Sustainable Technology Hub Vaskiluodossa – ratkaiseva askel Wärtsilän tiellä hiilestä irtautumiseen

08.06.2023

Wartsila STH 4Tommy Grannas, General Manager Real Estate, Jukka Rapo, Facility & Energy Manager ja VASEKin kestävän kehityksen ja kiertotalouden projektipäällikkö Hanna Malkamäki keskustelevat STH:n merkityksestä sekä Wärtsilälle että Vaasan seudulle.

Vuosi on kulunut siitä, kun Wärtsilä avasi uuden STH-lyhenteellä tunnetun teknologiakeskuksen eli Sustainable Technology Hubin Vaskiluodossa Vaasassa. Uuden tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksen toteutuminen merkitsi Wärtsilälle uuden aikakauden alkua. Täällä on nyt 1 500 työntekijää saman katon alla. STH on yli 250 miljoonan euron investointi, jossa kestävä kehitys, energiatehokkuus ja innovatiiviset, ympäristöystävälliset ratkaisut ovat olleet koko matkan painopisteenä, aivan kuten ne ovat myös siinä liiketoiminnassa ja kehityksessä, jota rakennuksen seinien sisällä tapahtuu.

Aiemmin Wärtsilän toiminnot olivat levitettynä useampaan osoitteeseen Vaasassa ja yhteensä käytössä oli huomattavasti enemmän neliömetrejä.

– Wärtsilän kehitystyön pitäisi pystyä kehittymään ilman, että rakennukset rajoittavat sitä. Siitä ajatuksesta koko projekti käynnistyi, aloittaa Tommy Grannas, General Manager Real Estate. Lähdimme liikkeelle tarpeistamme ja tavoitteestamme kerätä kaikki toiminnot saman katon alle, mutta pienemmälle pinta-alalle. Olemme paitsi optimoineet tilankäyttöä, myös saavuttaneet suuremman operatiivisen tehokkuuden ja pienentyneen logistisen jalanjäljen, Grannas jatkaa.

Wartsila STH 7STH on energiatehokas rakennus, joka on kiinteistössä käytettävien erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ansiosta erittäin omavarainen sähkön sekä lämmityksen ja jäähdytyksen suhteen. STH on ainutlaatuinen alallaan ja mahdollistaa kestävien ratkaisujen kehittämisen meri- ja energiateollisuudelle.

STH-teknologiakeskuksessa Wärtsilä toteuttaa näkemyksensä hiilineutraalista tulevaisuudesta. Siellä edistetään fossiilisten polttoaineiden asteittaista käytöstä poistamista merenkulun ja energian alalla edistämällä innovointia, yhteistyötä ja ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä kestäviä polttoaineita ja digitaaliteknologiaa hyödyntäen. Täällä toteutetaan huipputason tutkimus-, kehitys- ja pilottihankkeita uusille tuotteille, ratkaisuille ja polttoaineille.

STH on myös itsessään energiatehokas rakennus, hyvin omavarainen sähkön sekä lämmityksen ja jäähdytyksen suhteen.

– Hallitus ja omistajat esittävät jo varhaisessa vaiheessa vaatimuksia kestävistä ratkaisuista ja päättivät siksi hakea koko kiinteistölle BREEAM New Construction 2016 -sertifikaattia.

Wartsila STH 8STH:n toimintoihin kuuluu tuotanto, osaamiskeskus, logistiikkakeskus, polttoainelaboratorio ja partnerikampus. STH on yhteistyön ekosysteemi, joka toimii sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan varmistamiseksi.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) on ekotehokkaiden rakennusten luokitusjärjestelmä, jota ohjaavat suunnittelu, rakentaminen ja käyttö. Sertifiointi asettaa tiukkoja vaatimuksia, joiden avulla luodaan kiinteistö, joka on ympäristöystävällisempi ja joka on samalla myös parempi sijoitus.

Sertifioinnin mahdollistivat hankkeen pääarkkitehti Sweco ja insinööritoimisto Granlund, ja kestävyysajattelu läpäisee koko STH:n ekosysteemin materiaalivalinnoista pysäköinnin suunnitteluun ja joukkoliikenteen saavutettavuuteen.

