Antalet konkurser befaras öka – information om företagssanering och konkursförfarandet

03.11.2020

velkasaneeraus ja konkurssimenettelyVASEK arrangerade i samarbete med Kust-Österbottens Företagare och Vaasan yrittäjät webbinarier den 30 oktober och den 2 november, med temat företagssanering och konkursförfarandet. Christian Näsman och Oskar Sundback från Näsman & Båsk fungerade som sakkunniga på webbinarierna.

Webbinarierna var denna gång först och främst riktat till bokförare och redovisningsföretagare.

– Bokföraren är en av företagarens viktigaste partner, så vi hoppas att webbinarierna ger bokförare och redovisningsbyråer lite vägledning i hur de kan hjälpa sina kunder, alltså företagare som eventuellt hamnat i ekonomiska svårigheter, konstaterar VASEKs direktör för företagstjänster Kjell Nydahl.

– I de rådande omständigheterna är det viktigt att vi lyckas dela information om det här viktiga ämnet till småföretagare, säger i sin tur Hippi Hovi från Kust-Österbottens Företagare.

Företagssanering kan hjälpa företaget på fötter

Enligt Christian Näsman är företagssanering ett alternativ till konkurs och meningen med den är att rädda företaget. Företagssanering erbjuder på flera sätt företaget en möjlighet till nystart.

– När man får företaget på fötter kommer det att producera skatteinkomster för samhället även senare, påminner han.

För att saneringsförfarande kan inledas, ska följande förutsättningar uppfyllas: företagsverksamheten är livsdugligt, verksamheten hotas av insolvens eller är redan insolvent och det är sannolikt att insolvensen kan undanröjas med sanering.

– Saneringsmetoder är förändring av verksamheten så att endast den livsdugligaste delen lämnar kvar, förlängning av betalningstider och nedskärning av skulderna. När ett företag ansöker om skuldsanering betalas inte nuvarande skulder, utan man väntar att betalningsprogrammet är fastställt. Alla nya skulder i sin tur ska betalas i tid, och om det inte lyckas, kan saneringen avbrytas, berättar Näsman.

Konkursförfarande då företaget är permanent insolvent

Oskar Sundback berättar att företaget försätts i eller själv ansöker om konkurs om det är permanent insolvent. Konkursförfarandet berör gäldenärens alla skulder och innebär att företagets egendomar används jämnt till förmån för alla borgenärer.

– Boförvaltaren fungerar som konkursboets vd och tar hand om de praktiska aspekterna av konkursen, såsom att se till att boförteckningen och gäldenärsutredningen upprättas. Boförteckningen är en förteckning över företagets tillgångar och skulder på konkursdagen. Gäldenärsutredningen i sin tur är en redovisning om företagets verksamhet innan konkursen och om orsakerna till konkursen. Boförvaltaren sammankallar också borgenärssammanträdet, Sundback listar.

– Boförvaltaren upprättar utdelningsförteckningen som även borgenärerna kan kommentera. Den slutliga utdelningsförteckningen skickas till tingsrätten för fastställelse. När egendomen är såld, hålls ett slutsammanträde och bokföringen samt redovisningen slutförs och utdelningen till borgenärerna tas hand om, Sundback räknar upp konkursförfarandets olika skeden.

Sundback berättar att de sakkunniga har färdiga dokument för konkursens olika skeden:

– Oftast är det svårast att fatta beslutet om att ansöka om konkurs, inte att göra själva ansökan eller konkursdokumenten. Detta beslut fattas av bolagets styrelse, berättar Sundback.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Braincade vaskar fram innovationer

16.04.2024 | Nyheter
Triple Heat, Energy Oasis, Heated Match och Excess Heat Framework, fyra innovativa idéer som presenterades under Braincade där fokus låg på lågtempererad spillvärme. Ett event där kreativ brainstorming mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet.
Läs mera

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera