0542376p

Läroavtal är sedan tidigare ett bra sätt för företagare att skaffa sig mer yrkeskunskap, och den förnyade lagen om yrkesutbildning har gjort det ännu mera flexibelt.

– Nu kan läroavtalsutbildningarna skräddarsys bättre för företagens behov, säger Olav Nylund, en av företagsrådgivarna på VASEK. – I fortsättningen kan man avlägga hela examen men också delar av en examen.

Man kan genom läroavtal avlägga vilken examen som helst på andra stadiet. Största delen av yrkeskompetensen skaffas på arbetsplatsen och resten på läroanstalten eller genom nät- eller distansstudier.

– Det nya är utbildningsavtal. Det är ett skriftligt avtal på viss tid mellan arbetsplatsen och utbildningsanordnaren om hur studeranden ska skaffa sig yrkeskompetens på arbetsplatsen. Utbildningsavtalet har ersatt yrkesinstitutens lärande i arbete, fortsätter Nylund.

I utbildningsavtal är studerande inte i arbetsavtalsförhållande och det betalas ingen lön för hen. I stället kan arbetsgivaren och studerande efter utbildningsavtalet komma överens om att fortsätta på läroavtal. Ett läroavtal kan ingås med en arbetstagare som har ett arbetsavtal i kraft tills vidare eller en visstidsanställning.

Läroavtal, för vem?

När man börjar fundera på ett eventuellt läroavtal ska man först tänka på vilken kompetens företaget behöver? Enligt Nylund har företag som planerar rekrytera en ”bra typ” som de redan har i sikte men som inte har den kompetens som behövs för branschen, största nyttan av läroavtalsmöjligheterna. Läroavtal är ett utmärkt alternativ för personer som vill byta bransch men som måste lära sig en viss helhet av branschen för att kunna börja på det nya arbetet.

– Som exempel kan vi ta en person som har bakgrund i datateknik och som kommer till ett företag som sysslar med mekanisk industri. Företaget har antagligen valt den här personen därför att det ska kunna få nytta av hens bakgrund i datateknik. Den nya personen behöver i varje fall lära sig grunderna i den nya branschen, och läroavtal är det bästa sättet, säger Nylund.

Läroavtal passar också i situationer där företagets personal behöver tilläggsutbildning för nya arbetsuppgifter. Dessutom kan företag nyttja läroavtal också på sommaren när de tar praktikanter som de vill betala lön till.

– Och för startande företagare är det nyttigt att avlägga yrkesexamen för företagare som läroavtal eftersom det är ett praktiskt sätt att lära sig nytt, berättar Nylund. – Studeranden får feedback av arbetsplatsutbildaren som dessutom bedömer den studerandes kunnande.

Olav Nylund
Olav Nylund
Företagsrådgivare
+358 40 548 4334
Nya företagare; Malax, Vörå

Mera information om läroavtalsutbildningar och möjligheterna

Peter Beijar
läroavtalschef, Vamia
040 523 3023

Länk till examina på andra stadiet‹ Gå till "Nyheter"