– Päätimme jo varhaisessa vaiheessa käyttää vain suomalaisia materiaaleja. Se takaa korkean laadun, lyhyet kuljetukset, paremman yhteistyön ja paremman sitoutumisen tavarantoimittajiltamme, sanoo Jukka Rapo, Facility & Energy Manager.

Ennätysajassa – vain yhdeksässä kuukaudessa – suunnitellussa projektissa on ollut mukana yli 160 erilaista suunnittelijaa.

– Rakentamisen alussa meillä oli noin 2 000 piirustusta, joista lähteä liikkeelle, mutta kahden ja puolen vuoden rakentamisen aikana lisättiin 8 000 lisää, Rapo kertoo edelleen. Se kertoo jotain projektin laajuudesta. Näitä 10 000 piirustusta on käytetty pelkästään digitaalisessa muodossa, mikä oli itsestäänselvyys vihreässä siirtymässä.

Wartsila STH 9STH on edelläkävijä kestävien polttoaineiden käyttöönotossa, ja täällä on myös yksi Wärtsilän 11 asiantuntijakeskuksesta, joissa valvotaan ja optimoidaan yli tuhatta voimalaitosta ja laivojen moottoria ympäri maailmaa, 24/7.

STH:n sijoittuminen Vaskiluotoon oli tärkeää useasta syystä.

– Kuljetukset sisään ja ulos on yksi niistä. Täällä saamme kuljetukset suoraan laivaan ja voimme minimoida kumipyöräkuljetukset. Täällä meillä on myös pääsy jäähdytysveteen, jota pumpataan sisään ja käytetään sekä moottoreiden että kiinteistön jäähdytykseen, Grannas jatkaa. Lämmennyt vesi varastoidaan sitten 300 m3 suuruisen varaajan säiliöön, josta sitä voidaan käyttää kiinteistön lämmittämiseen. Moottorien koeajojen aikana tuotettu sähkö syötetään verkkoon ja katolla on laajaa aurinkoenergiapuisto.

– Sähkön, lämmityksen ja ilmanvaihdon joutokäynti minimoidaan automaattisen kiinteistönhallintajärjestelmän ansiosta, joka säätelee sisäympäristöä tiloissa liikkuvien ihmisten määrän perusteella, Rapo kertoo edelleen.

Joten ei vain liiketoiminta ja tuotteet ole kestäviä, vaan siitä kehitetään myöskin energiatehokkaassa rakennuksessa.

Wartsila STH 2Tommy Grannas, General Manager Real Estate ja Jukka Rapo, Facility & Energy Manager kertovat työtilojen optimoinnista VASEKin kestävän kehityksen ja kiertotalouden projektipäällikkö Hanna Malkamäelle.

Wärtsilän tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja STH on tämän työn kulmakivi. Rakennusta voidaan myös sopeuttaa sen mukaan, miltä tulevaisuus näyttää. Tällä hetkellä täällä valmistetaan moottoreita, jotka saattavat olla kiellettyjä 30 vuoden kuluttua.

– Ongelma ei kuitenkaan ole moottorit, vaan niissä käytettävä polttoaine — ja niihin panostamme kehityksessä ja tutkimuksessa. Jo nykyään Wärtsilän moottoreissa voidaan käyttää hiilineutraaleja polttoaineita ja olemme vasta uuden aikakautemme alussa, toteavat Grannas ja Rapo.

 

Rakennusalalla on edessään valtava haaste vihreän ja kestävän muutoksen myötä, jota nyt tarvitaan kaikilla toimialoilla. Rakennusalan toimijoiden prosessin tukemiseksi VASEK toteuttaa kehittämishankkeen ”Rakennusalan kestävä tulevaisuus Vaasan seudulla” 1.1.2022–30.6.2023.

