0542376pOppisopimus on jo ennestään ollut hyvä tapa yrittäjälle hankkia lisäosaamista, ja uudistunut laki ammatillisesta koulutuksesta on tehnyt siitä vielä joustavampaa.

– Oppisopimuskoulutukset voidaan nyt räätälöidä yrityksen tarpeisiin paremmin, kertoo Olav Nylund, yksi VASEKin yritysneuvojista. – Koko tutkinnon lisäksi voi jatkossa suorittaa myös sen yksittäisiä osia tutkinnosta.

Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Osaaminen hankitaan suurimmaksi osaksi työpaikalla ja loput oppilaitoksessa tai verkko- tai etäopiskeluna.

– Uutena asiana on tullut koulutussopimus. Se on työpaikan ja koulutuksen järjestäjän välinen kirjallinen, määräaikainen sopimus opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla. Koulutussopimus on korvannut ammattiopistojen työssäoppimisen, jatkaa Nylund.

Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa; sen sijaan koulutussopimuksen jälkeen työnantaja ja opiskelija voivat sopia jatkamisesta oppisopimuksella. Oppisopimuksen voi solmia työntekijän kanssa, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tai määräaikainen työsopimus.

Kenelle oppisopimus sopii?

Oppisopimusta mietittäessä lähdetään liikkeelle kysymyksestä Mitä osaamista yritys tarvitsee? Eniten oppisopimusmahdollisuuksista hyötyvät Nylundin mukaan yritykset, joilla on aikomus rekrytoida jo tiedossa oleva ”hyvä tyyppi”, jolla ei kuitenkaan vielä ole tarpeellista alan osaamista. Oppisopimus on erinomainen tapa alan vaihtajille, joiden pitää omaksua jokin kokonaisuus uudesta alasta, päästä uuteen työhön kiinni.

– Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on henkilö, jolla on tietotekniikkaosaamista ja jota ollaan rekrytoimassa mekaanista teollisuutta harjoittavaan yritykseen. Yritys on varmastikin valinnut tämän henkilön juuri sen vuoksi, että yritys saisi uutta osaamista henkilön tietotekniikkataustasta, mutta uuden henkilön pitää kuitenkin omaksua uuden alan perusteet. Kätevin tapa siihen on oppisopimus, sanoo Nylund.

Oppisopimus sopii myös tilanteisiin, joissa yrityksen henkilökunta tarvitsee lisäkoulutusta uusiin työtehtäviin. Yritykset voivat myös käyttää oppisopimuskoulutusta kesäaikaankin, kun ottavat työharjoittelijoita, joille haluavat maksaa palkan.

– Ja aloittavien yrittäjien on hyödyllistä suorittaa yrittäjän ammattitutkinto oppisopimuksena, sillä se on käytännönläheinen tapa oppia uutta, Nylund kertoo. – Palautetta opiskelija saa työpaikkaohjaajalta, joka myös arvioi yrittäjäopiskelijan osaamista.

 

Olav Nylund
Olav Nylund
Yritysneuvoja
+358 40 548 4334
Aloittavat yritykset; Maalahti, Vöyri

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja sen mahdollisuuksista:

Peter Beijar
oppisopimuspäällikkö, Vamia
040 523 3023

Linkki toisen asteen tutkintoihin

Lue oppisopimustarinoita

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle