut cirka 76 ton koldioxid per år, vilket motsvarar den mängd som produceras av 760 000 km körning med en Audi A4. Detta motsvarar en resa till månen och tillbaka varje år.

– Med tanke på byggnadens livslängd gör denna utveckling en väsentlig skillnad för miljön, konstaterar alla parter i projektet.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Statistisk information om Vasaregionen – senaste information för alla

26.02.2021 | Nyheter
VASEK har publicerat en statistiktjänst där man samlat in den viktigaste statistiken som beskriver Vasaregionens befolkning, sysselsättning, företagsverksamhet och regionalekonomi samt regionens dragningskraft.
Läs mera

Mål och mellanhållplatser till vägkartan för koldioxidneutral transport skapades i MoveIT-workshop

25.02.2021 | Nyheter
Till workshopen för koldioxidneutral mobilitet den 18 februari hade sammankallats framförallt representanter för projektområdets landsbygdskommuner för att diskutera de gemensamma målen och mellanhållplatserna för vägkartan Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 före år 2030.
Läs mera

West Coast Rib Charter satsar vidare – nu på hydrokoptercharter

25.02.2021 | Nyheter
Sedan i somras erbjuder Molpe-företaget West Coast Rib Charter som första företag i Österbotten båtutflykter med ribbåt. Nu kan företaget även erbjuda havsutflykter under vinterhalvåret, tack vare sin senaste investering – en hydrokopter.
Läs mera

Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi ger företagen verktyg

24.02.2021 | Nyheter
CERM-projektets aktörer VASEK, Concordia, Företagshuset Dynamo och Kristinestads Näringslivscentral lanserar 24.2.2021 en drygt 80 sidor lång färdplan för att hjälpa företagen i främjandet av sin verksamhet mot cirkulär ekonomi och hållbarhet. Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi innehåller praktiska exempel med vars hjälp företag kan inleda sitt eget hållbarhetsarbete och utveckla hållbarhetstänket
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

24.02.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Vasa Maskin och verktyg Ab fortsätter Konemyynti Hannu Harju Oy:s verksamhet

19.02.2021 | Nyheter
Sedan en månad tillbaka har det drygt 20 år gamla företaget Konemyynti Hannu Harju Oy, beläget på Fågelberget i Korsholm, nya ägare. Hannu Harju går under våren i pension och verksamheten drivs vidare av Jani Uusitalo, också han med lång erfarenhet av företagande – dock i vårt grannland Sverige.
Läs mera

Sparra ditt företag i toppform kostnadsfritt med stöd av en erfaren företagsledare

17.02.2021 | Nyheter
Har du under din företagarkarriär funderat på vilken riktning du skall välja för att ta dig vidare? Skulle du behöva ett bollplank för att testa dina idéer?
Läs mera

Coronaåret gav en knuff åt dem som går i företagartankar

15.02.2021 | Nyheter
Under 2020 grundades via Nyföretagarcentralerna 10 procent mindre företag i Finland än året innan. Den största minskningen av antalet grundade företag syntes direkt när coronakrisen började mellan april och juni både nationellt och i Vasaregionen. Därefter ökade företagarintresset avsevärt. Den försvagade sysselsättningen fick många att förverkliga sina länge dolda företagardrömmar.
Läs mera