Hankkeen tavoitteena on nostaa kaikkien alan toimijoiden tiedon ja tuntemuksen sekä motivaation ja osaamisen tasoa, jotta saavutettaisiin tavoite hiilineutraalisuudesta pitkällä aikavälillä. Hanke on suunnattu rakennusalan yrityksille, kunnille ja oppilaitoksille, joilla on alan koulutusohjelmia. 

 

Teksti: Anna Sand/bySand
Kuvat: Anna Sand sekä Wärtsilä Oyj Abp
Suomennos: VASEK

 ‹ Siirry "Uutiset"-sivulle

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirje

Kokeile ja käytä – Tekoälystä assistentti yrittäjälle

23.04.2024 | Uutiset
Tekoälyn aikakausi on alkanut, mutta mitä tekoälyllä eli AI:llä oikein tarkoitetaan? Muun muassa tätä pohdittiin 18.4. Mustasaaren kunnan, Mustasaaren yrittäjien ja VASEKin järjestämässä tekoälyyn keskittyvässä teemailtapäivässä Mustasaaren kulttuuritalolla.
Lue lisää

Energy Academy -mentoriohjelmassa kehitetään osaamista

19.04.2024 | Uutiset
Energy Academy on 16 yrityksen ja organisaation yhteistyöverkosto, joka järjestää vuosittain mentorointiohjelman alueen korkeakouluopiskelijoille. Uusin, syksyllä 2023 alkanut ohjelma tarjoaa noin seitsemän kuukauden aikana noin 20 opiskelijalle ainutlaatuisen henkilökohtaisen mahdollisuuden osaamisen kehittymiseen ja verkostojen luomiseen työelämään.
Lue lisää

Nurminen Logistics laajentaa kansainvälistä toimintaansa uudella raideyhteydellä Ruotsissa

15.04.2024 | Uutiset
Suomalainen logistiikkayritys Nurminen Logistics avaa uuden raideliikenneyhteyden Ruotsissa. Yhteistyössä VÄTE Rail AB:n kanssa avattu reitti kulkee Haaparannan ja Uumajan kautta Göteborgiin, Pohjoismaiden suurimpaan satamaan.
Lue lisää

EU-liikennepolitiikkaa, mutta kenelle?

12.04.2024 | Uutiset
Riitta Björkenheimin kolumni Vaasa Insiderissä:
Lue lisää

Jos sinua ei huomata, et ole olemassa – by Sand auttaa rakentamaan yrityksesi tavaramerkkiä

11.04.2024 | Uutiset
Jotta yrityksesi erottuisi massasta ja asiakkaat innostuisivat juuri sinun palveluistasi tai tuotteistasi, sillä pitää olla visuaalinen identiteetti, joka antaa selkeän kuvan yrityksestäsi ja sitä kautta lisää luottamusta brändiisi. Hieno logo on hyvä alku, mutta se ei valitettavasti riitä pitkälle.
Lue lisää

Uusia, mutta tuttuja kasvoja VASEKin hallitukseen

04.04.2024 | Uutiset
Yhtiön vuoden 2023 kokonaisliikevaihto oli 2,42 miljoonaa euroa ja voittoa tavoittelemattoman yhtiön vuoden 2023 tulos oli runsaat 12 tuhatta euroa voitollinen. Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin 3.4.2024 pidetyssä yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:
Lue lisää

Kalastajana kokopäiväisesti – vapaus monien haasteiden keskellä

02.04.2024 | Uutiset
On varhainen maaliskuun aamu ja Kim Ömossa Molpessa valmistautuu lähtemään jäälle kokemaan verkkoja. Meri – oli se sitten jäässä tai avovettä, tyynellä tai myrskyssä – on ollut hänen työpaikkansa marraskuusta 2023 lähtien, jolloin hänestä tuli kokopäiväinen ammattikalastaja perustettuaan yrityksensä K-Fishing.
Lue lisää

EnergyWeek 2024 houkutteli ennätysmäärän kävijöitä

25.03.2024 | Uutiset
EnergyWeek 2024 keräsi edellisviikolla jälleen kerran Vaasaan ennätysmäärän kävijöitä seminaareihin ja messutapahtumiin.
Lue lisää