Antalet konkurser befaras öka – information om företagssanering och konkursförfarandet

03.11.2020

velkasaneeraus ja konkurssimenettelyVASEK arrangerade i samarbete med Kust-Österbottens Företagare och Vaasan yrittäjät webbinarier den 30 oktober och den 2 november, med temat företagssanering och konkursförfarandet. Christian Näsman och Oskar Sundback från Näsman & Båsk fungerade som sakkunniga på webbinarierna.

Webbinarierna var denna gång först och främst riktat till bokförare och redovisningsföretagare.

– Bokföraren är en av företagarens viktigaste partner, så vi hoppas att webbinarierna ger bokförare och redovisningsbyråer lite vägledning i hur de kan hjälpa sina kunder, alltså företagare som eventuellt hamnat i ekonomiska svårigheter, konstaterar VASEKs direktör för företagstjänster Kjell Nydahl.

– I de rådande omständigheterna är det viktigt att vi lyckas dela information om det här viktiga ämnet till småföretagare, säger i sin tur Hippi Hovi från Kust-Österbottens Företagare.

Företagssanering kan hjälpa företaget på fötter

Enligt Christian Näsman är företagssanering ett alternativ till konkurs och meningen med den är att rädda företaget. Företagssanering erbjuder på flera sätt företaget en möjlighet till nystart.

– När man får företaget på fötter kommer det att producera skatteinkomster för samhället även senare, påminner han.

För att saneringsförfarande kan inledas, ska följande förutsättningar uppfyllas: företagsverksamheten är livsdugligt, verksamheten hotas av insolvens eller är redan insolvent och det är sannolikt att insolvensen kan undanröjas med sanering.

– Saneringsmetoder är förändring av verksamheten så att endast den livsdugligaste delen lämnar kvar, förlängning av betalningstider och nedskärning av skulderna. När ett företag ansöker om skuldsanering betalas inte nuvarande skulder, utan man väntar att betalningsprogrammet är fastställt. Alla nya skulder i sin tur ska betalas i tid, och om det inte lyckas, kan saneringen avbrytas, berättar Näsman.

Konkursförfarande då företaget är permanent insolvent

Oskar Sundback berättar att företaget försätts i eller själv ansöker om konkurs om det är permanent insolvent. Konkursförfarandet berör gäldenärens alla skulder och innebär att företagets egendomar används jämnt till förmån för alla borgenärer.

– Boförvaltaren fungerar som konkursboets vd och tar hand om de praktiska aspekterna av konkursen, såsom att se till att boförteckningen och gäldenärsutredningen upprättas. Boförteckningen är en förteckning över företagets tillgångar och skulder på konkursdagen. Gäldenärsutredningen i sin tur är en redovisning om företagets verksamhet innan konkursen och om orsakerna till konkursen. Boförvaltaren sammankallar också borgenärssammanträdet, Sundback listar.

– Boförvaltaren upprättar utdelningsförteckningen som även borgenärerna kan kommentera. Den slutliga utdelningsförteckningen skickas till tingsrätten för fastställelse. När egendomen är såld, hålls ett slutsammanträde och bokföringen samt redovisningen slutförs och utdelningen till borgenärerna tas hand om, Sundback räknar upp konkursförfarandets olika skeden.

Sundback berättar att de sakkunniga har färdiga dokument för konkursens olika skeden:

– Oftast är det svårast att fatta beslutet om att ansöka om konkurs, inte att göra själva ansökan eller konkursdokumenten. Detta beslut fattas av bolagets styrelse, berättar Sundback.

 ‹ Gå till "Nyheter"

”Det är lätt att fortsätta verksamhet som står på en stark grund” –Ekosoppi fortsätter med nya ägare

25.11.2022 | Nyheter
Cirkeln stängdes och började om från början i somras när Hannu och Jaana Paloposki sålde sin ekoshop Ekosoppi till Iivari Viljanen och Sofia Kuula. Hannu Paloposki grundade sitt företag för 16 år sedan med hjälp av Nyföretagscentrum Startia, och nu med hjälp av VASEKs ägarskiftesexpert Antti Alasaari köptes företaget av nya ägare.
Läs mera

Nya agilityhallen erbjuder utrymmen och målinriktad coachning

18.11.2022 | Nyheter
Svart päls bara svischar och skällande ekar när unga företagare Emilia och Ida Lindströms agilityhundar springer på Myranhallens konstgräs och hoppar över splitternya agilityhinder. 19-åriga Emilia grundade Looström Agility Ab tillsammans med Ann-Sofi Loo i augusti.
Läs mera

Fennia hjälper nystartade företag med försäkringar

14.11.2022 | Nyheter
Checklistan för nya företagare är lång och försäkringar är en av dess viktigaste punkter. Du bör alltid gå igenom ditt företags försäkringsbehov i samarbete med en expert, till exempel Fennia, som är en av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias sakkunnigpartners.
Läs mera

Stödberättigade investeringar för energibesparing

09.11.2022 | Nyheter
Det har knappast undgått någon företagare hur utvecklingen sett ut gällande energipriserna det senaste året. Allt fler söker nu alternativa lösningar för att få ned sina uppvärmningskostnader och sin elförbrukning. Det finns möjlighet att ansöka om stöd för investeringarna – något som bland andra Ab Jarla-Products Oy i Malax har utnyttjat.
Läs mera

Minneslista underlättar vid företagsköp – Noggrann förberedelse i nyckelroll

03.11.2022 | Nyheter
När man talar om ägarskiften återkommer ofta samma teman och behov: Processerna är långa, och därför måste företagaren, som överlåter företaget, i god tid börja förbereda sig för att sälja verksamheten. Processerna är också ofta komplexa och varje fall och företag är olika. Både köpare och säljare behöver både omfattande material och personlig service under processen.
Läs mera

Finansiering och stöd för företag - bekanta dig med möjligheterna

02.11.2022 | Nyheter
Bränslestödet kompenserar för plötsligt förhöjda priser på flytande bränslen i februari 2022 till följd av Rysslands attack mot Ukraina. Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan för sin del ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi.
Läs mera

Tjäna pengar på din egendom – dra nytta av semesterbostäder

01.11.2022 | Nyheter
Gruppen av nuvarande och framtida ägare av semesterbostäder samlades i Storkyro på Kyrö Distillery i mitten av oktober för ett tvådagars ”Tuottava loma-asunto” infotillfälle. Många deltagare hade som mål att bedriva uthyrningsverksamhet lukrativt när det inte finns någon egen användning för det. Tillställningen leddes av Tuomas Kankaala, försäljnings- och digital marknadsföringsspecialist på Luotain Consulting Oy.
Läs mera

Företag grundas inte lika aktivt som tidigare – arbetsmarknaden återhämtar sig efter coronan

01.11.2022 | Nyheter
Under perioden januari-september grundades sammanlagt 4 803 nya företag via Finlands nyföretagarcentraler. Detta är fyra procent mindre än under jämförelseperioden år 2021 och en procent mindre än innan coronatiden år 2019. Orsaken till minskningen kan vara att arbetsmarknaden fungerar väl efter coronan och permitteringarna. Även om antalet grundade företag har minskat, får företagsrådgivningen allt oftare besök när man funderar på...
Läs mera