Antalet konkurser befaras öka – information om företagssanering och konkursförfarandet

03.11.2020

velkasaneeraus ja konkurssimenettelyVASEK arrangerade i samarbete med Kust-Österbottens Företagare och Vaasan yrittäjät webbinarier den 30 oktober och den 2 november, med temat företagssanering och konkursförfarandet. Christian Näsman och Oskar Sundback från Näsman & Båsk fungerade som sakkunniga på webbinarierna.

Webbinarierna var denna gång först och främst riktat till bokförare och redovisningsföretagare.

– Bokföraren är en av företagarens viktigaste partner, så vi hoppas att webbinarierna ger bokförare och redovisningsbyråer lite vägledning i hur de kan hjälpa sina kunder, alltså företagare som eventuellt hamnat i ekonomiska svårigheter, konstaterar VASEKs direktör för företagstjänster Kjell Nydahl.

– I de rådande omständigheterna är det viktigt att vi lyckas dela information om det här viktiga ämnet till småföretagare, säger i sin tur Hippi Hovi från Kust-Österbottens Företagare.

Företagssanering kan hjälpa företaget på fötter

Enligt Christian Näsman är företagssanering ett alternativ till konkurs och meningen med den är att rädda företaget. Företagssanering erbjuder på flera sätt företaget en möjlighet till nystart.

– När man får företaget på fötter kommer det att producera skatteinkomster för samhället även senare, påminner han.

För att saneringsförfarande kan inledas, ska följande förutsättningar uppfyllas: företagsverksamheten är livsdugligt, verksamheten hotas av insolvens eller är redan insolvent och det är sannolikt att insolvensen kan undanröjas med sanering.

– Saneringsmetoder är förändring av verksamheten så att endast den livsdugligaste delen lämnar kvar, förlängning av betalningstider och nedskärning av skulderna. När ett företag ansöker om skuldsanering betalas inte nuvarande skulder, utan man väntar att betalningsprogrammet är fastställt. Alla nya skulder i sin tur ska betalas i tid, och om det inte lyckas, kan saneringen avbrytas, berättar Näsman.

Konkursförfarande då företaget är permanent insolvent

Oskar Sundback berättar att företaget försätts i eller själv ansöker om konkurs om det är permanent insolvent. Konkursförfarandet berör gäldenärens alla skulder och innebär att företagets egendomar används jämnt till förmån för alla borgenärer.

– Boförvaltaren fungerar som konkursboets vd och tar hand om de praktiska aspekterna av konkursen, såsom att se till att boförteckningen och gäldenärsutredningen upprättas. Boförteckningen är en förteckning över företagets tillgångar och skulder på konkursdagen. Gäldenärsutredningen i sin tur är en redovisning om företagets verksamhet innan konkursen och om orsakerna till konkursen. Boförvaltaren sammankallar också borgenärssammanträdet, Sundback listar.

– Boförvaltaren upprättar utdelningsförteckningen som även borgenärerna kan kommentera. Den slutliga utdelningsförteckningen skickas till tingsrätten för fastställelse. När egendomen är såld, hålls ett slutsammanträde och bokföringen samt redovisningen slutförs och utdelningen till borgenärerna tas hand om, Sundback räknar upp konkursförfarandets olika skeden.

Sundback berättar att de sakkunniga har färdiga dokument för konkursens olika skeden:

– Oftast är det svårast att fatta beslutet om att ansöka om konkurs, inte att göra själva ansökan eller konkursdokumenten. Detta beslut fattas av bolagets styrelse, berättar Sundback.

 ‹ Gå till "Nyheter"

EnergyWeek arrangeras redan för elfte gången nästa vecka

13.03.2023 | Nyheter
Energibranschens toppevenemang EnergyWeek arrangeras i Vasa stadshus nästa vecka 20-24.3. Registreringen öppnades 15.1 och det ser väldigt bra ut med anmälningar. Tusentals deltagare från tiotals olika länder väntas återigen närvara på EnergyWeek och utställarna har gjort många reserveringar under alla fyra mässdagar.
Läs mera

Kvevlax Sparbank hjälper till att sätta företagarens bankärenden i ordning

09.03.2023 | Nyheter
Kvevlax Sparbank hör till Sparbanksgruppen som har varit verksam i redan 200 år. Banken är en av de lokala sparbanker som finns runtom i Finland. Här i Vasaregionen kan man sköta ärenden på kontoret i Vasa eller Kvevlax.
Läs mera

Ett utmanande år för företagen påverkade företagsrådgivningen på VASEK

09.03.2023 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs årsberättelse har publicerats, och enligt verkställande direktör Stefan Råback var året 2022 lyckat trots olika utmaningar i verksamhetsomgivningen:
Läs mera

Årets första ansökningsomgång för Vasa ekosystemavtal kommer att fokusera på hållbar stadsutveckling

08.03.2023 | Nyheter
Vid ansökningsomgången för hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal efterlyses projekt som är förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Projekten ska främja målen för åtgärdshelheterna som definierats i ekosystemavtalet.
Läs mera

Företagsmentorerna hjälper företagaren att nå sina egna mål

07.03.2023 | Nyheter
Företagsmentorstjänsten är avsedd för alla företagare som behöver en extern mentor och rådgivare för att stödja sitt företagande och nå sina egna mål.
Läs mera

Utmaningarna med pandemin ledde till utveckling och tillväxt vid Jukajan Ristikko

03.03.2023 | Nyheter
Det har gått 25 år sedan Laihela-företaget Jukajan Ristikko grundades, och 2023 är jubileumsår i företaget som sysselsätter knappt 30 anställda. När sex personer gick samman för att starta verksamheten 1998 var huvudprodukten, såsom namnet även säger, takstolar.
Läs mera

Finlands Malmförädling och FREYR Battery börjar samarbeta för att grunda en katodmaterialfabrik

17.02.2023 | Nyheter
Finlands Malmförädling och FREYR Battery har undertecknat ett samarbetsavtal, utifrån vilket parterna utreder möjligheterna att grunda en fabrik för LFP-katodmaterial i Vasa. Parterna planerar ett samföretag för att föra projektet vidare.
Läs mera

Det exceptionella året ledde till ett behov av stöd bland blivande företagare

17.02.2023 | Nyheter
Med hjälp av den personliga och avgiftsfria rådgivning som Nyföretagarcentralerna erbjuder grundades nästan 6 200 nya företag 2022. Antalet rådgivningstillfällen samt längden på dessa ökade i förhållande till antalet grundade företag. Det exceptionella året ledde till försiktighet bland blivande företagare.
Läs mera