Bra arbeten leder till Vasa – experter lockas till Vasa genom samarbete

15.01.2024

Hyvat tyot johtavat Vaasaan kuva

Kampanjen pågår under en månad och riktar sig till huvudstadsregionen och andra städer i Finland där företagen kan hitta den expertis de behöver. Förutom Vasa stad är också ABB, Crimppi, Danfoss, Hitachi Energy, Isoplus och VEO med och berättar om sina karriärmöjligheter.

– Vi vet att unga vuxna inte är lika bundna till en plats och därför lättare flyttar än till exempel de som redan byggt ett eget hus och bildat familj. Därför riktar sig kampanjen till 23–40 åringar, berättar VASEKs marknadsföringschef Mari Kattelus.

Kampanjen utförs i huvudsak i social media och i streamingtjänster. Dessutom syns kampanjen genom utomhusreklam, på kollektivtrafikens digitala skärmar och i biografernas reklaminslag.

Det är inte lätt att sticka ut från andra städer och kommuner i Finland eftersom många kan lyfta fram samma styrkor: korta arbetsresor, närheten till naturen, avsaknaden av rusningstrafik, högklassig service och mångsidiga hobbymöjligheter.

– Vi måste hitta saker, som inte erbjuds på andra ställen. Det är viktigt för unga att ha ett meningsfullt arbete och det är just sådana arbeten som företagen inom energibranschen i Vasaregionen kan erbjuda. Många företag skapar innovationer som främjar den gröna omställningen, berättar Kattelus.

– Vasa skiljer sig från de andra städerna också genom att invånarnas lycka lyfts upp som ett av de strategiska huvudmålen. Det här budskapet och de handlingar som utförts för att öka lyckan har väckt uppmärksamhet och gett positivt resultat bland annat för stadens rekrytering. Det har också lett till internationell synlighet i exempelvis belgisk och norsk media, berättar Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Leena Forsén.

Ett gott arbete leder till Vasa

Kampanjernas budskap har under fler år utgått från just det här, att främja möjligheterna till lycka. Förra året gav rekryteringskampanjen synlighet till det toleranta och mänskliga arbetslivet i Vasa. I år är goda gärningar och ett gott arbete kampanjens kärna.

– Regionens företag gör både stora och små goda gärningar: för klimatet, för arbetsgemenskapen, för arbetskamraterna, för nya arbetstagare, för samhället och för naturen. Hållbarhet är en viktig värdering för företagen, vilket i sin tur skapar betydelse för var och ens arbete. Det här budskapet berättar vi tillsammans och vi tror att det reflekteras starkt i de ungas värdegrund, berättar Kattelus.

– I Vasa pågår just nu ett år av goda gärningar som leds av Vasa stad och där invånare, föreningar och företag uppmuntras att göra goda gärningar för närstående, för obekanta och för naturen. Genom att göra goda gärningar blir vi lyckligare och det har därför positiv inverkan på människornas välmående. När vi gör goda gärningar inom arbetsgemenskapen leder det därför också naturligt till en bättre arbetshälsa, berättar Forsén.

Kampanjen utförs på finska och på engelska

Enligt en imageundersökning som görs vart tredje år är Vasa mera känt bland svenskspråkiga än bland finskspråkiga och därför finns det också en större vilja bland svenskspråkiga att flytta till Vasa.

– Kampanjen görs på finska eftersom vi vet att staden inte är så känd bland finskspråkiga och om staden är obekant är också tröskeln högre för att söka jobb här. Kampanjvideons språk är engelska eftersom det passar innehållets filminspirerade deckargenre och samtidigt framhäver vi stadens och företagens internationella karaktär, säger Kattelus.

I imageundersökningen framkom också att Vasa överhuvudtaget är en rätt okänd stad för de flesta finländare. Därför är det väldigt viktigt att vi tillsammans lyfter upp Vasas styrkor: möjligheten att leva ett lyckligt liv i närheten av havet och den unika naturen, upplevelser för alla sinnen, kultur, motion, en internationell miljö och meningsfulla arbetsuppgifter.

– Alla invånare i Vasaregionen bär ett ansvar att berätta vidare om Vasas styrkor. Genom kampanjerna får vi synlighet och ökar dragningskraften men det är ännu viktigare att alla vi som bor i Vasa och i regionen fortsätter på den gemensamma berättelsen och delar det gemensamma budskapet. Nu kan man till exempel delta i kampanjen genom att dela kampanjvideon i sina egna somekanaler och berätta hur bra arbeten och goda gärningar syns i ens eget liv, uppmuntrar Forsén.

Kampanjtid 15 januari - 11 februari 2024. Kampanjen riktar sig till 23–40-åringar som bor i huvudstadsregionen, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Lahtis, Seinäjoki, Rovaniemi och Villmanstrand samt i Sverige i Umeå, Skellefteå och Luleå. Kampanjen syns i de sociala medier, streamingtjänster och universitetsmedier som målgruppen använder sig av. Kampanjmaterialet får också en bred spridning i utomhusreklam, kollektivtrafikens digitala skärmar samt biografernas reklaminslag på de orter som nås av kampanjen. Kind Company fungerar som kampanjens reklambyråpartner.‹ Gå till "Nyheter"

Braincade vaskar fram innovationer

16.04.2024 | Nyheter
Triple Heat, Energy Oasis, Heated Match och Excess Heat Framework, fyra innovativa idéer som presenterades under Braincade där fokus låg på lågtempererad spillvärme. Ett event där kreativ brainstorming mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet.
Läs mera

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera