Johanna TidstromJohanna Tidström, somessa.com kertoi, että suosittelu on todella tehokasta markkinointia erityisesti B to C -kaupassa. ”Vaikuttajalle on annettava riittävästi tietoa tuotteesta tai palvelusta, mutta ei kuitenkaan voi asettaa sanoja suuhun”, hän muistutti.

Neuvoja yrittäjyyteen ja kuppi kahvia -tilaisuus Maalahdessa 12.9. alkoi vilkkaalla puheensorinalla, kun ennen ohjelman alkamista kokoonnuttiin kahvipöydän ääreen. Maalahden kunnanjohtaja Mats Brandt toivotti 30-päisen osallistujajoukon tervetulleeksi ja onnitteli VASEKia 15-vuotispäivän johdosta:

– Kehitysyhtiö on tärkeä seudulle ja sen kehittämiselle. Nykyajan globaalissa kilpailussa edellytetään erikoistumista, joten siinäkin mielessä VASEKin henkilökunnan 18 jäsenen erikoisosaamiset tukevat toisiaan ja muodostavat vahvan kokonaisuuden.

Mats BrandtKunnanjohtaja Mats Brandt kertoi, että Maalahdessa on hyvin tarjolla vapaita yritystontteja. Käynnissä on myös suurpanostus Söderfjärdsbackenin uudella asuntoalueella, jonne on kaavoitettu 130 tonttia.

ELY-keskuksen Matias Smeds tarjoili rautaisannoksen tietoa saatavilla olevista yritystuista ja kehittämispalveluista, joiden tarkoituksena on lisätä yritysten kilpailukykyä ja auttaa niitä kasvamaan ja kehittymään.

– Maaseutualueiden yritystukea voi saada myös investointiedellytysten selvittelyyn ja suunnitteluun itse investoinnin lisäksi. Tiloihin, rakentamiseen ja koneinvestointeihin voi saada tukea 20–35 % investoinnin arvosta. Uusi yritys tai vanha yritys, joka käynnistää aivan uutta toimintaa voi saada perustamistukea viidestä aina 35 tuhanteen saakka. Maataloustuotteiden ensiasteen jalostamiseen voi saada tukea, samoin toiminnan laajentamiseen maatalouden ulkopuolelle, Smeds luetteli.

Smeds muistutti ottamaan aina ennen tuen hakemista yhteyttä joko VASEKin tai ELY-keskukseen. Investoinnin toteuttamista ei saa aloittaa ennen tuen hakemista, muutoin kustannukset eivät ole tukikelpoisia. Kaikki tuet maksetaan investoinnin valmistuttua maksatushakemusta vastaan.

Markkinoinnin uusista tuulista piti puheenvuoron somessa.com-palvelun perustaja Johanna Tidström. Hän puhui vaikuttajamarkkinoinnista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista yrittäjille.

– Kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut, joten markkinoinnin on muututtava sen mukana. Digitaalinen näkyvyys on yrityksille entistä tärkeämpää. Enää vaikuttajiksi ei lasketa vain mediaa, vaan myös yksittäiset henkilöt voivat olla vaikuttajia omien kanaviensa kautta. Vaikuttajalla täytyy olla seuraajia kanavissaan riittävästi, mutta myös pieni seuraajamäärä voi olla riittävä, jos seuraajat ovat yrityksen kannalta juuri oikeanlaisia. Vaikuttajien kautta yritys voi saada maailmalle monta erilaista viestiä, Tidström kertoi.

Vaikuttajayhteistyötä voidaan tehdä monella eri tavalla: sisältöyhteistyönä, järjestämällä kilpailuja, vaikuttaja voi osallistua tuotteen tai palvelun testaamiseen, toimia brändilähettiläänä tai olla mukana messuilla tai muissa tapahtumissa antamassa näkyvyyttä tuotteelle tai palvelulle.

Tidströmin somessa.com on portaali, jossa erilaiset vaikuttajat voivat kertoa kanavistaan ja yleisöstään ja yritykset puolestaan löytävät palvelusta juuri omiin tarpeisiinsa sopivan vaikuttajan. Tidström neuvoo aloittamaan vaikuttajayhteistyön päättämällä tavoitteet:

– Halutaanko esimerkiksi saada enemmän seuraajia vai ostajia jollekin tietylle tuotteelle? Vaikuttajan kanaviin tutustumalla saadaan selville, sopiiko kohderyhmät yritykselle ja valitun tavoitteen saavuttamiseksi. On hyvä sopia tarkasti yhteistyöstä, mitä vaikuttajan odotetaan tekevän ja mikä on korvaus työstä? On hyvä olla sopimuksessa myös eräänlainen doping-klausuuli siltä varalta, että yhteistyön aikana tapahtuu jotain, mikä ei ole linjassa yrityksen arvojen kanssa.

Ingmar SundelinMaalahden yrittäjien puheenjohtaja Ingmar Sjöblad oli tyytyväinen illan ohjelmaan, joka oli rakennettu yrittäjäkunnan tarpeiden mukaan. Erityisesti lisätietoja rahoituksesta toivottiin ja sitä oli myös tarjolla!

Mikael Finnäs, Convido päätti illan vielä kertomalla taloushallinnon digitalisoimisesta:

– Pilvipalvelussa olevaan kirjanpitoon on yrittäjällä pääsy koska vaan, ja tiedot varmuuskopioidaan automaattisesti. Laskut voidaan hyväksyä nopeasti, ja aikaa säästyy myös sillä, ettei kuun lopussa tarvita mitään kuittirumbaa, vaan paperikuitit ja laskut voidaan skannata vaikka käynnykällä. Lisäarvona kaikesta tästä on tietysti se, että asiakkaalle jää enemmän aikaa, Finnäs muistutti.

 

Materiaalit:

ELY-keskuksen tukimahdollisuudet ja kehittämispalvelut yrityksille

Monica Asplundin esitys

Somessa.com, Johanna Tidström

Taloushallinnon digitalisointi, Convido Oy

 

Olav Nylund
Olav Nylund
Yritysneuvoja
+358 40 548 4334
Aloittavat yritykset; Maalahti, Vöyri

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Yrityspalvelujohtaja
+358 50 368 2686
Valmisteltu omistajanvaihdos, Korsnäs

 

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle